Print deze pagina

Dispositief en kaderlijst mei 1940

Inleiding

Het Nederlandse veld- en vestingleger lag verspreid over het gehele Nederlandse grondgebied, toen men zich (al dan niet bewust) op 9 mei 1940 opmaakte voor het weerstaan van de Duitse invasie, die formeel op 10 mei 1940 om 0355 uur zou aanvangen.

In dit hoofdstuk wordt het gehele dispositief (=opstellingslocatie) van het Nederlandse leger getoond, met uitzondering van kleine specialistische eenheden. Daarbij wordt een kaderlijst gegeven voor de belangrijkste hoofdkwartieren (staven), grootste legeronderdelen en de infanterie en artillerie eenheden. Deze kaderlijsten zijn beperkt tot de middelgrote niveau's.

Gebruikte afkortingen

De in de tekst gebruikte afkortingen worden hieronder verklaard:

 • OLZ = Opperbevelhebber der Land- en Zeestrijdkrachten (NL)
 • CV = Commandant Veldleger
 • C-VH = Commandant Vesting Holland
 • C-Lvd = Commandant Luchtverdediging
 • TBZL = Territoriaal Bevelhebber Zuid-Limburg
 • TBB = Territoriaal Bevelhebber Noord-Brabant (ook wel: TBNBr)
 • TBF = Territoriaal Bevelhebber Friesland
 • TBO = Territoriaal Bevelhebber Overijssel
 • CZ = Commandant in Zeeland
 • LK = Legerkorps
 • Div = Divisie
 • Brig = Brigade
 • Gr = Groep
 • AA = Afdeling Artillerie
 • RA = Regiment Artillerie
 • RI = Regiment Infanterie
 • RW = Regiment Wielrijders
 • GB = Grensbataljon
 • Res GC = Reserve Grenscompagnie
 • GBJ = Grensbataljon Jagers
 • GBGr= Grensbataljon Grenadiers
 • Dep = Depot
 • Btl = Bataljon
 • Vlb = Vliegbasis
 • hw = hoofdweerstand
 • vp = voorposten
 • wd = waarnemend

De afkortingen voor rang- en overige persoonlijke aanduidingen, die hieronder worden gebruikt, hebben de navolgende betekenis:

 • Res = Reserve
 • GS = der Generale Staf (afgeronde Hogere Krijgschool)
 • KNIL = Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
 • SD = Speciale Dienst
 • tijd = tijdelijk
 • tit = titulair (niet werkelijk)
 • Lt = Luitenant
 • Ltz = Luitenant ter zee (marine)
 • Kapt = Kapitein
 • Kltz = Kapitein luitenant ter zee (marine)
 • Ktz = Kapitein ter zee (marine)
 • Ritm = Ritmeester (cavalerie equivalent van kapitein)
 • Maj = Majoor
 • Lt Kol = Luitenant-kolonel
 • Kol = Kolonel
 • Gen Maj = Generaal-majoor
 • Sbn = Schout-bij-nacht (marine)
 • Lt Gen = Luitenant-generaal
 • OvG = Officier van Gezondheid (subaltern)
 • Dir OvG = Dirigerend Officier van Gezondheid (hoofdofficier)
 • Jhr = Jonkheer

Eventueel overig aangewend jargon wordt in de tabellen geduid in de kolom 'bijzonderheden'.

Staven en hoofdkwartieren

Hieronder de drie belangrijkste hoofdkwartieren en hun staven. Het gaat om achtereenvolgens het Algemeen Hoofdkwartier in Den Haag, het Hoofdkwartier Vesting Holland in Den Haag en het Hoofdkwartier Veldleger in Zeist.  

 Staffunctie  Rang  Naam   Locatie  Bijzonderhden
         
 Algemeen Hoofdkwartier      Den Haag  
         
 Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht (NL)   Generaal  H.G. Winkelman    
 Hoofd Bureau OLZ  Res. Kol. GS  L.L. Preij    
 Chef-staf landmachtstaf  Gen.Maj. GS  H.F.M. Baron van Voorst tot Voorst    
 Sous-chef landmachtstaf  Kol. GS  M.W.L. van Alphen    
         
 Hoofd Sectie I  Lt. Kol. GS  J.J.C.P. Wilson    Operatiën
 Hoofd Sectie II  Maj. GS  J. Govers    Technische aangelegenheden
 Hoofd Sectie III  Lt. Gen.  H.A.C. Fabius    Inlichtingendienst
 Hoofd Sectie III, bureau IIIa  Lt. Kol. GS  J.G.M. v.d. Plassche    Inl. Buitenland
 Hoofd Sectie III, bureau IIIb  Lt. Kol tit.  T.S. Rooseboom    Inl. Binnenland
 Hoofd Sectie IV  Kapt. GS  J.D. Scheper    Juridische aangelegenheden
 Hoofd Sectie VIIa  Lt. Kol.  C.F. Hengeveld    Controle op administratie
 Hoofd Sectie VIIb  Kapt.  R. Middelbeek    Administratie en verpleging
 Cmdt troependetachement  Kapt.  L.M. Arnoldy    Beveilinging AHK
         
 Cmdt Luchtverdediging - Hoofd Afdeling Luchtverdediging  Lt. Gen.  P.W. Best    
 Chef-staf Afd. Luchtverdediging  Lt. Kol. GS  V.E. Wilmar    
 Sous-chef Afd. Luchtverdediging  Maj. GS  J.H. Droste    
 Hoofd Sectie Artillerie  Lt. Kol.  C.C. Grosjean    
 Hoofd Sectie Luchtvaart  Kapt. GS  A. Baretta    
 Cmdt troependetachement  Res. Kapt.  J.H. Kouwenhoven    Beveiliging
         
 Hoofd (en directeur) Afdeling Etappen- en Verkeersdienst  Kol. GS  H.H. Thoden van Velzen    
 Chef-staf EVD  Lt. Kol. (tijd.) GS (KNIL)  C.O. van Kesteren    
 Hoofd algemene zaken  Res. Maj. SD   W. Kool    
 Hoofd Sectie Spoorwegdienst  Kapt. GS  J.J. Jurrissen    
 Hoofd Sectie Motordienst  Kapt.  J.A. Geensen    
 Hoofd Sectie Vaartuigendienst  Maj.  L.W. Nijland    
 Hoofd Sectie Verbindingsdienst  Lt. Kol.  J.N. Schreuder    
 Hoofd Sectie Bruggen en Veren  Lt. Kol. (tijd.)   P.W. van Bleijswijk Ris    
 Hoofd Sectie Wegen  Res. Lt. Kol.  S. Prins    
 Hoofd Sectie Luchtvaartdienst  Res. Kapt. SD  W. Bolken    
 Hoofd Sectie Burgerbevolking en Krijgsgevangenen  Res. Maj. SD  W. Cool    
         
 Hoofdkwartier Vesting Holland      Den Haag  
         
 Commandant Vesting Holland  Res. Lt. Gen.   J. van Andel     
 Adjudant  Res. Kapt.   K.P. Innemee     
 Chef-staf C-VH  Lt. Kol. GS   W. Thomson     
 Hoofd Sectie I  Kapt. GS (KNIL)   J.J. Mojet     Operatiën
 Hoofd Sectie II  Lt. Kol. (KNIL)  J.J. van den Berge     Intendance
 Hoofd Sectie III  Dir. OvG1  G. Broeders     Gezondheidszorg
 Hoofd Sectie IV  Maj.  A.W. van Zijl     Artillerie
 Hoofd Sectie V  Kol.  C.W. van Dooden     Genie
 Hoofd Sectie VI  Res. Maj.  van der Zee     Verkeersdienst
 Hoofd Sectie VII  Res. Maj.  C.G. Verwer     Administratie
 Hoofd Sectie VIII  Res. Kapt. SD  H. Judell     Juridische zaken
 Hoofd Sectie IX  Ltz1  J. Veerman     Marine aangelegenheden
 Hoofd Verbindingsdienst  Kapt.   J.P.T.H. Makkink     
 Artilleriecommandant  Res. Kol.   L.J. de Decker     
 Cmdt Det. Politietroepen  Kapt.   J.H. Dieckmann     
         
 Stafkwartier Westfront VH       Den Haag  
 Cmdt Westfront VH  Res. Kol.   G.J. de Groot    
 Chef-staf tevens Hoofd Sectie I  Kapt.    H.M.G.J. Lentz     
 Cmdt troependetachement  Res. Kat.  P. Heijbroek    Beveiliging
         
 Cmdt Groep Leiden  Res. Lt. Kol.   J.P. Boots   Leiden  
 Chef-staf Gr. Leiden  Kapt.   M.J. v.d. Hoog     
         
 Cmdt Groep 's Gravenhage  Res. Lt. Kol.   T. Beets   Den Haag   
 1e Officier toegevoegd  Res. Kapt.   G. Reder     
 Cmdt troependetachement  Res 1e Lt.   H.J. Beverdam     Beveiliging 
         
 Stafkwartier Zuidfront VH      Oud-Beijerland  Restant van voormalig St.Kw. Zuidfront VH   
 Hoofd Verbindingsdienst  Res. Kapt.   A..G. van Rijen     
 Hoofd Sectie II  Res. Lt. Kol.   C.W. Becking   Onzeker  Intendance
 Hoofd Sectie IIIa  Res. Dir.OvG2   J.M. Buwalda     Gezondheidszorg
 Hoofd Sectie V  Kapt.   A. Burgerdorffer     Genie
 Hoofd Vaartuigendienst  Res. Kapt.   J.J. Oetman     
 Commandant artillerie  Kol.  G.L.M.H. Higlij    Onzeker   
         
 Hoofdkwartier van het Veldleger        
         
 Commandant Veldleger  Lt. Gen.   J.J.G. van Voorst tot Voorst   Zeist  
 Chef-staf Veldleger  Kol. GS   A.H. Schimmel     
 Sous-chef Veldleger  Lt. Kol. GS   M.R.A. Bischoff van Heemskerck     
 Adjudant CV  Kapt.   J.P.A. Mekkes     
         
