Print deze pagina

Bronnen

Lijst met aangewende bronnen

Hieronder de opsomming van gebruikte bronnen, met als eerste de Nederlandse, daarna de Duitse en tenslotte de overige bronnen. Zoals in het inleidende hoofdstuk over de waarde van bronmateriaal al is aangegeven, zijn de vele brieven, persoonsverslagen en rapporten onderdeelsgewijs opgenomen in deze lijst tenzij ze zeer nadrukkelijk van belang waren, waarna ze als individuele bron zijn benoemd. Aangezien de aangewende Nederlandse militaire verslagen, rapporten en brieven qua aantal in de duizendtallen lopen zijn deze per onderdeel geclusterd. Het zou ondoenlijk zijn al die individuele bronnen in een lijst op te nemen, laat staan ze gecodeerd in teksten te verwerken. Men bedenke zich dat veel gebeurtenissen in tientallen verslagen worden genoemd. Het zou dan onwerkbaar worden naar al die individuele bronnen te verwijzen of daarin te gaan selecteren. Individuele bronnen worden wel binnen een cluster nader geduid in de tekst als zij individueel een specifiek belangwekkende inhoud dragen.

Referenties van individuele bronnen binnen een cluster zijn desgewenst per onderwerp opvraagbaar bij de auteur.

De onderstaande lijst geeft slechts de bronnen weer die tot datum van de gepubliceerde tekstdelen van toepassing zijn. Deze bronnenlijst zal dus blijven aangroeien naarmate de gepubliceerde tekstdelen toenemen indien daarvoor aanvullende bronnen zijn gebruikt. De bronnummers (rechter kolom) worden in de gepubliceerde tekst tussen [ ] weergegeven in de kleur wijnrood.

Titel Auteur/Archief Uitgave Bronnummer
Nederlandse bronnen
Stafwerk: Inleiding en Algemeen Overzicht III/deel 1 Nierstraz 1957 1
Stafwerk: De verdediging van het Maas-Waalkanaal Nierstrasz 1952 2
Stafwerk: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant Schets/Kaarten Nierstrasz 1953 2
Stafwerk: De krijgsverrichtingen in Zuid-Limburg Mei 1940 Nierstrasz 1952 3
Stafwerk: De operatiën van het Veldleger en het oostfront Vesting Holland Nierstrasz 1955 4
Enquete Commissie Regeringsbeleid 1940-1945 delen 1 en 2 Staatsuitgave 1949 5
De luchtverdediging in de meidagen 1940 deel 1 en 2 Molenaar 1970 6
De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog 2e hz dr L. de Jong 1977 7
Enquete Commissie Regeringsbeleid 1940-1945 deel 3 Staatsuitgave 1949 8
Oorlog in Zuid-Limburg E.H. Brongers 2005 9
Opmars naar Rotterdam - Van Maas naar Moerdijk E.H. Brongers 2004 10
Inventaris personeelsverliezen Nederland E.H. Brongers/de Leeuw 2007 11
Inventaris personeelsverliezen Duitsland E.H. Brongers 2009 12
Inventaris Luftwaffe-verliezen bij inzet in Nederland mei 1940 E.H. Brongers 2007 13
Het Koninkrijk d. Nederlanden Deel I Voorspel 4e dr L. de Jong 1973 14
Het Koninkrijk d. Nederlanden Deel II Neutraal 2e dr L. de Jong 1970 15
Het Koninkrijk d. Nederlanden Deel III Mei '40 L. de Jong 1970 16
Het falen v.d. Nederlandse Gewapende Neutraliteit T. van Gent 2009 17
Verliesregister 1939-1945 (Vliegtuigverliezen in NL) NIMH 2008 18
De vuurproef van het Grensbataljon (I-26RI) Major b.d. E.P. Weber 1955 19
Militaire Spectator - Het gevecht bij Grubbenvorst Lt.Kol. J.J.C.P. Wilson 1941 20
Militaire Spectator - Enkele algemene gegevens betreffende de Maaslinie Lt.Kol. J.J.C.P. Wilson 1941 21
Militaire Spectator - Het gevecht bij Mook Lt.Kol. J.J.C.P. Wilson 1942 22
Militaire Spectator - De Helden van Kazemat 65 aan de Maas nabij Boxmeer Redactie M.S. 1941 23
Militaire Spectator - De veldslagen in het westen 10.5.1940 - 25.6.1940 Lt. O. Jaggi 1942 24
Militaire Spectator - Nederlands verdediging tegen den Duitschen aanval Krijgsgeschiedkundig Instituut 1946 25
Militaire Spectator - Nederland neutraal? drs. J.W.S. Schulten 1980 26
Militaire Spectator - De grondoperaties tijdens de meidagen van 1940 dr. C.M. Schulten 1980 27
Militaire Spectator - Het gevecht bij Wessem Lt.Kol. J.J.C.P. Wilson 1945 28
Militaire Spectator - De mobilisatie 1939/1940 en de oorlogsdagen van mei 1940 dr. F. Snapper 1971 29
Militaire Spectator - De verovering van het Fort Eben-Emael in mei 1940 H.A. Baaij / J.Ch. Breukelaar 1983 30
Militaire Spectator - Myth and reality in relation to the Maasbridges... 1952 31
Militaire Spectator - De gevechten bij Bosmeer en Sambeek Lt.Kol. J.J.C.P. Wilson 1941 32
Militaire Spectator - De operaties in West-Europa van 10-26mei 1940 Gen.Maj. a.D. Emil Paschek 1940 33
Militaire Spectator - Verovering van het Fort Eben-Emael Kapt. J.J. Wijnsouw 1945 34
Militaire Spectator - Offensieve inzet van speciale eenheden Lt.Kol. O.P. van Wiggen 1999 35
Verdraagtj uch! Van vuistslag tot uitgestoken hand Comité Herdenkingsmonument Militairen 2010 36
Van de grens komen zeer verontrustende berichten binnen... Michiel van Schooten 2010 37
Mei 1940 De strijd op Nederlands grondgebied Herman Amersfoort / Piet Kamphuis 2005 38
Het Korps Politietroepen 1919-1940 Smeets 1997 39
De brug tot Market-Garden J. Israël 40
