Print deze pagina

Mindert Epema

Geen foto van het graf beschikbaar
Dienstplichtig korporaal
1-II-37 R.I.
Mindert
Voornaam:
Epema
Achternaam:
9 april 1916
Geboortedatum:
Oosterlittens (Fr.)
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
Obbicht, bij de brug
Locatie sneuvelen:
NH BP Bozum (Littenseradiel)
Begraafplaats:
Rij 21 graf 3
Grafnummer:
3e Sectie
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:

Notities

  • Bij de brug te Obbicht over het Julianakanaal, nabij Born, was de 3e Sectie van 1-II-37.RI onder de reserve 1e luitenant Nijland gelegerd ter beveiliging van een ruim 2 km breed vak. De brug was voorbereid voor vernieling. In de ochtend van 10 mei verscheen een zgn. overvalsploeg verkleed als Nederlandse Politietroepen, in werkelijkheid een Duits commando. Op instigatie van de aankomst van deze ploeg ging de luitenant samen met korporaal Epema over de brug de commando's tegemoet. Bij de versperring vroeg hij de 'Politietroepen' om identiteitspapieren, waarop deze de wapens te voorschijn haalden. De luitenant schreeuwde naar zijn mannen het vuur te openen, waarop hij zelf door de 'moedige' commando's werd neergeschoten. De korporaal Epema trachtte de lont van de bruglading nog te bereiken, maar werd voordien gedood door Duitse kogels. De brug werd desondanks niet door de overvalploeg genomen. De later bij het zuidelijker gelegen Berg overgestoken Duitsers kwamen de verdedigers bij Obbicht in de rug en dwongen hen tot overgave.
  • Korporaal Epema was in feite genist maar voor toezicht op stellingbouw toegevoegd (samen met twee andere genisten) aan de 3e Sectie. Bovendien had hij de verantwoordelijkheid de brug op te blazen, bij ontstentenis van Politietroepen voor die taak.

Beeldmateriaal

  • Geen.