 Hoofd Sectie I  Lt. Kol. GS   V.E. Nierstrasz     Generale staf en operatiën
 Hoofd Bureau LSK  Lt. Kol ML   J.H. Sar     Luchtstrijdkrachten
 Hoofd Sectie II   Lt. Kol.   J.B. de Jongh     Technische aangelegenheden
 Hoofd Sectie IIIa  Dir.OvG1   L. den Houter     Gezondheidszorg
 Hoofd Sectie IIIb  Lt. Kol. Dir. Prd arts   A. Kuipers      Veterinaire dienst
 Hoofd Sectie IIIc  Res. Lt. Kol.   S. Schilderman     Gasdienst
 Hoofd Sectie IV  Lt. Kol.   G. Wegerif     Artilleriematerieel
 Hoofd Sectie V  Lt. Kol.   C. Mattern     Genie
 Hoofd Sectie VI  Res. Kol. GS   K.L. Rozendaal     Verkeersdienst
 Hoofd Sectie VIIa  Lt. Kol.  W. Weisfelt     Controle administratie
 Hoofd Sectie VIIb  Res. Maj.   J.A. Entingh     Administratie en verpleging
         
 Artilleriecommando        
 Veldlegerartilleriecommandant  Kol.  D.M. Lucardie     
 Chef-staf artilleriecommando  Maj.   F.G. Dürst Britt     
         
 Overig        
 Cmdt weerdienstafdeling  Res. 1e Lt.   C.C. Klijnhout     
 Cmdt troependetachement  Res. Ritm.   Jhr. M. de Block van Scheltinga     Beveiliging
 Cmdt det. Politietroepen  Kapt.  L. de Zeeuw     
 Cmdt Verbindingsafdeling  Res. Kapt.  B. Herman    
         
 Stafkwartier Oostfront VH      Gouda  (onder CV)
 C-Oostfront VH  Res. Gen. Maj.   J.H. Fruyt van Hertog     
 Chef-staf  Maj. GS   M.H.C. Herman     
 Hoofd Sectie I  Kapt.    C.J.V. van 't Woudt     Generale staf 
 Hoofd Sectie II  Res. Lt. Kol.   G.A.J. v.d. Heijden     Intendance
 Hoofd Sectie III  Dir.OvG2   H. Freie     Generale dienst
 Hoofd Sectie IV  Res. Kapt.   J. Havermans     Materieel
 Hoofd Sectie V  Kol.   H.L. van Rooijen     Genie
 Hoofd Sectie VI  Res. Kapt.   A.C. de Bruijn     Verkeersdienst/AAT
 Hoofd Sectie VII  Res. Kapt.   F. Rinsma     Administratie
 Cmdt troependetachement  Res. 1e Lt.  H. Brouwer     Beveiliging
         
 Cmdt Groep Naarden  Kol.   W.C. Camman   Naarden  
 Chef-staf Gr. Naarden  Kapt.    D. Huiting     
         
 Cmdt Groep Nieuwersluis  Res Lt. Kol.   M. Hellenius  Nieuwersluis  
 Chef-staf Gr. Nieuwersluis  Res. 1e Lt.   F.M. Schneider     Waarnemend ch-st 
         
 Cmdt Groep Utrecht  Res. Kol.   C.E.W. Baron van Voorst tot Voorst   Utrecht   
 Chef-staf Gr. Utrecht  Kapt. (KNIL)   M. v.d. Heuvel     
         
 Cmdt Groep Lek  Res. Kol.  R. Boomsma   Fort Honswijk  
 Chef-staf Gr. Lek  Res. Kapt.  A. Mulder     
         
 Cmdt Groep Merwede  Res. Kol.   J. de Jong   Meerkerk  
 Chef-staf Gr. Merwede  Res. Kapt. (KNIL)  T. Willer     
         


Stellingen en territoriaal commando's

De belangrijkste stellingen en alle territoriale c.q. regionale commando's worden hieronder opgesomd, samen met de meest voorname stafposities.

 Stelling / Territoir   Commandant   Locatie  Hoger commando   Bijzonderheden
     
 TB Brabant / Peeldivisie        
         
 TBB / Cmdt Peeldivisie  Kol. L.J. Schmidt  Eindhoven  C-III.LK  10 mei: OLZ
 Chef-staf, tevens Hoofd Sectie 1   Kapt. GS B.M.P. van Griethuijzen      
 Hoofd Bureau I-1  1e Lt. J.J. Wijnsouw      Tactische aangelegenheden
 Hoofd Bureau I-2  Kapt. P.C. Geus      Organisatie
 Hoofd Bureau I-3  1e Lt. (KNIL) H.E.C. van Ameyden van Duijn      Inlichtingen
 Hoofd Bureau I-4  Res. 2e Lt. J.T.M. v.d. Vaart      Militair Gezag
 Hoofd Sectie II  Kapt. A.L. Willems      Intendance
 Hoofd Sectie IIIa  Res. Dir. OvG3      Geneeskundige dienst
 Hoofd Sectie V  Res. Kapt. W.J.H.L. Sprangers      Genie
 Hoofd Sectie VIIa  Maj. G.H. Boomer      Control administratie
 Hoofd Sectie VIIb  Kapt. E. Daams      Administratie stafkwartier
 Afdeling O & O  Res. Kapt. M.W. Boässon      Ontwikkeling en ontspanning
 Cmdt troependet.  Res. 1e Lt. V.F.H. Ronnen      Beveiliging
         
 TB Zuid-Limburg        
         
 TBZL  Lt. Kol. A. Govers  Maastricht   OLZ  
 Chef-staf, tevens Hoofd Sectie 1  Maj. N. Tibo       
 Sous-chef  Kapt. H.A. Viseur      
         
 TB Overijssel        
         
 TBO  Kol. J. Dwars  Apeldoorn  CV  
 Chef-staf  Kapt. GS G. Dijkstra      
 Hoofd Sectie I  Kapt. J.W.A. Stout      Technische aangelegenheden
 Hoofd Sectie I-3  Kapt. L. de Zeeuw       Inlichtingen
 Hoofd Sectie II  Res. Lt. Kol. A.J. Bakker      Intendance
 Hoofd Sectie III  Dir. OvG3 W.J. Scheffelaar      Geneeskundige dienst
 Hoofd Sectie VII  Kapt H.L.L. Reints      Administratie
 Adjudant TBO  Kapt. W.P.J.A. Heijmans      
         
 TB Friesland        
         
 TBF  Kol. J. Veenbaas  Groningen  C-Stg.Hd.  
 Chef-staf  Maj. P.W. Pieters      
 Hoofd Sectie I  Kapt. H.F. Beenhakker      Technische aangelegenheden
 Hoofd Verbindingsafd.   Res. Kapt. J. van Dijke       
 Hoofd Sectie III  Res. OvG1 H.A. Vogelzang       Geneeskundige dienst
 Hoofd Sectie V  Res. Kapt. J.A.P.A. de Lange       Genie
 Cmdt KMAR en Ptr det.  Kapt. Jhr. G.A. Bowier       
 Adjudant TBF  Res. Kapt. J.H.M. Hekman      
         
 Stelling Den Helder        
         
 Stellingcommandant  Sbn H. Jolles   Den Helder  OLZ   tevens CMRW
 Chef-staf Zeemacht Stg DH  Ktz J.G. v.d. Berg        
 Adj.-chef  Ltz1 L. Tissot van Patot       
 Chef-staf Landmacht Stg DH  Kapt. GS I.L. Uyterschout       
 Hoofd Sectie I  1e Lt. A.L.M. Vreeswijk       Generale staf
 Hoofd Verbindingsafd.  Res Maj. L. Nuver       
 Hoofd Luchtverdediging  Kapt. C. van Dongen       
 Hoofd Sectie II  Res. Kapt. W. Antheunissen       Intendance 
 Hoofd Sectie IIIa  Res. Dir. OvG3 J. Bijtel       Geneeskundige dienst
 Hoofd Sectie IIIc  Res. OvG1 J.W. Creyghton       Gasdienst
 Hoofd Sectie IV  Res. Kapt. G.C. Dibbetz      Artillerie materieel 
 Hoofd Sectie V  Res. Lt. Kol. W.N.A. van Es       Genie en inundatiedienst 
 Hoofd Sectie VIIa  Res. Maj. P.W. Groot       Administratief controleur
 Hoofd Sectie VIIb  Maj. E.J. Bruins       Administratie en verpleging
 Cmdt Artillerie  Maj. W.H. Doorman      Kustartillerie 
 Hoofd Triangulatieafd.  Res. Kapt. F. Allema       
 Dir. Stellingpark  Res. Kapt. H. v.d. Bok       
 Cmdt troependet.  Res. 1e Lt. H.J. de Ruiter       Stafbeveiliging
         
 CMM Terschelling  Ktz K. van Aller       
 CMM IJsselmeer  Sbn A. Vreede       v.a. 13 mei 1940
 Cmdt Vliegkamp de Mok  Ktz J.W.G. van Hengel       
 Cmdt Vliegkamp de Kooi  Kltz W.H. Tettenburg       
 Cmdt Vliegpark de Vlijt  Kapt.-vl.-wnr. J.L. Zegers      
 Cmdt Det. Kornwerderzand   Kapt. C.F.J. Boers       Fort Kornwerderzand
 Cmdt Det. Den Oever  Res. Kapt. G. Kuiken       Fort Den Oever
         
 Commando Zeeland        
         
 Cmdt Zeeland  Sbn H.J. v.d. Stad   Middelburg   OLZ   
 Chef-staf LM, tevens Hoofd Sectie I   Kapt. GS. J.F. van Kervel       Landmachtstaf
 Sous-chef  Kapt. J. Hofs      
 Artilleriecommandant  Lt. Kol. H.J. Karel       
 Hoofd Sectie II  Kapt. A.J.M. van Gulick      Administratie en verpleging
 Hoofd Sectie IIIa  Res. Dir. OvG2 J.H. Pameijer       Geneeskundige dienst
 Hoofd Sectie IV  Kapt. A.S.R. Schuiling       Artillerie Materieel
 Hoofd Sectie V  Res. Lt. Kol. F.J. Beckman       Genie 
 Hoofd Verbindingsafd.  Res. 1e Lt. H.A.C. Hamerlijnck       
 Cmdt Det. Ptr  SM Ptr M. de Valk       Politietroepen 
 Cmdt Troependet.  Res. 1e Lt. J.J. van Oort       Stafbeveiliging
         