Maastricht en Luik bezet Paul Bronzwaer 2010 41
Belgische bronnen
Mei 1940, van Albertkanaal tot Leie Vos, de Luc/Decat, Frank 1990 100
Belgium, the official account of what happened 1939-1940 The Belgian Ministry of Foreign Affairs, London 1941 101
12 Mai 1940: Un détachement de la 269e Division Allemande arrive a la Citadelle de Liége Lieutenant-Colonel A. Bikar 1976 102
De Veldtocht van Mei 1940 Ministerie van Landsverdediging 1940 103
Correspondentie Vroenhoven Archief Gemeente Vroenhoven 1941 104
Spionnen aan de achterdeur - De Duitse Abwehr in België 1936-1945 Etienne Verhoeyen 2011 105
Diversen
De overval op de spoorbrug van Gennep Tomassen, B. 1995 200
Eijsden, dorp onder vuur Roebroeks, Frank 201
Relaas Piet van Haaren Haaren, van Piet 2007 202
Brief P.J. van den Eerden Archief J.K. 1940 203
Levensverhaal Jan Dohmen sjilvends.nl/152dohmen.html 2011 204
Overval op de spoorwegbrug te Buggenum Harry Mooren 205
Lijst NL gewonden ziekenhuis Roermond Archief Lasoe 1940 206
De 8 Staal in de Maaslinie, 10 mei 1940 (I) Drs. J.P.C.M. van Hoof, Mars et Hist. 1980 207
De 8 Staal in de Maaslinie, 10 mei 1940 (II) Drs. J.P.C.M. van Hoof, Mars et Hist. 1980 208
De 8 Staal in de Maaslinie, 10 mei 1940 (III) Drs. J.P.C.M. van Hoof, Mars et Hist. 1981 209
Nogmaals de 8 Staal in de Maaslinie Drs. J.P.C.M. van Hoof, Mars et Hist. 1985 210
Eben-Emael - Angriff nach vertikaler Umfassung Edward A. Remeyn, Mars et Historia 2005 211
Eben-Emael: grensverleggend in verleden en heden Kpl. L.C.A. van Midden (KMS) 1996 212
Herdenking bij het monument van Verdraagzaamheid Emiel Hermkens 2010 213
Eben-Emael
After the Battle - No.5 1974 214
German Parachute Forces 1935-1945 Brian L. Davis 1974 215
German armoured cars and recon. Half-Tracks 1939-1945 Bryan Perrett - Bruce Culver re.1989 216
Panzerkampfwagen I & II Eric Grove 1979 217
Archiefstukken Nationaal Archief:
Kort overzicht Krijgsverrichtingen 10 - 19.5.1940 1940 300
Stukken TBZL 1939 301
3RI (Deurne) - Mobilisatie 6-Veld Peeldivisie 1939 302
Comp.Lu.Mitr. en Verk.Grp.- Luchtvaart 1939 303
Beveiliging tegen Overvallingen 1936 304
Samenstelling Grensbataljons 1939 305
Geschrift "Blitzkrieg" verm. 1940 306
Kaderbataljons 01.04.1940 307
Mitr. sterkten div. Inf.Regt. onb. 308
Vernieling Spoorbrug Roermond 1939 309
Schrijven "De Geer" d.d. 9.9.1939 09.09.1939 310
Bericht Cdt. 25RI / Cdt. 3e LK 1940 311
Verdedigingsbevel 1-I-37RI 1940 312
Verdedigingsbevel III-41RI 1940 313
Kazematten Vak Weert 1940 314
Vakverdeling Weert-Roermond 1940 315
Kaarten Peellinie/Maaslinie 1940 316
Kazematten, vuurplannen II-26RI 1940 317
Dossier E.H. Ridder van Rappard CABR 2.09.09, 152-380/49 1945-1950 318
Dossier E.H. Ridder van Rappard CABR 2.09.09, 152-4151 1945-1950 319
Dossier E.H. Ridder van Rappard CABR 2.09.09, 152-4962 1945-1950 320
Dossier J. Herdtmann CABR 2.09.09, 87-32/50 1945-1950 321
Dossier J. Herdtmann CABR 2.09.09, 87-425/49 1945-1950 322
Dossier J. Herdtmann CABR 2.09.09, 87-12419 1945-1950 323
Dossier J. Herdtmann CABR 2.09.09, 87-G-10887 1945-1950 324
Dossier A.H. Damhof CABR 2.09.09, 64545 1945-1950 325
Dossier J.W. Beek CABR 2.09.09 107829 1945-1950 326
Dossier W. Keijzer CABR 2.09.09 107842 1945-1950 327
Dossier E.J. Georges CABR 2.09.09 111354 1945-1950 328
Dossier J. Dusoswa CABR 2.09.09 53 1945-1950 329
Dossier W. Walther COOM 2.09.61, 1464 1947-1950 330
Dossier E.J. Georges COOM 2.09.61, 1744 1947-1949 331
Onderdeelsverslagen uit Archief NIMH:
Staf II-26 R.I. 1940-1948 400
Staf II-26 R.I. - Strat.Gr.Politietrp. 1940-1948 401
Leider verniel. Zone I + Vak I 1940 402
Leider vernielingen te Haps 1941 403
Cdt. stuk 8-staal 1-II-26 R.I. 1941-1948 404
Cdt. Politietroepen Cuyck 1941 405
Cdt. stuk 8-staal 2-II-26 R.I. 1941 406
II-26 R.I. 1940-1948 407
Cdt. Gen.Det.Frets 1941 408
Cdt. 15 G.B. 1940-1948 409
15 G.B. 1940-1948 410
II-20 R.A. 1940 411
Cdt. 11 G.B. 1940 412
Staf 11 G.B. 1940 413
Sectie Pag 11 G.B. 1940 414
11 G.B. 1940-1941 415
Leider vernielingen Vak Grave 1941 416
Cdt. 16 R.A. 1940 417
Cdt. 26 R.I. (Dagboek) 1940 418
Groep Maas-Waal 1940 419
Staf 26 R.I. 1940 420
Cdt.-Mortieren 26 R.I. te Heumen 1940 421
Cdt. I-26 R.I. 1940 422
Staf I-26 R.I. 1940-1951 423
I-26 R.I. 1940-1952 424
Gevecht bij Mook Krijgsgesch. Instituut 1940 425
Cdt. 41 R.I. 1940 426
I-41 R.I. 1940-1950 427
Cdt. Brigade B 1940 428
Staf Brigade B 1940 429
Voordracht onderscheidingen 1941 430
Staf Brigade B - Sectie I 1940-1951 431
Cdt. 3-4 R.H. 1940-1941 432
2 G.B. 1940-1948 433
Strat.Grp.Politietrp. Venlo 1941 434
4-2 G.B. Brugdetachement Venlo 1940-1941 435
Comp.Lu.Mitr./Verk.Grp.Luchtvaart 1940 436
Cdt. stuk Pag. 1941 437
III-26 R.I. 1940-1948 438
1-III-26 R.I. Pontwacht Lottum 1941 439
1-III-26 R.I. Grenswacht 1941 440
Cdt. stuk 8-staal 1-III-26 R.I. 1940 441
Cdt. stuk Pag 1-III-26 R.I. 1940 442
Cdt. 26 Batt. 6-veld 1941 443
Cdt. stuk 8-staal 2-III-26 R.I. 1940 444
Cdt. stuk 8-staal 3-III-26 R.I. 1941 445
