Print deze pagina

Algemeen

Dit hoofdstuk bevat alle relevante informatie, die niet rechtstreeks op de Proloog, de gevechtsdagen of het Ereveld betrekking heeft, maar die zijdelings relevant is voor de strijd aan de Maaslinie of elders in Zuid-Limburg.

In de eerste sectie 'Thematische beschouwingen' staan de artikelen zoals algemene besprekingen van thema's als oorlogsmisdaden- en recht, internationale tijdzones, de uitlichting van enige specifiek belangwekkende personen, etc. De sectie zal uiteraard aan uitbreiding onderhevig zijn naar mate de opbouw van de bespreking op de website vordert,

De tweede sectie bevat artikelen die op personen of biografische beschrijvingen zien. Er zijn heel wat interessant personen te beschouwen, die betrokken waren bij de strijd aan de Maaslinie.

Er bestaat een mogelijkheid dat er nog meer secties onder 'Algemeen' komen. Die zullen dan op het moment van toevoegen worden besproken.

De mogelijkheid wordt nadrukkelijk open gehouden op deze website ter zijner tijd ook bepaalde krijgsverslagen en rapporten integraal op te nemen. Dat zal overigens zeker niet geschieden in de mate van overdaad zoals op de zustersite over de Slag om de Grebbeberg.