 Chef-staf ZM  Kltz W. v.d. Donker      Zeemachtstaf
 Sous-chef  Ltz1 J.W.C. Calten Houwing       
 Luchtbeschermingsoff.  Ltz1 W.H. van Zadelhoff       
 Chef bureau  Ltz2 C.H.E. Brainich von Brainich Felth       
 Radioverb. off.  Ltz2 Jhr. J.H.W.S. Laman Trip       
 Hoofd Geneesk. dienst  OvG1 M. v.d. Sluis       
 Hoofd Intendant  Off.v.Adm. 1 J.M. Tinga       
 Adjudant CZ  Ltz2 J.W.P. von Mühlen       
 Secretaris CZ  Off.v.Adm.3 G. Feith       
         
 Kustartillerie  Kat. P.M.W.J. v.d. Slikke        C-Det. KAW
 Cmdt 1e Mariniers Bat.  Lt.Kol. Marn KMR Baron H. van Hemert tot Dingshof       Bataljonscommandant
         

 

Legerkorpsen, divisies en brigades

Hieronder worden de hoogste functies weergegeven in de Veldleger infanterie eenheden van legerkorpsniveau tot en met brigadeniveau. De eveneens deels onder het Veldleger te scharen territoriale organisaties zijn hierboven reeds beschreven en worden vanzelfsprekend niet herhaald.

 Eenheid  Commandant   Locatie 10 mei  Bijzonderheden
       
 Legerkorpsen      
       
 1e Legerkorps (I.LK)   [1e en 3e Divisie]    Op 10 mei: C-VH
       
 Legerkorpscommandant  Gen. Maj. N.T. Karstens  Den Haag  
 Chef-staf  Lt. Kol. GS D.A. van Hilten    
 Hoofd Sectie I q.q. sous-chef   Kapt. GS J.J. Pape     Operatiën
 Hoofd Verbindingsdienst  Res. Maj. E.A.J.M. Baron van Voorst tot Voorst    
 Adjudant C-LK  Kapt. P.W. de Zwart    
 Hoofd Sectie II  Lt. Kol. P.P.W. van Leeuwen    Intendance
 Hoofd Sectie IIIa  Dir. OvG3 F.J. Beernink    Geneeskundige dienst
 Hoofd Sectie IIIc  Kapt. C.F. v.d. Berg    Gasdienst
 Hoofd Sectie IV  Res. Kapt. E.A.A. Liers    Materieel
 Hoofd Sectie V  Lt. Kol. W.H. Schukking    Genie
 Hoofd Sectie VIIa  Maj. J. Martens    Controleur adm.
 Hoofd Sectie VIIb  Res 1e Lt. F.H. Immink    Administratie en verpleging
       
 LK Artilleriecmdt  Kol. W.J. Rijkens    Cmdt alle DA en LKA  eenheden
 Cmdt LK artillerie  Lt. Ko. F.H. Wannink    Cmdt legerkorps artillerie afdelingen
 Cmdt LK verbindingsafd.  Res. Kapt. L.J. van Nes    
 Cmdt Ptr det. (1e Cie Ptr)  Maj. Jhr. J. van Suchtelen    
 Cmdt LKT  Res. Lt. Kol. H.J.A. van Son    Legerkorpstrein (tros)
       
 2e Legerkorps [II.LK]  [2e en 4e Divisie]  Doorn  Grebbelinie
       
 Legerkorpscommandant  Gen. Maj. H. Harberts    
 Chef-staf  Lt. Kol. GS P.R.F.C. de Bruijn    
 Hoofd Sectie I q.q. sous-chef  Kapt. GS C.C. van Mouruk    
 Hoofd Verbindingsdienst  Res. Maj. R.J.A.A. Kordlohne    
 Adjudant C-LK  Onbekend    
 Hoofd Sectie II  Maj. J.P.H. van Aalst    Intendance
 Hoofd Sectie IIIa  Dir. OvG2 K. Kroeze    Geneeskundige dienst
 Hoofd Sectie IIIc  Res. Kapt. J.J. Woldendorp    Gasdienst
 Hoofd Sectie IV  Res. Kapt. L.L. van Praag    Materieel
 Hoofd Sectie VIIa  Lt. Kol. A.T. Reijst    Controleur administratie
 Hoofd Sectie VIIb  Maj. J. van Embden Andres    Administratie en verpleging
       
 LK artilleriecmdt  Kol. P.J.A. Bartels     Cmdt alle DA en LKA eenheden
 Cmdt LK artillerie  Res. Lt. Kol. J.P. Enklaar    (q.q. C-19.RA) Cmdt LK art. afd.
 Cmdt LK verbindingsafd.  Kapt. J.J.A. de Ridder    
 Cmdt KMAR det.  Kapt. (KMAR) G.J.W. Gelderman    
 Cmdt Ptr det. (4e Cie)  Kapitein (Ptr) H. Onderstal    
 Cmdt troependet.  Kapitein (KNIL) P.A. Berlijn    
       
 3e Legerkorps [III.LK]  [5e en 6e Divisie]  Vught  Afwachtingsgebied
       
 Legerkorpscommandant  Gen. Maj. A.A. van Nijnatten    
 Chef-staf  Maj. GS A.G.J.M.F. v.d. Kroon     
 Hoofd Sectie I q.q. sous-chef  Kapt. GS P.G.C.A. v.d. Speck-Obreen     
 Hoofd Verbindingsdienst  Res. Maj. J.T.J. M. Theunissen     
 Adjudant C-LK  Kapt. A.J.E. Lamberti     
 Hoofd Sectie II  Maj. P.J.H. de Roos     Intendance
 Hoofd Sectie IIIa  Dir. OvG2 H. Vos     Geneeskundige dienst
 Hoofd Sectie IIIc  Kapt. K. v.d. Weerd     Gasdienst
 Hoofd Sectie IV  Onbekend     Materieel
 Hoofd Sectie V  Lt. Kol. J. Zwart     Genie
 Hoofd Sectie VIIa  Lt. Kol. G.B.O. Kuijck     Controleur administratie
 Hoofd Sectie VIIb  Kapt. E.J. Bruins     Administratie en verpleging
       
 LK Artilleriecommandant  Kol. C. de Jongh     Cmdt alle DA en LKA eenheden 
 Cmdt LK verbindingsafd.  Kapt. K.C.F. Perquin    
 Cmdt Ptr det. (3e Cie Ptr)  Lt. Kol. (Ptr) C. Koopman     
 Cmdt troependet.  Res. Kapt. J.H. Velsen    
       
 4e Legerkorps [IV.LK]  [7e en 8e Divisie  Bilthoven - Bosch en Duin  Grebbelinie
       
 Legerkorpscommandant  Gen. Maj. A.R. v.d. Bent      
 Chef-staf  Maj. GS H.C. Berghuis    
 Hoofd Sectie I q.q. sous-chef  Maj. GS (KNIL) C. Giebel    
 Hoofd Verbindingsdienst  Res. Maj. J.C. Smid    
 Adjudant C-LK  Res. 1e Lt. D.W. van Dam    
 Hoofd Sectie II  Maj. C.J.A. Kroeze    Intendance
 Hoofd Sectie IIIa  Dir. OvG2 N.H. Arkema    Geneeskundige dienst
 Hoofd Sectie IIIc  Res. Kapt. A.L.W. de Gee    Gasdienst
 Hoofd Sectie IV  Res. Kapt. D.G.G. van Ringelenstein     Materieel
 Hoofd Sectie V  Kapt. J.C. Stumphuis    Genie
 Hoofd Sectie VIIa  Kapt. J. van Strien    Controleur administratie
 Hoofd Sectie VIIb  Kapt. J.H. Oonk    Administratie en verpleging
       
 LK artilleriecmdt  Kol. A.G. Lagerweij     Cmdt alle DA en LKA eenheden 
 Cmdt LK verbindingsafd.  Res. Kapt. .C. Tolk     
 Cmdt Ptr. det. (2e Cie)  Maj. (Ptr) J. v.d. Ploeg     
 Cmdt troependet.  Res. Kapt. D. Houtzager     
 Cmdt LKT  Kapt. E.W.G. van Olden     Legerkorpstrein (tros)
       
 Divisies en brigades      
       
 1e Divisie [I.Div.]    Den Haag  
       
 Divisiecommandant  Kol. W.F.K. Bischoff van Heemskerck    
 Chef-staf  Kapt. A.T.C. Opsomer     
 Sous-chef q.q. Hoofd S1  Kapt. I.H. Bolman     
       

 2e Divisie [II.Div.]