Cdt. stuk Pag 3-III-26 R.I. 1940-1948 446
Strat.Grp.Politietrp. Venlo 1941 447
M.C.-III-26 R.I. 1940-1947 448
Cdt. stuk Pag 3-III-26 R.I. 1941 449
T.B.Z.L. 1940 450
Staf T.B.Z.L. 1940 451
Schrijven E.H. Brongers 1973 452
Aantekeningen "Reis Limburg" 1941 453
T.B.Z.L. Sectie Politietroepen 1940 454
T.B.Z.L. Cdt. 37 R.I. 1940 455
Arch. Maastricht Resm. Opruim.dnst. 1940 456
III-37 R.I. 1940-1947 457
III-37 R.I. Sectie Pag 1940-1947 458
2-III-37 R.I. Mortieren 1940-1942 459
2-III-37 R.I. Cdt. Pag 1942-1947 460
M.C.-III-37 R.I. 1940-1942 461
13 G.B. 1940-1942 462
42 Pel.Lu.Mitr. 1940 463
2-13 G.B. Wilhelminabrug 1940-1947 464
Det.Politietrp. Wilhelminabrug 1940 465
Det. Pontonniers Wilhelminabrug 1940 466
Cdt. Spoorbrug Maastricht 1940-1948 467
Verhoor Georges (z.b.V.100) 1948 468
Leider vernielingen Vak Maastricht 1940 469
2e Reserve-Grens-Compagnie 1942 470
Cdt. 110 Bat.Lu.A. 1940 471
Cdt. Det. Torpedisten 1940 472
I-37 R.I. 1940-1942 473
I-37 R.I. 6-veld 1942 474
M.C.-I-37 R.I. 1948 475
II-37 R.I. 1940-1985 476
6e Reserve-Grens-Compagnie 1940-1942 477
Det. Politietrp. Oud-Roosteren 1940-1950 478
M.C.-II-37 R.I. 1940-1950 479
Det. Politietrp. Peeldivisie 1940 480
Cdt. Peeldivisie 1940-1951 481
Cdt. Det. Politietrp. Buggenum 1940-1947 482
III-41 R.I. 1940-1947 483
M.C.-II-41 R.I. 1941 484
17 G.B. 1940-1947 485
Cdt. 17 G.B. 1940-1947 486
17 G.B. Cdt. det. Pag 1940-1947 487
Leider vernielingen Roermond 1941-1942 488
Dossier Cdt. 17 G.B. 1940-1952 489
Strat.Grp.Politietrp.  Roermond 1941-1942 490
II-41 R.I. 1941-1950 491
M.C.-II-41 R.I. 1940 492
Staf Vak Weert 1941-1946 493
Cdt. Versper.-sectie Vak Weert 1941 494
Leider vernielingen Vak Weert 1940 495
Strat.Grp.Politietrp. Nederweert 1942 496
III-41 R.I. sectie Pag 1941 497
Strat.Grp.Politietrp. Meyel, det. Kessel 498
M.C.-III-41 R.I. 1941 499
3-I-26 R.I. Overvalling Heumen 1940-1950 499-A
Diversen:
Diverse opgaven duitse gewonden 1940 500
Diverse opgaven duitse krijgsgev. 1940 501
Kaart opstelling 30.ID mei 1940 502
Akten Pi.Btl.51 aanval Eben-Emael mei 1940 503
Akten onderzoek Nederlanders bij Bau-Lehrbatl.z.b.V.800 1949 504
Inzetberichten  II-4./Bau-Lehrbatl.z.b.V.800 1940 505
Namenlijst Duitse Krijgsgevangenen E.H. Brongers 506
Alf. namenlijst NL-gesneuvelden na 15.5.40 1943 507
Lijst gevallenen KMar en Politietroepen 508
Onderdeelsgewijze naamlijst gesn. NL 509
Buitgemaakte Duitse kaart Zuid-Limburg 1940 510
Rapport "Nieuwe Neven-Organisaties van de N.S.B." 1940 511
Kaderlijsten Groep Maas-Waal en Groep Betuwe 512
Krantenartikelen
De Oranjekrant nr.4 alias Brugmans 1942 600
Het Vaderland 10-11-'39 601
Het Vaderland 05-11-'39 602
Het Vaderland - ochtendblad 07-11-'39 603
Het Vaderland 09-11-'39 604
Het Vaderland 28-01-'40 605
Het Vaderland 10-11-'39 606
Het Vaderland 08-11-'39 607
Het Vaderland - avondblad 07-11-'39 608
Het Vaderland 04-11-'39 609
Limburger Koerier 07-02-'40 610
Het Vaderland 07-02-'40 611
Het Vaderland 18-11-'39 612
Het Vaderland 03-11-'39 613
Limburger Koerier 27-02-'40 614
Duitse bronnen
Der Sanitätsdienst des Heeres Buchner, Alex 1000
Die Heeres-Nachrichtentruppe der Wehrmacht Kampe, Hans-Georg 1001
Heereseinteilung 1939 Stahl, Friedrich 1002
Deutsche Panzerzüge Sawody, Wolfgang 1003
Die Panzerzüge des Deutsches Reiches Sawody, Wolfgang 1004
Die Brandenburger zbV 800 Spaeter, Helmuth 1992 1005
Gedenkbuch 3.Kp Inf.Btl. z.b.V. 100 3.Kp Inf.Btl. z.b.V. 100 1940 1006
Die 4. Panzer-Division 1938-1940 Neumann, Joachim 1985 1007
Geschichte des Panzer.-Regiment 5 Hartmann, Bernd 2002 1008
Geschichte des Artillerie-Regiment 103 div. 1995 1009
Chronik der 7. Infanterie-Division München Hertlein, Wilhelm 1984 1010
Die 9. Panzer-Division Hermann, Carl Hans 1011
Die 18. Infanterie- u. Panzer-Division: Ein Schicksalb. in Bildern Engelmann, Joachim 1984 1012
Rgt.-Geschichte Panzer-Grenadier-Regiment 51 1013
Unser Weg zum Meer Altenstadt v., Hans-Georg 1940 1014
Die 19. Panzer-Division (Im Bild) Hinze, Rolf 1982 1015
Geschichte d. nieders. 19. Panzer-Division Knobelsdorff von, Otto 1958 1016
19. Infanterie- u. Panzer-Division Hinze, Rolf 1988 1017
Das Hannoverische Regiment 73 Krull, Albert 1968 1018
Infanterie- u. Panzer-Grenadier-Regiment 74 Wasner, Adalbert 1973 1019
Idem.,  Origineel manuskript Wasner, Adalbert/Archief auteur 1973 1020
Bericht Kdr. IR74 - Burg. Hameln Archief auteur 1940 1021
Die Geschichte der 30. Infanterie-Division Breithaupt, Werner 1955 1022
Pionier-Bataillon 30 Geschichte Pio.-Kameradschaft-Lübeck 1023
Geschichte des Infanterie-Regiment 46 Kameradschaft 46 1984 1024
Löwendivivision 31. Infanterie- u. Grenadier-Division Hinze, Rolf 1997 1025
Berichtigungen z. Löwendivision Hinze, Rolf 1026
Der Osten blieb unser Schicksal Bunke, Erich 1991 1027
Das Infanterie-Regiment 12 Bollmann, A. u. Florke, H. 1975 1028
IR12 - 5. Regimentstreffen 1956 Kameradschaft IR12 1956 1029
25 Jahre Rgt.-Kameradschaft IR17 Kameradschaft IR17 1978 1030