   Leersumsche veld  
       
 Divisiecommandant  Kol. J.T. Barnas    
 Chef-staf  Ritm. P.M.M. Tielens    
 Sous-chef q.q. Hoofd S1  1e Lt. G.M.J. de Chateau    
       
 3e Divisie [III.Div.]    Haarlem  
       
 Divisiecommandant  Kol. L.H. Kraak     
 Chef-staf  Maj. J.N. Breunese    
 Sous-chef q.q. Hoofd S1  Res. Kapt. Meijer    
       
 4e Divisie [IV.Div.]    Remmerden  
       
 Divisiecommandant  Kol. A.A.M. van Loon    
 Chef-staf  Kapt. GS G.J. le Fèvre de Montigny    
 Sous-chef q.q. Hoofd S1  Kapt. K.F. Puffius    
       
 5e Divisie [V.Div.]    Noord-Brabant  Afwachtingsgebied 
       
 Divisiecommandant  Kol. M. de Jong    
 Chef-staf  Kapt. K. van Rijn    
 Sous-chef q.q. Hoofd S1  Kapt. J.F.M. Steenmetzer    
       
 6e Divisie [VI.Div.]    Noord-Brabant  Afwachtingsgebied 
       
 Divisiecommandant  Kol. C.P. Brückel    
 Chef-staf  Kapt. GS F.W.J.M. Peters    
 Sous-chef q.q. Hoofd S1  Onbekend    
       
 7e Divisie [VII.Div]    Soestduinen  
       
 Divisiecommandant  Kol. F.B.A.J. Jansen    
 Chef-staf  Kapt. T.C. Dierendonck    
 Sous-chef q.q. Hoofd S1  Kapt. A.A.J.J. Thomson    
       
 8e Divisie [VIII.Div.]    Oud-Leusden  
       
 Divisiecommandant  Kol. A. de Vries    
 Chef-staf  Maj. D. Brouwer    
 Sous-chef q.q. Hoofd S1  Kapt. H. v.d. Vloodt    
       
 Lichte Divisie [LD]    Den Bosch  Afwachtingsgebied 
       
 Divisiecommandant  Kol. H.C. v.d. Bijl    
 Chef-staf  Maj. GS J.E. Coers    
 Sous-chef q.q. Hoofd S1  Kapt. GS P. Forbes Wels    
 Cmdt Afz. Staf.  Lt. Kol. J.J. van Diepenbrugge     
 Chef staf Afz. St.  Kapt. J.L.H.A. Antoni     
       
 Brigade A [Brig. A.]    Aalst  
       
 Brigadecommandant  Kol. J. van Voorthuizen     
 Chef-staf  Kapt. GS J.H. Jager     
 Sous-chef q.q. Hoofd S1  Kapt. W. de Boer     
       
 Brigade B [Brig. B.]    Wamel-Leeuwen  
       
 Brigadecommandant  Kol. J.C.C. Nijland    
 Chef-staf  Kapt. GS C.D. Kamerling    
 Sous-chef q.q. Hoofd S1  Kapt. P.J. la Gordt Dillié    
       
 Brigade C / Groep Kil    Puttershoek  
       
 Groepscommandant  Res. Kol. J.A.G. van Andel    Voorheen C-Brig. C.
 Chef-staf  Kapt. GS M.R.H. Calmeijer    
 Sous-chef q.q. Hoofd S1  Kapt. E.L. Voorwinden    
       
 Brigade D / Groep Spui    Oud-Beijerland  
       
 Groepscommandant  Res. Kol. G.A. de Brauw    Voorheen C-Zuidfront VH
 Chef-staf  Kapt. (KNIL) A.J.A. Pereira    
 Sous-chef q.q. Hoofd S1  Res. Kapt. W.G. Klomp    
       
 Brigade G [Brig. G.]    Culemborg  
       
 Brigadecommandant  Res. Gen. Maj. G. Dames    
 Chef-staf  Maj. B. Brinkman     
 Toegevoegd hoofdofficier  Res. Kol. J. Dormaar     
       

 

Infanterie

In de tabel hieronder de positie van alle bataljons van het Nederlandse veld- en vestingleger op 10 mei 1940 0355 uur. 

 Eenheid  Commandant   Hoger verband   Hoogste verband  Locatie  Co.   Bijzonderheden
             
 Reg. Jager   Lt. Kol. H.D. Scherpenhuijzen      West-Nederland  OLZ  10 mei: C-VH
 - I-RJ  Res. Maj. M. Oosters  1e Divisie  1e Legerkorps   Monster   OLZ  
 - II-RJ  Maj. W. van Wijk  1e Divisie  1e Legerkorps  's Gravezande   OLZ    
 - III-RJ  Maj. A.J.R. de Vos  Vlb Waalhaven  C-Lvd   Waalhaven  C-VH   Vliegvelddefensie
             
 Reg. Grenadiers    Maj. J.K. de Visser (wd)      West-Nederland  OLZ  10 mei: C-VH
 - I-RGr  Maj. W. Antheunissen  1e Divisie  1e Legerkorps  Loosduinen  OLZ  
 - II-RGr  Res. Maj. Jhr T.W.M. van Grotenhuis van Onstein  1e Divisie  1e Legerkorps  Den Haag Vogelwijk  OLZ  
 - III-RGr  Res. Maj. E.C.F. ten Haaf  Vlb Ypenburg  C-Lvd   Ypenburg   C-VH   Vliegvelddefensie
             
 1.RI  Lt. Kol. L.K. van Loon  3e Divisie  1e Legerkorps   West-Nederland   OLZ   10 mei: C-VH 
 - I-1.RI  Res. Maj. H.C. la Roi  3e Divisie  1e Legerkorps   Regio Lisse - Sassenheim  OLZ  
 - II-1.RI  Maj. N.J. Tielrooij  3e Divisie  1e Legerkorps  Regio Lisse - Sassenheim  OLZ  BC v.a. 11 mei
 - III-1.RI  Res. Maj. H.P. Meijer  3e Divisie  1e Legerkorps  Regio Lisse - Sassenheim  OLZ  
             
 2.RI  Lt. Kol. E.H.C. van Gent          
 - I-2.RI  Maj. C. Hoogers  5e Divisie  3e Legerkorps  Noord-Brabant   CV  Afwachtingsgebied
 - II-2.RI  Res. Maj. J.F.L. Bruijn  Vak Erp  Peeldivisie   Volkel (omg.)    CV  Peel-Raamstelling
 - III-2.RI  Res. Maj. Jhr. D.P.M. Graswinkel  5e Divisie  3e Legerkorps   Noord-Brabant  CV  Afwachtingsgebied
             
 3.RI  Lt. Kol. F.D.M.H.A. van Aalst          
 - I-3.RI  Maj. A. Netze  Vak Schaijk  Peeldivisie   Mill (omg.)   CV   Peel-Raamstelling 
 - II-3.RI  Res. Maj. G.J.M. Somers  6e Divisie  3e Legerkorps   Noord-Brabant  CV  Afwachtingsgebied
 - III-3.RI  Res. Maj. A.J.L. Juten  6e Divisie  3e Legekorps  Noord-Brabant  CV  Afwachtingsgebied
             
 4.RI  Lt. Kol. H.D. Buurman  1e Divisie   1e Legerkorps  Katwijk-Noordwijk(ZH)  OLZ   10 mei: C-VH
 - I-4.RI  Res. Maj. M. van Lokhorst  1e Divisie  1e Legerkorps   Noordwijk   OLZ   BC v.a. 12 mei
 - II-4.RI  Res. Maj. J.J.N. Cramer  1e Divisie  1e Legerkorps  Noordwijk  OLZ  
 - III-4.RI  Maj. J. Mallinckrodt  1e Divisie  1e Legerkorps  Vlv Valkenburg / Katwijk  OLZ    
             
 5.RI  Lt. Kol. J.W. v.d. Lely  8e Divisie  4e Legerkorps   Grebbelinie Noord   CV   Grebbelinie Noord 
 - I-5.RI  Res. Maj. L. Kleiboer  8e Divisie  4e Legerkorps   Amersfoort Zuid (hw)  CV  Grebbelinie Noord
 - II-5.RI  Res. Maj. J.G.M. Wastenecker  8e Divisie  4e Legerkorps  Amersfoort Noord (hw)  CV  Grebbelinie Noord
 - III-5.RI  Maj. E. Wolthuis  8e Divisie  4e Legerkorps  Hoevelaken (vp)  CV  Grebbelinie Noord
             
 6.RI  Lt. Kol. H.A. Ribbius      West-Nederland    
 - I-6.RI  Maj. A.J.M. Allard  Vak Schaijk  Peeldivisie   Mill (omg.)   CV   Peel-Raamstelling
 - II-6.RI  Kapt. K. Siersma  6e Divisie  3e Legerkorps  Noord-Brabant  CV  Afwachtingsgebied
 - III-6.RI  Maj. H.G.A. Reimers  6e Divisie  3e Legerkorps  Noord-Brabant  CV  Afwachtingsgebied
             
 7.RI  Lt. Kol. H. Voormalt  7e Divisie  4e Legerkorps   Grebbelinie Noord   CV   Grebbelinie Noord 
 - I-7.RI  Maj. H.H.B. Top  7e Divisie  4e Legerkorps  Amersfoort NW (vp)   CV   Grebbelinie Noord 
 - II-7.RI  Maj. J. Appels  7e Divisie  4e Legerkorps  Amersfoort Eem (hw)  CV  Grebbelinie Noord
 - III-7.RI  Res. Maj. P.J.W. van Malssen  7e Divisie  4e Legerkorps   Amersfoort Noord (hw)  CV  Grebbelinie Noord
             
 8.RI  Lt. Kol. W.F. Hennink  4e Divisie  2e Legerkorps  Grebbeberg  CV  Grebbelinie Zuid
 - I-8.RI  Maj. W.P. Landzaat  4e Divisie  2e Legerkorps   Grebbeberg (hw)  CV  Grebbelinie Zuid
 - II-8.RI  Res. Maj. (KNIL) J.H.H. Jacometti  4e Divisie  2e Legerkorps  Grebbeberg (hw)  CV  Grebbelinie Zuid
 - III-8.RI  Maj. C.J. Voigt   4e Divisie  2e Legerkorps  Grebbeberg (hw+vp)  CV  Grebbelinie Zuid
             
 9.RI  Lt. Kol. K.J. Evenwel  3e Divisie  1e Legerkorps   West-Nederland  OLZ  10 mei: C-VH
 - I-9.RI  Maj. L.C. van der Schee  3e Divisie  1e Legerkorps  Sector Haarlem  OLZ   
 - II-9.RI  Res. Maj. R.T. Elshof  3e Divisie  1e Legerkorps  Sector Haarlem  OLZ  
 - III-9.RI  Res. Maj. D. Sprock  3e Divisie  1e Legerkorps  Sector Haarlem  OLZ  
             
 10.RI  Lt. Kol. T.J. v.d. Breel          
 - I-10.RI  Res.Maj. C.G. Knol  2e Divisie  2e Legerkorps   Veenendaal   CV   Grebbelinie Zuid 
 - II-10.RI  Maj. J.A. Claesen  2e Divisie  2e Legerkorps   Ederveen - de Klomp   CV   Grebbelinie Zuid 
 - III-10.RI  Res. Maj. F.L. Visser  2e Divisie  2e Legerkorps   Veenendaal Zuid   CV   Grebbelinie Zuid 
 - IV-10.RI  Maj. J.G. Arentz  2e Divisie  2e Legerkorps   Leersum (reserve)   CV   Rotterdam 11 mei 
             