Weg und Schicksal d. deuts. IR82 Ohlmer, Walter 1966 1031
Die 35. Infanterie-Division im 2. Weltkrieg Baumann, Hans 1964 1032
Geschichte der 56. Infanterie-Division Arbeidskreis der Division 1955 1033
Die 61. Infanterie-Division (Ein Bericht...) Hubatsch, Walther 1983 1034
61. Infanterie-Division Kampf u. Opfer.... Hubatsch, Walther 1961 1035
61. Infanterie-Division Hubatsch, Walther 1952 1036
Das Infanterie-Regiment 151 Hubatsch, Walther 1944 1037
Geschichte d. 11.(Sächs.) Infanterie-Regiment Kameradenbund IR11 1038
Westen ohne Schminke Michel, Fritz 1941 1039
Geschichte d. 207. u. 281 Infanterie-Division Müller, G. u. Guttmann, F.W. 1963 1040
Der Weg d. 225. Infanterie-Division Miehe, Walter 1980 1041
Der lange Weg 1939-1945 Siegle, Gerhard 1992 1042
Das Grüne Regiment 256. Infanterie-Division Selz, Barbara 1970 1043
Mit d. 5. Kp im Westen - 5./Infanterie-Regiment 490 Dierks, Heinz 1941 1044
Geschichte der 269. Infanterie-Division Römhild, Helmut 1967 1045
Tagebüch. u. Erinner. Rgt.76 I + II Kameradschaft IR76 1046
Jagdgeschwader 26 "Schlageter" Priller, Josef 1980 1047
Jagdgeschwader 27 Ring, Hans u. Girbig, Werner 1971 1048
Jagdgeschwader 51 "Mölders" Aders, Gerh. u. Held, Werner 1985 1049
Angriffshöhe 4000 Becker, Cajus 1964 1050
Voltreffer! Einsatz der Luftwaffe 1940 Kohl, Herman (Luftfl. Kdo. 2) 1941 1051
Westfront, Erinnr. d. Feindbearb. Liss, Ulrich 1959 1052
Einsatz im Westen 1./Korps-Nachrichten-Abteilung 49 Uffz. Wiegand 1./KrpsNAbt.49 1940 1043
Im Wehrmacht-Führungsstab Lossberg von, Bernhard 1950 1054
Hitlers Spionagegenerale sagen aus Marder, Julius 1971 1055
Dokumente z. Westfeldzug 1940 Jacobsen, Hans-Adolf 1960 1056
Kriegstagebuch des OKW Teil I Schramm, Percy E. (Hrsg.) 1982 1057
Bewegungskrieg Teske, Hermann 1955 1058
Albert Kanal / Eben Emael Melzer, Walther 1956 1059
Blitzkrieg-Legende Frieser, Karl-Heinz 2005 1060
So war der 2. Weltkrieg 1940 Sudholt, Gert 1990 1061
Niederl. im Umbruch der Zeiten Prel du, Max 1941 1062
Der Kampf u/d Festung Holland Beekmans, F. u. Kurowski, F. 1981 1063
Kampferlebnisse Westfront Generalstab des Heeres 1941 1064
Sturmschritt der Armee Wehrkreiskommando V 1941 1065
So kämpfen Panzer Jungenfeld von, Ernst 1941 1066
Die deutschen Geschützen Senger und Etterlin von, F.M. 1960 1067
Deutsche Spezialdiv. 1935-1945 Haupt, Werner 1995 1068
Major Rudolf Witzig Kurowski, Franz 2007 1069
Deutsche Fallschirmjäger 1939-'45 Kurowski, Franz 1997 1070
Die deutsche Fallschirmtruppe Golla, Karl-Heinz 2006 1071
Deutsche Fallschirmjäger im 2. WK Kühn, Volkmar 1999 1072
Achtung Fallschirmjäger Hove von, Alkmar 1954 1073
Fallschirmjäger 1939-1945 Haupt, Werner 1074
Soldaten fallen vom Himmel Gericke, Walther 1940 1075
Das Pionier-Bataillon 6 im Feldzug Pionier-Bataillon 6 1940 1076
Die 216./272. nieders. Inf.-Div. Tradit.verb. der 216./272. ID 1964 1077
H.Dv. 300/1 Truppenführung Teil 1 1936 1078
H.Dv. 130/2a Schützenkompanie 1935 1079
H.Dv. 130/9 Das Inf. Bataillon 1940 1080
Albert-Kanal und Eben-Emael III Witzig, Rudolf artikel DDF 1961 1081
Besuch auf Eben-Emael Witzig, Rudolf artikel DDF 1964 1082
Schlepper und Geschleppte Finzel, Otto artikel DDF 1973 1083
Ehrenbuch d. deuts. Fsch.truppe 4e Folge artikel DDF 1973 1084
Eben-Emael/Albert-Kanal-Brücken Leltz, Franz 3 artikelen DDF 1989 1085
Die Freiheitskampf des Grossdeutschen Volkes OKW 1940 1086
Fall Gelb Solarz, Jacek 1999 1087
Panzer-Division at war 1939-1945 Baxter, Ian 2006 1088
France, Holland and Belgium 1940 Fowler, Will 2002 1089
Kommandoverbände der Abwehr II Witzel, Dietrich F. 1990 1090
Einsatz der Brandenburger..... artikel door onbekende 2007 1091
Jahrestag der 11 Komp. Infanterie-Regiment 474 11./IR474 1940 1092
So war es - Aufklärungs-Abteilung 7 Haag, Rudolf H. 1093
Gedenkbuch Panzer-Grenadier-Regiment 33 Steigenberger, Johannes 1974 1094
Gerhard Schacht Artikel DDF 1966 1095
Grüne Teufel! Die deutsche Fallschirmtruppe 1939-1945 Nasse, Jean-Yves 1997 1096
Mai 1940 - Bericht vom Einsatz des Pz.Pi.Btl.86 Sieling, Günther -.- 1097
Geheimkommandos des Zweiten Weltkriegs Brockdorff, W. -.- 1098
Division Brandenburg Bentzien, Hans -.- 1099
Die soldatische Tat Wittek, Erhard 1941 1100
Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 1940 Oebser, Jens 2009 1101
Der Überfall (Band 2) Blum, M./Rabon, M./Szerator, U. 2008 1102
Die Bildchronik der Fallschirmtruppe Roon, Arnold von -.- 1103
Panzerjäger brechen durch, 1./s.Pz.Jäg.Abt.605 Berndt, Alfred-Ingemar 1940 1104
Sieg über Frankreich OKW 1940 1105
Unser Ehrenblatt Kameradschaft IR11 1106
Aufklärungs-Abteilung (tmot) 18 Jeffke, G.W. 1992 1107
Geschichte des 10.(Pr.) Reiter-Regiments Pulkowski, Ferdinand 1972 1108
Kampfgeschwader "General Wever" Nr.4 Gundelach, Karl 1995 1109
7. Infanterie-Division Scherzer's Militaire-Verlag 2004 2007 1110
14. Infanterie-Division Scherzer's Militaire-Verlag 2004 2007 1111
18. Infanterie-Division Scherzer's Militaire-Verlag 2004 2007 1112