 11.RI  Lt. Kol. T.J. Reeser          
 - I-11.RI  Maj. J.J.M. de Bruijn  2e Legerkorps  CV   Driebergen - Leersum (res.)   CV   Rotterdam 10 mei
 - II-11.RI  Res. Maj. M. van Dijk  2e Divisie  2e Legerkorps  Leersum (res.)   CV  Grebbelinie Zuid
 - III.11.RI  Maj. G.H. v.d. Ploeg  2e Legerkorps  CV  Driebergen - Leersum (res.)  CV  Grebbelinie Zuid 
             
 12.RI  Lt. Kol. G. Stürm   3e Divisie  1e Legerkorps   West-Nederland  OLZ   10 mei: C-VH 
 - I-12.RI  Res. Maj. J. de Vries  3e Divisie  1e Legerkorps  Sector Haarlem  OLZ  
 - II-12.RI  Res. Maj. J.A. Tegelaar  3e Divisie  1e Legerkorps  Sector Haarlem  OLZ  
 - III-12.RI  Res. Maj. H.M.C. van Dijk  3e Divisie  1e Legerkorps  Sector Haarlem  OLZ  
             
 13.RI  Lt. Kol. G. Greidanus          
 - I-13.RI  Res. Maj. J.J.G. Staal  Vak Erp  Peeldivisie   Elsendorp (omg.)   CV   Peel-Raamstelling 
 - II-13.RI  Res. Maj. M.C.J. van Dijck  5e Divisie  3e Legerkorps   Noord-Brabant   CV  Afwachtingsgebied
 - III-13.RI  Maj. J.F.A. Crefcoeur  5e Divisie  3e Legerkorps  Noord-Brabant  CV  Afwachtingsgebied
             
 14.RI  Lt. Kol. J.W. Oosterveen          
 - I-14.RI  Maj. J.J. Harts  6e Divisie  3e Legerkorps  Noord-Brabant  CV  Afwachtingsgebied
 - II-14.RI  Maj. J. Geense  6e Divisie  3e Legerkorps  Noord-Brabant  CV  Afwachtingsgebied
 - III-14.RI  Res. Maj. E.G. Döbken  Vak Schaijk  Peeldivisie   Grave (Maas)  CV  Peel-Raamstelling
             
 15.RI  Lt. Kol. L.A.C. de Bock          
 - I-15.RI  Res. Maj. H.H.J. Ruijten  2e Divisie  2e Legerkorps   Scherpenzeel (vp)   CV   Grebbelinie zuid 
 - II-15.RI  Maj. W. Gerlach  2e Divisie  2e Legerkorps   S'zeel - Woudenberg (hw)   CV   Grebbelinie Zuid 
 - III-15.RI  Res. Maj. P.E. Gramberg  2e Divisie  2e Legerkorps   Scherpenzeel (hw)   CV  Grebbelinie Zuid
 - IV-15.RI  Res. Maj. A.F.H. Jansen  2e Divisie  2e Legerkorps    Woudenberg (res.)  CV   Rotterdam 10 mei
             
 16.RI  Lt. Kol. J. Visser  8e Divisie  4e Legerkorps   Grebbelinie Noord  CV   Grebbelinie Noord 
 - I-16.RI  Res. Kapt. J. Klaversteijn  8e Divisie  4e Legerkorps  Amersfoort - Hamersveld  CV   Grebbelinie Noord 
 - II-16.RI  Res. Maj. J.J. Hens  8e Divisie  4e Legerkorps  Amersfoort - Megel  CV   Grebbelinie Noord
 - III-16.RI  Res. Maj. H. Thijs  8e Divisie  4e Legerkorps  Oud-Leusen (res + vp)  CV  Leiden 10 mei
             
 17.RI  Maj. J.G. v.d. Veen (wd)           
 - I-17.RI  Res. Kapt. J. Simons (wd)  5e Divisie  3e Legerkorps   Noord-Brabant  CV  Afwachtingsgebied
 - II-17.RI  Res. Kapt. G.J. Klompers  Vak Erp  Peeldivisie   Erp (Omg.)   CV  Peel-Raamstelling
 - III-17.RI  Res. Maj. J.A.A.M. Gerritsen  5e Divisie  3e Legerkorps  Noord-Brabant  CV  Afwachtingsgebied
             
 18.RI  Lt.Kol. J. de Lange   7e Divisie  4e Legerkorps   Grebbelinie Noord  CV   Grebbelinie Noord 
 - I-18.RI  Res. Maj. L. Beek  7e Divisie  4e Legerkorps  IJsselmeer - Eemnes (hw + vp)  CV  Grebbelinie Noord
 - II-18.RI  Res. Maj. J.L. te Winkel  7e Divisie  4e Legerkorps  Zevenhuizen (vp)  CV  Grebbelinie Noord
 - III-18.RI  Res. Maj. J.H. Ronhaar  7e Divisie  4e Legerkorps  Soest - Soestdijk (hw)  CV  Grebbelinie Noord
             
 19.RI  Lt. Kol. S.H. Smits  4e Divisie  2e Legerkorps   Grebbelinie Zuid   CV   
 - I-19.RI  Res. Maj. B.G. Meijerman  4e Divisie  2e Legerkorps  Middelbuurt  CV   Grebbelinie Zuid 
 - II-19.RI  Res. Maj. J.B. van Apeldoorn  4e Divisie  2e Legerkorps   Rhenen / Grebbeberg  CV   Grebbelinie Zuid
 - III-19.RI  Maj. W.F. Weber  4e Divisie  2e Legerkorps   Achterberg   CV   Grebbelinie Zuid 
             
 20.RI  Lt. Kol. J. Engers          
 - I-20.RI  Res. Maj. J. Pannehoek  4e Legerkorps  CV   Woudenberg (res.)  CV  LK reserve
 - II-20.RI  Res. Maj. H.W. Renkema  4e Legerkorps  CV   Meerdere locaties (res.)  CV   Leiden 10 mei
 - III-20.RI  Maj. G.J. Doornink  Cmdt Soesterberg  CV  Vlb Soesterberg  CV   
 - IV-20.RI  Maj. J.W. van Mansvelt  CV  CV  Meerdere locaties (res.)  CV  Meerdere locaties
             
 21.RI  Lt. Kol. J. de Vries  8e Divisie  4e Legerkorps   Grebbelinie Noord   CV   Grebbelinie Noord 
 - I-21.RI  Maj. J.P. Briët  8e Divisie  4e Legerkorps  Woudenberg - Ekeris (hw)   CV   Grebbelinie Noord 
 - II-21.RI  Res. Maj. F.O. Groeneveld  8e Divisie  4e Legerkorps  Voskuilen   CV    Grebbelinie Noord 
 - III-21.RI  Maj. J.J. Sisc Dijkstra  8e Divisie  4e Legerkorps  Austerlitz (res. + vp)  CV   Rotterdam 12 mei
             
 22.RI  Lt. Kol. J.F. de Ridder  2e Divisie  2e Legerkorps   Grebbelinie Zuid   CV   Grebbelinie Zuid 
 - I-22.RI  Res. Maj. G. Heij  2e Divisie  2e Legerkorps   Renswoude (vp)   CV   Grebbelinie Zuid 
 - II-22.RI  Maj. C.A. van Beek  2e Divisie  2e Legerkorps   Emmikhuizerberg (hw)  CV   Grebbelinie Zuid 
 - III-21.RI  Res. Maj. W.F. Stoltenhoff  2e Divisie  2e Legerkorps   Overberg - de Haar (hw)  CV   Grebbelinie Zuid 
             
 23.RI  Res. Lt. Kol. W.A.C. van Dam    Groep Merwede  Oostfront VH  CV   Oostfront VH 
 - I-23.RI  Res. Maj. D.K. Schrek  Vak Arkel  Groep Merwede    Arkel    CV   Oostfront VH 
 - II-23.RI  Res. Maj. J. Teixeira de Mattos  Vak Sleewijk  Groep Merwede  Sleewijk  CV  Oostfront VH
 - III-23.RI  Maj. J. Meijer  Vak Leerdam  Groep Merwede  Leerdam  CV  Oostfront VH 
             
 24.RI  Res. Lt. Kol. J. Smit  Brig.B  CV   Maas-Waalstelling  CV   Maas-Waalstelling 
 - I-24.RI  Res. Kapt. W.H. Bückert  Brig.B  CV  Druten - Megen  CV  Maas-Waalstelling
 - II-24.RI  Res. Kapt. C. Hess  Brig.B  CV  Druten - Megen  CV  Maas-Waalstelling
 - III-24.RI  Res. Maj. J. de Kruijff  Brig.B  CV  Druten - Megen  CV  Maas-Waalstelling
             
 25.RI  Lt. Kol. J.W. Buurman          
 - I-25.RI  Res. Maj. A.G. Cool  Vlb Schiphol  C-Lvd   Haarlemmermeer   C-VH   Vliegbasis defensie 
 - II-25.RI  Res. Kapt. S. Mozes  Gr Utrecht  Oostfront VH   Utrecht   CV   Oostfront VH 
 - III-25.RI  Maj. A. Floor  Brig.G  CV   Beesd   CV   Linge defensie 
             
 26.RI  Lt. Kol. G. Land (q.q. C-Groep Maas-Waal)          tot 10 mei 1940
 - I-26.RI  Res. Maj. E.P. Weber  Groep Maas-Waal  C. Brig.B   Sector Heumen - Hatert  CV  Maas-Waalkanaal
 - II-26.RI  Kapt. F.G. van Opbergen (wd)  Vak Schaijk  Peeldivisie   Cuijk (omg.)   CV   Maaslinie
 - III-26.RI  Res. Maj. C.A.F. Sicherer  Vak Bakel  Peeldivisie   Grubbenvorst - Broekhuizen  CV   Maaslinie 
             