19. Infanterie-Division Scherzer's Militaire-Verlag 2004 2007 1113
9. Panzer-Division Scherzer's Militaire-Verlag 2004 2007 1114
Aus der Geschichte Pz.Gren.Rgt.12 (S.R.12) Schaub, Oskar 1957 1115
4. Panzer-Division Scherzer's Militaire-Verlag 2004 2007 1116
Einsatz der Operativen Luftwaffe Speidel, Wilhelm 1117
Eben Emael - Eine Festung wird erobert Pionierkameradschaft Holzminden.de st. 2011 1118
Jagdwaffe - Attack in the West Mombeek, Eric 2000 1119
Hitlers espionage maschine Jörgensen, Christer 2004 1120
Fallschirmjäger Baxter I.M. / Volstad, Roland 1121
Fort Eben Emael Dunstan, Simon / Osprey Publishing 2005 1122
Die Fallschirmpioniere in Dessau Gassong, Reinhard 2010 1123
Die Flakartillerie in Dessau Gassong, Reinhard 2010 1124
Pionier-Lehr-Bataillon 1 Gassong, Reinhard 2010 1125
Die Geschichte des Regimentes 59 Div. 1982 1126
Die ersten Kriegstag 1940 beim XVI. Panzerkorps Zimmermann, Hermann 1964 1127
Kampferlebnisse des Panzer-Regiment 6  im Westfeldzug 1940 Oberleutnant Fechner, Fritz 1941 1128
Unsere Kämpfe im Westen I./IR59 - KTB + foto's 1940 1129
Geschichte des 3. Kompanie des IR109 im Krieg 1939-1945 Alfred Gutenkunst 1985 1130
Div. Kopieën Inf.Btl.z.b.V.100 Archief A.F. Quimper (F) 1940 1131
Fallschirmtruppen u. Luftinfanterie Major (E) Lothar Schüttel 1938 1132
Fallschirmjäger Bildband u. Chronik Rudolf Böhmler 1961 1133
Die Fallschirmjäger Chronik Erich Busch 1983 1134
Der Stille Angriff O. Gonzales - T. Steinke - I. Tannahill 2011 1135
12311 Geschichte 3./Aufklärungs-Abteilung SSVT 1940 1136
Aufklärungs-Abteilung 25 www.kavallerie-regiment18.de 2012 1137
Aufklärungs-Abteilung 35 www.kavallerie-regiment18.de 2012 1138
Zum Gedenken: Gerhard Raschke artikel DDF 1982 1139
Besatzung Helmut Stuhr artikel DDF 1982 1140
Das Rgt. GG bei Kriegsausbruch I artikel DDF 1964 1141
Das Rgt. GG bei Kriegsausbruch II artikel DDF 1964 1142
Das Rgt. GG bei der Mobil-machung artikel DDF 1979 1143
Das Rgt. GG in den ersten Kriegs-monaten 1939/1940 artikel DDF 1979 1144
Nachruf auf Anton Clavora artikel DDF 2001 1145
Funker befunkt - Beim AVKo. in Holland, Belgien und Frankreich Karl Kühling 1941 1146
Die deutsche Panzertruppe H. Scheibert - C. Wagener 1964 1147
Die Wehrmacht - Der Freiheitskampf des Grossdeutsches Volkes Obberkommando der Wehrmachr (Hgr) 1940 1148
Durch kommen wir doch Major P. Steffmann 1942 1149
Die Kampfpanzer von 1916-1966 F.M. von Senger und Etterlin 1966 1150
Das kleine Panzerbuch F.M. von Senger und Etterlin 1964 1151
Feuer und Farbe Wilhelm Frick Verlag 1943 1152
KTB's uit Archief NIMH
AOK6 - Sonderunterlagen z. KTB  Belg./Holl. Abteilung Ia 1940 1200
AOK6 - Sonderunterlagen z. KTB Abteilung Ia 1939-1940 1201
AOK6 - Anlagenband III z. KTB Abteilung Ia jan. 1940 1202
AOK6 - Tätigskeitbericht Ic/A.O. mit Anlagen Abteilung Ic mei 1940 1203
AOK6 - Kriegstagebuch Nr.2 Abteilung Ia 1940 1204
AOK6 - Anlagenband(Op.Akten) Abteilung Ia mei 1940 1205
AOK6 - Armeebefehlen Abteilung Ia Mei 1940 1206
AOK6 - Morgen u. Abendmeld. Abteilung Ia Mei 1940 1207
AOK6 - KTB2 Abteilung Ia mei 1940 1208
AOK6 - Anlage z. Tätigkeitsbericht 2 A.Pi.Fü. mei/juni '40 1209
AOK6 - Tätigkeitsbericht bzw Akten des A.Pi.Fü AOK6 Führungsabteilung mei 1940 1210
HGr B - Akte VIII A, Heft 3 zur KTB 3 und 4 Abteilung Ia apr./mei '40 1211
HGr B - Akte V B, Heft 4 zur KTB 3 und 4 Abteilung Ia apr./mei '40 1212
HGr B - Zustandsberichten Heft 3 Abteilung Ia april 1940 1213
HGr B - Anlagen z. KTB 3 und 4 Heft 3 Abteilung Ia april 1940 1214
HGr B - Anlagen z. KTB Abteilung Ia mei 1940 1215
HGr B - Kriegstagebuch Nr. 4 mei/juni '40 1216
HGr B - Anlagen z. KTB 3 und 4 Abteilung Ia mei/juni '40 1217
HGr B - Abteilung Ic 1939-1940 1218
HGr B - Meldungen Abteilung Ic mei 1940 1219
HGr B - Meldungen Abteilung Ic/a.o. Mei 1940 1220
KTB's/verslagen uit Archief BaMa Freiburg
AOK6 - Ic/AO "Alte Unterlagen" Abteilung Ic   RH 20-6/428 1300
AOK6 - KTB Tätigkeitsbericht Ia/Ic mit Anlagen Abteilung Ia/Ic   RH 20-6/433 1940 1301
AOK6 - KTB Nr.1 Tätigkeitsbericht mit Kriegsrangliste Abteilung IIa   RH 20-6/700 1939-1940 1302
AOK6 - Anlagen z. Tätigkeitsbericht IIa Abteilung IIa   RH 20-6/701 1939-1940 1303
AOK6 - KTB Nr.2 Abteilung O.Qu.  RH 20-6/729 1940 1304
AOK6 - Anlagen z. KTB Nr.2 Abteilung O.Qu.  RH 20-6/730 1940 1305
AOK6 - Sonderanlagen z. KTB Nr.2 Abteilung O.Qu.  RH 20-6/952 1940 1306
AOK6 - Anlagenband II z. KTB Abteilung Ia RH 20-6/9 1939 1307a
AOK6 - Anlagenband II z. KTB Abteilung Ia RH 20-6/10 1939 1307b
AOK6 - Anlagenband II z. KTB Abteilung Ia RH 20-6/12 1939 1307c
AOK6 - Kriegstagebuch Abt.Ia Abteilung Ia RH 20-6/14 1939-1940 1308a
AOK6 - Anlagenband z. KTB Nr.1 Abteilung Ia RH 20-6/21 1940 1308b
AOK6 - Abteilung Ia RH 20-6/30 1940 1308c
AOK6 - KTB Abwehr I Abteilung Ic RH 20-6/429 1940 1309a
AOK6 - KTB IIa Abteilung IIa RH 20-6/717 1940 1309b
AOK6 - Armee-Pionier-Führer 6 KTB Nr.1 Armee-Pionier-Führer 6 RH 20-6/913 1939-1940 1309c
AOK6 - Armee-Pionier-Führer 6 KTB Nr.2 Armee-Pionier-Führer 6 RH 20-6/914 1940 1309d
AOK18 -  Anl. u. Nachtrag z. KTB Führungsabt.      RH 20-18/4 1939-1940 1310
AOK18 -  Mappe "Verschiedenes" Abteilung Ia   RH 20-18/13 1939-1940 1311
AOK18 -  Operat. Akten/Meldungen Abteilung Ia   RH 20-18/20 1940 1312
AOK18 -  Aufmarschanweis. "Gelb" Abteilung Ia   RH 20-18/33 1940 1313
AOK18 -  Aufmarschanw. 6. Armee Abteilung Ia   RH 20-18/34 1940 1314
AOK 18 - Anlage z. KTB Nr. 2 Handakten Hptm. Drescher Abteilung Ia   RH 20-18/37 1940 1315
AOK18 -  Verlustlist./Kriegsranglist. Abt. IIa/IIb    RH 20-18/1152 1940 1316
AOK18 -  Q.Qu Anlage z. KTB 6 Abteilung Ib   RH 20-18-1578 1940 1317
AOK18 - Feldzug in Holland etc. O1  RH 20-18/36 1940 1318
AOK18 - Anl.Band VIII z. KTB Nr.1 Abt. Ia 1939-1940 1318 A
AOK18 - Mappe I, 2 z. KTB Nr.2 Führ.-Abt. 1940 1318 B
AOK18 - Mappe I, 3 z. KTB Nr.2 Führ.-Abt. 1940 1318 C
IV. Armee Korps - Anlagen z. KTB  6 Abteilung Ia   RH 24-4/19 1939-1940 1320
IV. Armee Korps - Ia  Anlagen z. KTB 5 u. 6 Abteilung Ia   RH 24-4/20b 1940 1321
IV. Armee Korps - Flandern Mai 1940 Abteilung Ia   RH 24-4/23 1940 1322
IV. Armee Korps - Ib KTB Abteilung Ib   RH 24-4/104 1939-1940 1323
IV. Armee Korps - Ia KTB 6 Abteilung Ia RH 24-4/17 1939-1940 1324
IV. Armee Korps - Ia Anlagen z. KTB 5 u. 6 Abteilung Ia RH 24-4/18a 1939-1940 1325
IV. Armee Korps - Ia Anlagen z. KTB 5 u. 6 Abteilung Ia RH 24-4/18b 1939-1940 1326
IV. Armee Korps - Ib Anlagen z. KTB Abteilung Ib RH 24-4/105 1940 1327
IV. Armee-Korps - Tätigkeitsbericht I Abt. Ic  RH 24-4/86 1940 1328
IX. Armee Korps - Korpsbefehlen Abteilung Ia   RH 24-9/4 1939-1940 1330
IX. Armee Korps - Kriegsgliederung Abteilung Ia   RH 24-9/9 1940 1331
IX. Armee Korps - Verschied. inb. Sonderunternehmen Abteilung Ia   RH 24-9/11 1939-1940 1332
IX. Armee Korps - Der Feldzug d. IX. AK Abteilung Ia   RH 24-9/17 1940 1333
IX. Armee Korps - Kriegsrangliste d. Stabes Abteilung IIb  RH 24-9/197 1939-1940 1334
IX. Armee Korps - Anlag. II z. KTB K.-Arztes Abteilung IVb  RH 24-9/221 1939-1940 1335
IX. Armee Korps - KTB Nr. 1 Anlage Kriegsgliederung Abteilung Ia RH 24-9/10 1940 1336
IX. Armee Korps - KTB Nr. 2 Anlage 6 Meldungen Abteilung Ia RH 24-9/15 1940 1337
IX. Armee Korps - Gefangenenvernehmungen Abteilung Ic RH 24-9/146 1940 1338
IX. Armee Korps - Erbeutete Feindunterlagen Abteilung Ic RH 24-9/147 1940 1339
IX. Armee Korps - Anl. z. KTB Nr. 1 Mun. verbrauch u. Ausfall von Waffen Abteilung Ib RH 24-9/216 1940 1339A
IX. Armee Korps - KTB Abteilung IVb Abteilung Ib  RH 24-9/219 1940 1339B
X. Armee Korps - Anl. A  KTB Feldz. Holland Abteilung Ia  RH 24-10/43 1940 1340
X. Armee Korps - Anl. B. KTB Feldz. Holland Abteilung Ia  RH 24-10/44 1940 1341
X. Armee Korps - Anl. z. KTB Akten Holland Abteilung Ia  RH 24-10/45 1940 1342
X. Armee Korps - Tätigskeitberichten Abteilung IIa  RH 24-10/455 1940 1343
X. Armee Korps - Chefsachen Band 2 Chef des Stabes RH 24-10/2 1939-1940 1344
X. Armee Korps - KTB West Nr. 2 Abteilung Ia RH24-10/36 1940 1345
X. Armee Korps - KTB West Nr. 3 Abteilung Ia RH 24-10/42 1940 1346
X. Armee Korps - KTB Nr. 2 Abteilung Ib RH 24-10/462 1940 1347
X. Armee Korps - KTB Nr. 3 Abteilung Ib RH 24-10/466 1940 1348
X. Armee Korps - Anlagen zum  KTB Nr. 3 Abteilung Ib RH 24-10/467 1940 1349
X. Armee Korps - KTB Abteilung IVb Abteilung Ib RH 24-10/470 1940 1349A
X. Armee Korps - Anlagen z. KTB Abt. IVb Abteilung Ib RH 24-10/471 1940 1349B
XI. Armee Korps - KTB Nr. 2 (Niederrhein) Abteilung Ia  RH 24-11/10 1939-1940 1350
XI. Armee Korps - KTB Nr. 3 (Belgium/Frankr) Abteilung Ia  RH 24-11/13 1940 1351
XI. Armee Korps - Anl. z. KTB Nr. 3 Abteilung Ia  RH 24-11/14 1940 1352
XI. Armee Korps - Einsatz von Sondertrupps Abteilung Ic  RH 24-11/116 1939-1940 1353
XI. Armee Korps - Anlagen z. KTB Nr. 2 Bd. 2 Abteilung Ia RH 24-11/12 1940 1354
XI. Armee Korps - Anlagen z. KTB Nr. 3 Bd. 1 Abteilung Ia RH 24-11/16 1940 1355
XI. Armee Korps - Lageberichte West Abteilung Ic RH 24-11/115 1940 1356
XI. Armee Korps - Kriegstagebuch Nr. 2 Abteilung Ib RH 24-11/145 1940 1357
XXVI. Armee Korps - Armee-/Korpsbefehlen Abteilung Ia  RH 24-26/19 1940 1360
XXVI. Armee Korps - Organisation Band 3 Abteilung Ia  RH 24-26/24 1940 1361
XXVI. Armee Korps - Anlagen z. KTB Nr. 4 Armee- u. Korpsbefehle Abteilung Ia  RH 24-26/30 1940 1362
XXVI. Armee Korps - Anlagen z. KTB Nr. 4 Eingehende Meldungen Abteilung Ia RH 24-26/35 1940 1363
XXVI. Armee Korps - "Baedeker" Anlage z. KTB Nr. 3 Abteilung Ia  RH 24-26/40 1940 1364
XXVI. Armee Korps - Kriegsgliederung Abteilung Ia  RH 24-26/44 1940 1365
XXVI. Armee Korps - Anlagen z. KTB Nr. 4 Verlustmeldungen Abteilung Ia  RH 24-26/176 1940 1366
XXVI. Armee Korps - Geh. Kdos Chefsachen Bd. 1 Abteilung Ia RH 24-26/20 1940 1367
XXVI. Armee Korps - Befehle, Meldungen Bd. 2 Abteilung Ia RH 24-26/29 1940 1368
XXVI. Armee Korps - Armee- u. Korpsbefehle Abteilung Ia RH 24-26/34 1940 1369