 27.RI  Lt. Kol. F.N.F. v.d. Schrieck (q.q. C-Vak)  Vak Bakel  Peeldivisie   Rips - Deurne   CV   Peel-Raamstelling 
 - I-27.RI  Res. Maj. A.J.R. Buijtelaar  Vak Bakel  Peeldivisie  Deurne    CV  Peel-Raamstelling
 - II-27.RI  Res. Maj. G.J. Tielrooij  Vak Bakel  Peeldivisie  Milheeze  CV  Peel-Raamstelling
 - III-27.RI  Res. Kapt. G.J. Aerden  Vak Bakel  Peeldivisie  Rips  CV  Peel-Raamstelling
             
 28.RI  Res. Lt. Kol. G.W. Stroink  Groep Kil  Zuidfront VH   Zuidfront VH   C-VH  Zuidfront VH
 - I-28.RI  Res. Maj. C.W.E. van Hoek  Vak Wieldrecht  Groep Kil   Eiland van Dordrecht  C-VH  Zuidfront VH
 - II-28.RI  Maj. D.P. Ravelli  Vak Strijen  Groep Kil  Strijen   C-VH  Zuidfront VH
 - III-28.RI  Res. Maj. J. van Maanen  Vak Strijen  Groep Kil  Strijen  C-VH  3-III: Moerdijk 
             
 29.RI  Lt. Kol. G. Land          m.i.v. 10 mei 1940 middag 
 - I-29.RI  Res. Maj. A. Hillen  3e Legerkorps  CV   Megen - Oijen   CV   tussenverdediging 
 - II-29.RI   Maj. J.W.L. Versteegh  Vak Schaijk  Peeldivisie   Grave   CV   Peel-Raamstelling
 - III-29.RI  Res. Maj. H. Schotman  C-Brig.B  CV   Altforst   CV   Maas-Waalstelling 
             
 30.RI  Lt. Kol. G.E.A. Themann (q.q. C-Vak)    Peeldivisie    CV   Peel-Raamstelling 
 - I-30.RI  Res. Maj. C.L.M. Ingen Housz  Vak Weert  Peeldivisie   Nederweert   CV   Peel-Raamstelling 
 - II-30.RI  Res. Maj. A.B. van Oeveren  Vak Asten  Peeldivisie   Meijel   CV  Peel-Raamstelling
 - III-30.RI  Res. Maj. A. de Kloet  Vak Asten  Peeldivisie  Liessel - Deurne  CV   Peel-Raamstelling
             
 31.RI  Res. Lt. Kol. L.F. Apol    Oostfront VH    CV  Oostfront VH
 - I-31.RI  Maj. G.A. Smits  Gr Naarden  Oostfront VH   Muiden - Huizen - Bussum   CV  Oostfront VH
 - II-31.RI  Res. Maj. C.J. Koster  Gr Naarden  Oostfront VH  Muiden - Huizen - Bussum   CV  Oostfront VH
 - III-31.RI  Res. Maj. L.J. Ragaaij  Gr Nieuwersluis  Oostfront VH   Nieuwersluis - Loenen  CV   Oostfront VH 
             
 32.RI  Res. Lt. Kol. N. Gerlack          
 - I-32.RI  Res. Maj. F.W.H.W. Schotsman  Brig.G  CV   Echteld   CV   Waal defensie 
 - II-32.RI  Res. Maj. J.J. Koopmans  Groep Lek  Groep Merwede   Vianen - Culemborg  CV  Oostfront VH
 - III-32.RI  Maj. J.C. van Mourik  Brig.G  CV   Tiel   CV   Linge defensie
             
 33.RI  Res. Lt. Kol. W.A. Groenendijk          
 - I-33.RI  Res. Maj. B. Smid  Wonsstelling  St Den Helder   Wonsstelling   OLZ   Wonsstelling 
 - II-33.RI  Res. Maj. W.F. Dekker  Groep Assen  TBF   lijn Meppel-Nieuweroord  OLZ   F-lijn 
 - III-33.RI  Maj. J.P. van Pelt  C-25.RI  Brig.G   Zoelen - Buren   CV   Linge defensie
             
 34.RI  Res. Maj. H.G.A. Götz (wd)    Zuidfront VH  Zuidfront VH  C-VH  Zuidfront VH 
 - I-34.RI  Maj. P.H. Oudt  Groep Spui  Zuidfront VH  Numansdorp   C-VH  Zuidfront VH
 - II-34.RI  Res. Maj. H.A. Soetens  Groep Spui  Zuidfront VH  Hellevoetsluis / Numansdorp   C-VH  Zuidfront VH
 - III-34.RI  Maj. A.C. Houtman  Groep Kil  Zuidfront VH  Maasdam   C-VH 1-III: Groep Spui
             
 35.RI  Lt. Kol. H.J. Nolthenius (q.q. C-Groep)  Groep IJssel Zuid  TBO  IJssellinie  CV  IJssellinie
 - I-35.RI  Res. Maj. H.J. Tromp  Groep IJssel Zuid   TBO  Hoven - Wilp  CV   IJssellinie 
 - II-35.RI  Res. Maj. A.A. Schilleman  Groep IJssel Zuid   TBO   Ellekom - Kortenoever   CV   IJssellinie 
 - III-35.RI  Maj. E.S.W.E. Tiesselinck  Groep IJssel Zuid  TBO   Arnhem - De Steeg   CV   IJssellinie 
             
 36.RI  Res. Lt. Kol. J.H. Sonne          
 - I-36.RI  Maj. W.L. Bisschoff  Groep Assen  TBF   lijn Nw Buinen - Gees   OLZ  Q-lijn
 - II-36.RI  Res. Maj. W.B. Kuntzel  Groep Groningen   TBF   lijn Stadskanaal - Delfzijl     OLZ   Q-lijn 
 - III-36.RI  Res. Maj. J.J. Visser  C-25.RI  Brig.G   Buurmalsen - Tricht   CV   Linge defensie 
             
 37.RI  Res. Lt. Kol. J.A.L. Doijer  TBZL  OLZ   Zuid-Limburg   OLZ   Zuid-Limburg 
 - I-37.RI  Maj. J.J. Lamberti  C-Middenvak  TBZL  Zuid-Limburg   OLZ   Maaslinie en vp 
 - II-37.RI  Res. Maj. L. Pieters  C-Noordvak  TBZL  Midden-Limburg  OLZ   Maaslinie en vp 
 - III-37.RI  Res. Maj. B.F. Peeters  C-Zuidvak  TBZL  Zuid-Limburg / Maastricht  OLZ  Maaslinie en vp
             
 38.RI  Res. Lt. Kol. J.H.W. Bruins  CZ  CZ   Zeeland en Tholen  OLZ   Zeeland 
 - I-38.RI  Maj. J.C.A. Meijer  CZ  CZ   Tholen    OLZ   Positie Eendracht
 - II-38.RI  Res. Maj. F.A. Alberts  CZ  CZ   Breskens - Terneuzen   OLZ   Zeeuws Vlaanderen 
 - III-38.RI  Maj. U.C.C. Noordenbos  CZ  CZ   Yerseke - Hansweert   OLZ  Zanddijkstelling
             
 39.RI  Res. Lt. Kol. Jhr W.E.E. Snoeck    Vesting Holland    C-VH  
 - I-39.RI  Res. Maj. A.J.M. Thijssen  Groep Spui  Zuidfront VH   Rockanje   C-VH  1/2 I-39.RI: Willemstad 
 - II-39.RI  Res. Maj. G. Witkamp  Pos. Hoek v Holl.  Westfront VH  Hoek van Holland   C-VH   3-II: Rozenburg 
 - III-39.RI  Maj. C.J.B. Boekwijt Kant. R'dam  Kant. R'dam  Rotterdam   C-VH  1-III: Pernis 
             
 40.RI  Res. Lt. Kol. P.L.R. v.d. Drift  CZ  CZ   Zeeland   OLZ  Zeeland 
 - I-40.RI  Res. Kapt. A. de Wit  CZ  CZ   Walcheren   OLZ   Walcheren
 - II-40.RI  Maj. P.H. de Heer  CZ   CZ   Cadzand - Oostburg   OLZ   Zeeuws Vlaanderen 
 - III-40.RI  Res. Maj. H.F.L. Krämer  CZ  CZ  Vlissingen  OLZ  Walcheren
             
 41.RI  Geen  C-Vakken  Peeldivisie    CV  RC Lt. Kol. E. Snoek was C-Vak Erp
 - I-41.RI  Res. Maj. W.E.H. Janssen  Vak Bakel  Peeldivisie   Venray (omg.)   CV   Maaslinie 
 - II-41.RI  Res. Maj. F. Pot  Vak Weert  Peeldivisie   Weert   CV   Peel-Raamstelling 
 - III-41.RI  Res. Maj. G.J.H. Pelt  Vak Asten  Peeldivisie   Buggenum - Kessel   CV   Maaslinie 
             
 42.RI  Res. Lt. Kol. J.P.J.G. van Blarkom          
 - I-42.RI  Res. Maj. L.J. Poelman  4e Legerkorps  CV   Baarn - Blaricum - Laren (res.)   CV   Legerkorpsreserve 
 - II-42.RI  Maj. J. Penters  C-32.RI  Brig.G   Tiel - Ooij  CV  Waal defensie 
 - III-42.RI  Maj. A. v.d. Woude  Positie IJmuiden  Westfront VH   IJmuiden   C-VH   Westfront VH 
             
 43.RI  Lt. Kol. J.J. Rutgers (q.q. C-Groep)          
 - I-43.RI  Res. Maj. J.G. Hagens  Gr IJssel Noord  TBO   Zwolle - Wapenvelde   CV   IJssellinie 
 - II-43.RI  Res. Maj. J.A. Schippers  Gr IJssel Noord  TBO   Deventer - Heerde  CV  IJssellinie 
 - III-43.RI  Maj. C.M. van Hal  Groep Betuwe  C-Brig.A   Bemmel-Arnhem  CV   Rijn-Waal defensie 
             