XXVI. Armee Korps - Lagekarte z. KTB Nr. 4 Abteilung Ia RH 24-26/41K 1940 1369A
XXVI. Armee Korps - Tätigkeitsbericht Ic Abteilung Ic RH 24-26/122 1940 1369B
XXVII. Armee Korps - KTB Nr. 3a (Belgien - Holland) Abteilung Ia  RH 24-27/34 1940 1370
XXVII. Armee Korps - Operationsakten Bd. 1 Abteilung Ia  RH 24-27/36 1940 1371
XXVII. Armee Korps - Anlage Nr. 3 Abteilung Ic  RH 24-27/139 1940 1372
XXVII. Armee Korps - Kriegsranglisten Bd. 3 Abteilung IIa  RH 24-27/172 1940 1373
XXVII. Armee Korps - Stellenbesetzung Abteilung IIa  RH 24-27/174 1940 1374
XXVII. Armee Korps - Bemerkungen z. KTB Abteilung Ia RH 24-27/23 1940 1375
XXVII. Armee Korps - Aufmarschanweisung "Gelb" Bd.1 Abteilung Ia RH 24-27/30 1940 1376
XXVII. Armee Korps - Aufmarschanweisung "Gelb" Bd.2 Abteilung Ia RH 24-27/31 1940 1377
XXVII. Armee Korps - Kriegsranglisten Bd. 2 Abteilung II RH 24-27/171 1940 1378
XXVII. Armee Korps - Abteilung Ic RH 24-27/135 1939 1379
XXXIX. Armee Korps - KTB Westen Nr. 1 Abteilung Ia  RH 24-39/1 1940 1380
XXXIX. Armee Korps - Armee-/Korpsbefehlen Abteilung Ia  RH 24-39/3 1940 1381
XXXIX. Armee Korps - Anlagenbd. 2 z. KTB 1 Abteilung Ia  RH 24-39/5 1940 1382
XXXIX. Armee Korps - Anlagebd. z. KTB 2 Abteilung Ia  RH 24-39/12 1940 1383
XXXIX. Armee Korps - Tätigkeitsbericht Abteilung Ic  RH 24-39/165 1940 1384
XXXIX. Armee Korps - Tätigkeitsberichten Abteilung Ic  RH 24-39/287 1940 1385
XXXIX. Armee Korps - KTB Nr.1 Abteilung Ia  RH 24-39/2 1940 1386
7. Infanterie-Division - Kriegstagebuch Bd. 1 Abteilung Ia RH 26-7/3 1940 1400
7. Infanterie-Division - Kriegstagebuch Bd. 2 Abteilung Ia RH 26-7/4 1940 1401
7. Infanterie-Division - Befehle, Meldungen Abteilung Ia RH 26-7/6a 1940 1402
7. Infanterie-Division - KTB d. Div. Arztes Abteilung Ib RH 26-7/71 1940 1403
7. Infanterie-Division - Anl. z. KTB d. Arztes Abteilung Ib RH 26-7/73 1940 1404
14. Infanterie-Division - Meldungen,etc. Abteilung Ia  RH 26-14/2 1939-1940 1410
14. Infanterie-Division - Korpsbefehle Bd. 1 Abteilung Ia  RH 26-14/3 1939-1940 1411
14. Infanterie-Division - Gefechtsstärke, etc. Abt. Ia  RH 26-14/5 Teil 2 1940 1412
18. Infanterie-Division - Divisions-KTB Nr. 2 Abteilung Ia  RH 26-18/1 1939-1940 1420
18. Infanterie-Division - Abteilung Ia  RH 26-18/3 1940 1421
18. Infanterie-Division - Abteilung Ib  RH 26-18/81 1940 1422
18. Infanterie-Division - KTB Pz.Jäg.Abt. 18 RH 26-18/131 1940 1423
19. Infanterie-Division - RH 26-19/4 1940 1430
19. Infanterie-Division - RH 26-19/5 1940 1431
30. Infanterie-Division Tätigkeitsbericht RH 26-30/3 1940 1440
30. Infanterie-Division - KTB Nr. 3 Teil I Abteilung Ia  RH 26-30/7 1940 1441
30. Infanterie-Division - KTB Nr.3 "Befehlen" Abteilung Ia  RH 26-30/8 1940 1442
30. Infanterie-Division - Abteilung IVb  RH 26-30/17 1940 1443
30. Infanterie-Division - Abteilung Ia  RH 26-30/124 1940 1444
30. Infanterie-Division -  KTB Nr. 3 OO1  RH 26-30/136 1940 1445
31. Infanterie-Division - Abteilung Ia  RH 26-31/7 1940 1450
31. Infanterie-Division - KTB Nr.1 "Funkspruchen/Meldungen" Abteilung Ia  RH 26-31/8 1940 1451
31. Infanterie-Division -  KTB Nr.1 Band 1 Anlagen Band IV Abteilung Ia  RH 26-31/9 1940 1452
31. Infanterie-Division - KTB Nr.1 Band 1 Anlagen Band V Abteilung Ia  RH 26-31/10 1940 1453
31. Infanterie-Division -  KTB Nr.1 Band 1 Anlagen Band VI Abteilung Ia  RH 26-31/11 1940 1454
35. Infanterie-Division - Anlagen Band 10 z. KTB Nr.3 Abteilung Ia  RH 26-35/7 1940 1460
35. Infanterie-Division - Anlagen Band 11 z. KTB Nr.3 Abteilung Ia  RH 26-35/8 1940 1461
35. Infanterie-Division -  Stellenbesetzung RH 26-35/10 1940 1462
35. Infanterie-Division - Abteilung Ia  RH 26-35/12 1940 1463
56. Infanterie-Division - KTB Abteilung Ia  RH 26-56/2 1940 1470
56. Infanterie-Division - KTB Nr.2 Abteilung Ia  RH 26-56/4 1940 1471
56. Infanterie-Division - Abteilung Ia  RH 26-56/5 1940 1472
56. Infanterie-Division - Abteilung St.Qu. RH 26-56/7a 1940 1473
56. Infanterie-Division - Abteilung St.Qu. RH 26-56/7b 1940 1474
61. Infanterie-Division - RH 26-61/4 1940 1480
61. Infanterie-Division - RH 26-61/11 1940 1481
61. Infanterie-Division - RH 26-61/12 1940 1482
61. Infanterie-Division -  Anlage VIIa z. KTB 2 Abteilung Ia  RH 26-61/14 1940 1483
216. Infanterie-Division - Tätigkeitsbericht Abteilung Ic  RH 26-216/28 1939-1940 1487
227. Infanterie-Division -  KTB Nr. 2 RH 26-227/3 1940 1490
227. Infanterie-Division -  KTB Führungsstaffel Führungsstaffel RH 26-227/4 1940 1491
227. Infanterie-Division -  Anlage D z. KTB Nr. 2 Abeilung Ia  RH 26-227/8 1940 1492
227. Infanterie-Division -  Anlage C z. KTB Nr. 2 Abteilung Ia  RH 26-227/9 1940 1493
227. Infanterie-Division -  Anlage F z. KTB Nr. 2 Abteilung Ia  RH 26-227/10 1940 1494
227. Infanterie-Division - Abteilung Ia  RH 26-227/11 1940 1495
227. Infanterie-Division -  Anlage P z. KTB Nr. 2 Abteilung Ia  RH 26-227/18 1940 1496
254. Infanterie-Division -  KTB 2 Heft 1 Abteilung Ia  RH 26-254/2 1940 1500