 44.RI  Res. Lt. Kol. G.D.E.J. Hotz  Brig.A  CV   Betuwestelling   CV   Betuwestelling 
 - I-44.RI  Res. Maj. J.W. Merkestein  Brig.A  CV   Ochten - Kesteren  CV  Betuwestelling
 - II-44.RI  Res. Maj. A.J. de Mots  Brig.A  CV  Ochten - Kesteren  CV  Betuwestelling
 - III-44.RI  Maj. J.W.F. Bakhuis  Brig.A  CV  Echteld (res.)  CV  Betuwestelling
             
 45.RI  Res. Lt. Kol. D. Keg  St Den Helder  OLZ   Wadden en kop NH  OLZ   
 - I-45.RI  Res. Kapt. D.C. v.d. Waal  St Den Helder  OLZ   Vlieland, Tersch., Ameland  OLZ   Waddenbezetting 
 - II-45.RI  Res. Maj. A.F. Borren  St Den Helder  OLZ  Kop Noord-Holland  OLZ   
 - III-45.RI  Res. Kapt. J. Schol  St Den Helder  OLZ   Texel   OLZ   Waddenbezetting 
             
 46.RI  Res. Lt. Kol. J.M. Kolff  Brig.A  CV   Betuwestelling   CV   Betuwestelling 
 - I-46.RI  Maj. P.C. Dekker  Brig.A  CV   Ingen (res.)   CV   Betuwestelling 
 - II-46.RI  Res. Maj. J.M.J.L. Lucas  Brig.A  CV   Opheusden - de Spees    CV   Betuwestelling 
 - III-46.RI  Res. Maj. J. Kruitbosch  Brig.A  CV  Opheusden - de Spees  CV  Betuwestelling
             
 Lichte Divisie  Kol. H.C. v.d. Bijl  C-3e Legerkorps  CV  Noord-Brabant  CV  10 mei C-VH 
 - 1.RW  Res. Lt. Kol. R.C. van Gennep  LD  CV    Noord-Brabant   CV  Afwachtingsgebied
 - 2.RW  Lt. Kol. H. Mijsberg  LD  CV  Noord-Brabant  CV  Afwachtingsgebied
             

 

Grenseenheden

Alle actieve Grensbataljons en Reserve Grens Compagnieën met hun posities op 10 mei 1940 0355 uur, staan in onderstaand overzicht.

 Eenheid  Commandant   Hoger verband   Hoogste verband   Locatie  Commando    Bijzonderheden 
   
 1.GB  Maj. H.W.G.R. Dietz  Groep Assen  TBF  lijn Coevorden - Maten   OLZ   O-lijn
 2.GB  Maj. H. Zwart  Vak Asten  Peeldivisie   Kessel - Venlo   CV   Maaslinie 
 3.GB  Maj. A.G.C. Reijers  CV     Roosendaal - grens    CV   10 mei: Gr Kil  
 4.GB  Maj. P.G.A. Fortanier  Vak Weert  Peeldivisie   Weert - grens   CV   Peel-Raamstelling
 5.GB  Maj. J.F.B. Weber  Gr IJssel Noord  TBO   Rijssen - Enschede  CV   B-lijn en grens
 6.GB  Maj. J.F. Hendriksz  CV    Breda - grens  CV   
 7.GB  Kapt. F.W. Groenewegen  Gr IJssel Noord  TBO  Oldenzaal  CV  Eén Cie sterk (3-7)
 8.GB  Maj. E. Spruijt  Groep Betuwe  C-Brig.A   Bemmel - Nijmegen   CV   Rijn-Waal defensie 
 9.GB  Maj. A.K. Langenhagen  Gr IJssel Noord  TBO   Overrijssels kanaal - Tubbergen     CV   A, B, C-lijn en grens 
 10.GB  Maj. J.C. Steenbeek  Pos. IJmuiden  Westfront VH   IJmuiden   C-VH   Westfront VH  
 11.GB  Maj. W.G. Bender  Groep Maas-Waal  C. Brig.B   Neerbosch - Weurd   CV   Maas-Waalkanaal 
 12.GB  Res. Maj. H. v.d. Nieuwenhuizen  Groep Groningen   TBF  Vlagtwedde - Winschoten   OLZ   O-lijn 
 13.GB  Maj. D.M. Nierstrasz  C-Zuidvak  TBZL   Maastricht   OLZ   
 14.GB  Maj. F.G. Triebel  CZ  CZ   Rilland   OLZ   Bathstelling 
 15.GB  Maj. J.H. Alma  Vak Erp  Peeldivisie   Gennep - Boxmeer    CV   Maaslinie
 16.GB  Maj. J.P. Laging Tobias  Gr IJssel Zuid  TBO   Ruurlo - Lochem   CV   Grens
 17.GB  Maj. J.G.G.M. Hamm  Vak Weert  Peeldivisie   Roermond  CV  Maaslinie
 18.GB  Kapt. J. van Wamel  Gr IJssel Zuid  TBO  Aalten  CV  Eén Cie sterk (3-18)
 19.GB  Maj. C. Eldersman  Gr IJssel Zuid  TBO   Doetinchem - Beek  CV  Grens
 20.GB  Kapt. A.P. Duran  Gr IJssel Noord  TBO  Hardenberg  CV  Eén Cie sterk (3-20)
 21.GB  Maj. A.J. v.d. Blom  St Den Helder  OLZ   Kop van Noord-Holland   OLZ    
 22.GB  Maj. A. van Soest  Gr IJssel Zuid  TBO   Didam - Westervoort  CV  Grens 
 37.GB  Res. Maj. K.A.M. Edelkoort  C-Zuidvak  TBZL   Maastricht   OLZ   4-37.GB: C-Middenvak 
 GBJ  Maj. P.J. Heres  CV     E'hoven - Tilburg grens  CV   10 mei: Peeldivisie
 GBGr  Res. Kapt. J.A. v.d. Stok  Westfront VH  C-VH   Scheveningen   C-VH   Westfront VH 
             
 1.Res GC  Res. Kapt. J.H. v.d. Laan  Groep Assen   TBF  Emmen   OLZ   O-lijn, bij 1.GB 
 2.Res GC   Res. Kapt. F.M.E. Hein  C-Zuidvak  TBZL   Oosfront Maastricht   OLZ   bij 13.GB
 4.Res GC  Res. Kapt. J.H.J. Hoog  Groep Leiden  Westfront VH   Kust sect Noordwijk-Katwijk  C-VH   Westfront VH 
 5.Res GC  Res. Kapt. S.F.M. v.d. Boomen  C-Zuidvak  TBLZ   Eijsden - grens B.  OLZ   bij 13.GB
 6.Res GC  Res. Kapt. P.M. Braun  C-Noordvak  TBZL   Echt  OLZ  Maaslinie
 9.Res GC  Res. Kapt. T. Rienstra  C-Wonsstelling  St Den Helder   Wonsstelling   OLZ   Wonsstelling 
 10.Res GC    Res. Kapt. A. Hebly  Groep Alkmaar  Westfront VH   Kust Petten - Castricum  C-VH   Wesfront VH 
 12.Res GC   Res. Kapt. Y. van Wijngaarden     Groep Groningen   TBF   Dollard - grens   OLZ    K-O lijnen 
 14.Res GC  Res. Kapt. C.M. v.d. Broecke  CZ  CZ   Sluis - IJzendijke   OLZ   Grens België 
 15.Res GC  Res. Kapt. W.J.M. Eijsenck  Pos Hoek v Holl.  Westfront VH  Hoek v Holland   C-VH  Westfront VH
 21.Res GC  Kapt. J.H. Koole  St Den Helder  OLZ   Kop van Noord-Holland   OLZ   
 34.Res GC  Res. Kapt. D. Blanksma  Gr Haarlem  Westfront VH  Haarlem en Zandvoort  C-VH  Westfront VH
 38.Res GC  Res. Kapt. P.J.J. Dekker  CZ  CZ  Sas v Gent - Hulst  OLZ  Grens België
 39.Res GC  Res. Kapt. O. Verdoorn  Vak Hellevoetsluis  Gr Spui  Nieuw Helvoet - Ouddorp  C-VH  
 45.Res GC  Kapt. M.F. Cayaux  St Den Helder   OLZ   Kop van Noord-Holland   OLZ   
 Res.GCJ  Res. Kapt. G. Kloos  Gr 's Gravenhage   Westfront VH   Kust Kijkduin - Ter Heijde  C-VH  Westfront VH
 Res.GCGr   Res. Kapt. H.F.D. Oxenaar  Gr 's Gravenhage  Westfront VH  Bewaking paleizen Den Haag  OLZ  
             

 
Artillerie

In de tabel hieronder de positie van alle artillerieafdelingen van het Nederlandse veld- en vestingleger op 10 mei 1940 0355 uur.

Voor uitvoerige technische beschouwing van geschut, zie de bewapeningspagina op de zustersite over de Slag om de Grebbeberg. Een standaard artillerie regiment bestond uit twee afdelingen met drie batterijen 7-veld en een derde afdeling met drie batterijen houwitsers van 12 cm of 15 cm. Een batterij bestond uit vier vuurmonden, een sectie uit twee vuurmonden.

Gebruikte afkortingen en termen:

 • RA = Regiment Artillerie
 • AA = Afdeling Artillerie
 • vm = vuurmond
 • lang = lengte loop in aantal kalibers
 • rb = rubberbanden
 • 7-veld = Krupp vm van 7,5 cm lang 30, snelvuurgeschut
 • 8-staal = Krupp vm van 8,4 cm lang 27, oud stalen veldgeschut
 • 10-veld = Bofors vm van 10,5 cm lang 40, snelvuur houwitser 
 • 10.5 l 30 = Krupp vm van 10,5 cm lang 30, snelvuurgeschut 
 • 12 l 24 = Krupp vm van 12,5 cm lang 24, oud stalen vestinggeschut
 • 15 l 24 = Krupp vm van 15 cm lang 24, oud stalen vestinggeschut
 • 12 hw l 12 = Krupp vm van 12 cm lang 12, snelvuur veldhouwitser
 • 12 hw l 14 = Bofors vm van 12 cm lang 14, snelvuur veldhouwitser
 • 15 hw l 15 = Vickers vm van 15 cm lang 15, veldhouwitser
 • 15 hw l 17 = Krupp vm van 15 cm lang 17, veldhouwitser
 Regiment  Afd.    Commandant   Type  Commando  Locatie   Defensie  Bijzonderheden
               
 1.RA   RC  Lt. Kol. P.H. Schoute           
   I  Res. Maj. J.M. Honing  7-veld  4e Legerkorps  Amersfoort  Grebbelinie Noord  
   II  Kapt. G.J.M.C. van Nijnatten  7-veld    Amersfoort  Grebbelinie Noord  
   III  Res. Maj. J.A.L. Dijkstra  12 hw l 14    Amersfoort  Grebbelinie Noord  
               
 2.RA  RC  Maj. L. van Hulst          
   I  Maj. M.G. van Kesteren  7-veld  1e Legerkorps  Den Haag   Afwachtingsgebied   10 mei: C-VH
   II  Maj. M. Tans  7-veld    Naaldwijk  Afwachtingsgebied  
   III  Maj. H.J.J.W. Dürst Britt  12 hw l 14    Katwijk  Afwachtingsgebied  
               
 3.RA  RC  Lt. Kol. A. Cramwinckel          
   I  Maj. C.M.A.C. Stoffels   7-veld  3e Legerkorps  Volkel   Afwachtingsgebied  
   II  Kapt. A.J. Glerum  7-veld    Elsendorp  Afwachtingsgebied  
   III  Res. Maj. E.G.Q. van Tilburg  15 hw l 17    Boekel  Afwachtingsgebied  2 Batterijen
               
 4.RA  RC  Lt. Kol. H.C. de Man          
 I  Res. Maj. W. van Rijswijk  7-veld  2e Legerkorps  Veenendaal   Grebbelinie Zuid  
   II  Res. Maj. H.T. van Goor  7-veld    Dwarsweg  Grebbelinie Zuid  
   III  Res. Kapt. L.E. Smilde  12 hw l 14    Maarsbergen  Grebbelinie Zuid  
               
 5.RA   RC  Lt. Kol. A.V.M.J.M. Goulmy           
   I  Res. Maj. H.A.C. Dernier v.d. Gon  7-veld  4e Legerkorps  Woudenberg  Grebbelinie Noord  
   II  Kapt. W.D. Laarhuis  7-veld    Holevoet  Grebbelinie Noord  
   III  Kapt. L. Kegge  15 hw l 17    Soestduinen  Grebbelinie Noord  
               
 6.RA  RC  Lt. Kol. A.H. Drijfhout van Hooff          
   I  Maj. R.N. de Ruyter van Steveninck  7-veld  1e Legerkorps  Lisse   Afwachtingsgebied   10 mei: C-VH
   II  Res. Kapt. H. Oortman Gerlings  7-veld    Aerdenhout  Afwachtingsgebied  
   III  Maj. W.J.A. Schwing  15 hw l 17    Bloemendaal  Afwachtingsgebied  2 Batterijen
               
 7.RA   RC  Lt. Kol. A.F.J.M. Drostaerts          
   I  Res. Maj. R.K. Kloppers  7-veld  3e Legerkorps  Escharen   Afwachtingsgebied   
   II  Maj. P.T.J. Huberts  7-veld    Zeeland  Afwachtingsgebied  
   III  Res. Maj. H.M.J. Motké  12 hw l 14    Uden  Afwachtingsgebied  
               
 8.RA  RC  Lt. Kol. J.M. de Kruijf          
   I  Maj. A. v.d. Wiel  7-veld  2e Legerkorps  Grebbeberg   Grebbelinie Zuid  
   II  Res. Maj. F.A. Dudok van Heel  7-veld    Amerongen  Grebbelinie Zuid  
   III  Res. Kapt. J. van 't Land  15 hw l 17    Rhenen  Grebbelinie Zuid  
               
 9.RA  I  Maj. S.E. Schoevers  10-veld  4e Legerkorps  Amersfoort   Grebbelinie Noord   
               
 10.RA  I   Maj. J.C. van Apeldoorn  10-veld  1e Legerkorps  Kralingen   Afwachtingsgebied   10 mei: C-VH
               
 11.RA  I  Maj. P.C. van Aken  10-veld  3e Legerkorps  Gemert   Afwachtingsgebied   
               
 12.RA  I  Maj. J.T. Grosjean  10-veld  2e Legerkorps  Remmerden   Grebbelinie Zuid   4 Batterijen
               
 13.RA  RC  Lt. Kol. J.H.C. Beutz v.d. Berg          
   I  Res. Kapt. E.J.A. Hubert van Bleijenburg  12 l 24  Oostfront VH  Arkel   Oostfront VH  
   II  Res. Maj. O. Kuipers  12 l 24    Heukelum  Oostfront VH  
   III  Res. Kapt. L.H. Westbroek  12 l 24    Leerdam  Oostfront VH  
               
 14.RA  RC  Maj. C. de Wijs          q.q. Groeps AC Spui
   I  Res. Kapt. D.N. de Breukelaar  12 l 24  Zuidfront VH  Numansdorp  Zuidfront VH  
   II  Res. Kapt. H.J. Itz  12 l 24    Numansdorp  Zuidfront VH  
   III  Res. Kapt. J. Mulder  12 l 24    Eiland van Dordrecht  Zuidfront VH     
               
 15.RA  RC  Maj. W.P. v.d. Abeelen          
   I  Res. Maj. J.H. Kramer  15 hw l 15  2e Legerkorps   Remmerden   Grebbelinie Zuid  2 Batterijen
   II  Maj. A. Tuijtel  15 hw l 15   2e Legerkorps  Maarsbergen  Grebbelinie Zuid  
   III  Res. Maj. C.L.H. de Winter  15 hw l 15  4e Legerkorps  Leusden  Grebbelinie Noord  2 Batterijen
               
 16.RA  RC  Lt. Kol. .C. Taconis          
   I  Res. Kapt. A.P. van Katwijk  7-veld  Brig.B  Leeuwen   Maas-Waalstelling   
   II  Res. Kapt. G.A. van Megchelen  7-veld  Brig.B  Velddijk  Waal-Linge defensie   
               
 17.RA  RC  Maj. P.J. Enter          
 I  Res. Kapt. J. Tenge  7-veld  Zuidfront VH  Eiland van Dordrecht   Zuidfront VH  2 Batterijen
   II  Res. Kapt. J. Schouwenburg  7-veld  CZ  Kapelle / Biezelinge  Zeeland  14 mei
   III  Res. Kapt. W.F. Grotendorst  8-staal  CZ  Yerseke  Zeeland  14 mei
   Sie  Res. 1e Lt. H.J. Sweers  10.5 l 30  CZ  Schore  Zeeland  Sectie
               
 18.RA   RC   Maj. J. v.d. Meulen          
 I  Res. Maj. A.C.M. Steijnis  12 l 24  4e Legerkorps  Amersfoort  Grebbelinie Noord  
   II  Res. Kapt. M. de Regt  12 l 24    Amersfoort  Grebbelinie Noord  
   III  Res. Kapt. J.C.T. Mottke  12 l 24    Huizen  Grebbelinie Noord  
               
 19.RA  RC  Res. Lt. Kol. J.P. Enkelaar          q.q. Afz. Art. Staf II.LK
   I  Res. Maj. D.J. Hamoen  12 l 24  2e Legerkorps  Overberg  Grebbelinie Zuid  
   II  Res. Maj. H. de Groot  12 l 24  2e Legerkorps  Grebbeberg  Grebbelinie Zuid  
   III  Res. Kapt. R.P. Wiersma  12 l 24  Brig.A  Aalst  Betuwestelling  
               
 20.RA  RC  Lt. Kol. C.P. Granpré Molière          
   I  Res. Kapt. E.W. van Wessem  8-staal  Vak Weert   Weert  Peel-Raamstelling  Peeldivisie
   II  Res. Kapt. D. J. Galle  8-staal  Vak Erp  Elsendorp   Peel-Raamstelling  Peeldivisie
   III  Res. Kapt. S.L. Groenewoud  8-staal  Vak Schaijk  Mill / Langenboom   Peel-Raamstelling  Peeldivisie
               
 21.RA  RC  Lt. Kol. E.C. de Haan          KRA
   I  Maj. W.W.B. Halbertsma  7-veld (rb)  Lichte Divisie   Bakel   Afwachtingsgebied   KRA: 2 Batterijen
   II  Maj. C.L.W. Baron van Boetzelaar  7-veld (rb)  Lichte Divisie  Leende  Afwachtingsgebied  KRA: 2 Batterijen
               
 22.RA  RC  Maj. Jhr. K.J. v.d. Brandeler          
   I  Res. Maj. J. Roodenburg  7-veld  Brig.A  Echteld   Betuwestelling  
   II  Res. Maj. J. Best  7-veld  Brig.A  Aalst  Betuwestelling  
               
 23.RA  RC  Lt. Kol. T. Ziedses des Plantes          q.q. Groeps AC Kil
   I  Maj. F.H.H.M. ten Bensel  7-veld  Zuidfront VH  's Gravendeel  Zuidfront VH  
   II  Res. Maj. D. Das  7-veld    Strijen  Zuidfront VH  2 Batterijen
               
 24.AA  I  Kapt. J.G. Boodt  15 l 24  Oostfront VH    Sleewijk  Oostfront VH  
               
 25.AA  I  Res. Kapt. E. Cohen  15 l 24  Zuidfront VH  Strijen  Zuidfront VH  
               
 26.AA  I  Res. Kapt. D. v.d. Mark  15 l 24  Zuidfront VH  Numansdorp  Zuidfront VH  
               
 27.AA  I  Res. Kapt. N.L. koning  12 hw l 12  Oostfront VH  Schelluinen  Oostfront VH  2 Batterijen
               

 
Naast bovenstaande artillerie eenheden werden er enkele depoteenheden gevormd alsmede een havenbatterij (vier stukken 8-staal te Delfzijl) en enkele tientallen stukssecties, die in de buitendefensie werden ingezet met 8-staal ter vervanging van het PAG geschut dat naar de hoofddefensie werd teruggehaald. Die eenheden zijn hier niet opgenomen, omdat ze niet als artillerie eenheden maar als infanteriegeschut c.q. antitankgeschut werden ingezet.