254. Infanterie-Division - Abteilung Ia  RH 26-254/4 1940 1501
254. Infanterie-Division - KTB Nr.1 Abt. Ic  RH 26-254/37 1940 1502
254. Infanterie-Division - Anlage-Band II Abt. Ic RH 26-254/38 1940 1503
254. Infanterie-Division - Anlagen zum KTB Abt. IIa RH 26-254/43 1940 1504
254. Infanterie-Division - KTB Nr.1 Abt. Ib  RH 26-254/44 1940 1505
254. Infanterie-Division - Anlagen zum KTB Nr.1 Abt. Ib  RH 26-254/46 1940 1506
256. Infanterie-Division - KTB Nr.2 Anlagen Band Abteilung Ia  RH 26-256/4 1940 1510
256. Infanterie-Division - Anlagen Band A1 z. KTB Nr.3 Abteilung Ia  RH 26-256/5 1940 1511
256. Infanterie-Division - KTB Nr.3 Abteilung Ia  RH 26-256/6 1940 1512
256. Infanterie-Division - Anlagen Band E z. KTB Nr.3 Abteilung Ia  RH 26-256/7 1940 1513
256. Infanterie-Division - Anlagen Band A2 z. KTB Nr.3 Abteilung Ia  RH26-256/8 1940 1514
256. Infanterie-Division - Anlagen Band D z. KTB Nr.3 Abteilung Ia  RH 26-256/10 1940 1515
269. Infanterie-Division - RH 26-269/2 1940 1520
269. Infanterie-Division - RH 26-269/4 1940 1521
3. Panzer-Division - KTB Abt. Ic 1940 1526
4. Panzer-Division - Anl. z. KTB 2 Abteilung Ia  RH 27-4/3 1940 1530
4. Panzer-Division - Abteilung Ia  RH 27-4/4 1940 1531
4. Panzer-Division - RH 27-4/5 1940 1532
4. Panzer-Division - Anlagenband Abteilung Ia/Ic  RH 27-4/106 1940 1533
4. Panzer-Division - KTB Nr.2 Nachschubfhr.  RH 27-4/142 1940 1534
4. Panzer-Division - KTB Verpfl.Tross  RH 27-4/144 1940 1535
4. Panzer-Division - KTB Nr.3 Einsatz West vom 9.5 bis 25.6.40 Führungs-Abt. RH 27-4/6 1940 1536
4. Panzer-Division - KTB Div.Arzt Abt. IVb RH 27-4/143 1940 1537
4. Panzer-Division - Geschichte der 4. Pz.Div. Volker RH 27-4/199 -.- 1538
9. Panzer-Division - Kriegstagebuch Nr. 1 Qu. Abteilung  RH 27-9/24 1940 1540
9. Panzer-Division - RH 27-9/29 1940 1541
9. Panzer-Division - RH 27-9/31 1940 1542
Pionier-Bataillon 51 RH 12-5/411 1940 1550
Panzer-Pionier-Bataillon 86 RH 12-5/439 1940 1551
2./Pionier-Bataillon 254 RH 12-5/484 1940 1552
3./Pionier-Bataillon 254 RH 12-5/483 1940 1553
Pionier-Bataillon 52 RH 12-5/486 1940 1554
Pionier-Bataillon 269 RH 12-5/490 1940 1555
Pionier-Bataillon 30 RH 12-5/372 1940 1556
Pionier-Bataillon 30 RH 12-5/373 1940 1557
Panzer-Pionier-Bataillon 79 RH 12-5/432 1940 1558
2./Pionier-Bataillon 156 RH 12-5/455 1940 1559
Infanterie-Regiment 82 RH 37/2146 1940 1560
I./Infanterie-Regiment 192 RH 37/2799 1940 1561
II./Infanterie-Regiment 454 RH 37/3098 1940 1562
Schützen-Regiment 12 RH 37/6147 1940 1563
Maschine-Gewehr-Bataillon 6 RH 37/6582 1940 1564
I./Infanterie-Regiment 46 RH 37/6746 1940 1565
I./Infanterie-Regiment 192 RH 37/7131 1940 1566
Stab./Infanterie-Regiment 109 RH 37/7190 1940 1567
Stab./Infanterie-Regiment 30 RH 37/7223 1940 1568
Stab./Infanterie-Regiment 26 RH 37/7485 1940 1569
I./Infanterie-Regiment 26 RH 37/7486 1940 1570
III./Infanterie-Regiment 489 RH 37/7630 1940 1571
III./Infanterie-Regiment 489 RH 37/7631 1940 1572
III./Infanterie-Regiment 489 RH 37/7632 1940 1573
12./Infanterie-Regiment 489 RH 37/7635 1940 1574
3./Infanterie-Regiment 489 RH 37/7636 1940 1575
III./Infanterie-Regiment 489 RH 37/7637 1940 1576
Pionier-Bataillon 52 RH 12-5/416 1940 1577
Pionier-Bataillon 42 RH 12-5/391 1939 1578
4./Brückenbau-Bataillon 577 RH 12-5/524 1941 1579
Brückenbau-Bataillon 577 Einsatz im Westen RH 12-5/526 1940 1580
Krad-Schützen-Abteilung 59 RH 39/349 1940 1590
Panzer-Regiment 35 RH 39/373 ? + 1940 1591
Panzer-Regiment 35 RH 39/603 1940 1592
Aufklärungs-Abteilung 25 RH 39/666 1940 1593
Panzer-Jäger-Abteilung 7 RH 39/725 1940 1594
I./Aufklärungs-Regiment 9 RH 39/741 1940 1595
Aufklärungs-Regiment 9 ZA 3/46 1940 1596
Eisenbahn-Panzerzug 1,2,3,4,6,7 RH 39/27 1939 1597
Stab/3. Panzer-Brigade KTB Nr.2 RH 39/33 1939-1940 1598
I./Panzer-Regiment 6 RH 39/260 1940 1599
1./Panzer-Jäger-Abteilung 49 RH 39/586 1940 1600
III./Armee-Nachrichten-Regiment 520 KTB Nr.1 RH 44/489 1940 1605
Pionier-Lehr-Bataillon 1 RH 46/700 1940 1610
Pionier-Bataillon 79 RH 46/831 1940 1611
Pionier-Bataillon 52 RH 12-5/486 1940 1612
Pionier-Bataillon 269 RH 12-5/490 1940 1613
Pionier-Regiments-Stab (mot) 413 Maasübergang 10.5.1940 RH 46/720 1940 1614
Pionier-Regiments-Stab (mot) 413 Maasübergang 10.5.1940 RH 46/721 1940 1615
Geschichte des Korps-Pi.Btl. 42 Hartung, Hans-Jürgen  MSg 2/3066 1979 1616
Pionier-Bataillon (mot) 651 KTB 2 RH 46/438 1930-1940 1617
1./Pionier-Bataillon 254 KTB Entwurf RH 46/803 1939-1940 1618
Artillerie-Regiment 14 RH 41/121 1940 1620
7./Artillerie-Regiment 19 RH 41/420 1940 1621
Artillerie-Regiment 19 RH 41/480 1940 1622
II./Artillerie-Regiment 54 RH 41/466 1940 1623
I./Artillerie-Regiment 19 RH 41/480 1940 1624
I./Artillerie-Regiment 19 RH 41/737 1940 1625
II./Artillerie-Regiment 50 RH 41/992 1940 1626
Stab./Artillerie-Regiment 18 RH 41/1029 1940 1627
Artillerie-Kommandeur 30 RH 41/1041 1940 1628
Artillerie-Regiment 30 RH 41/1035 1940 1629
Artillerie-Kommandeur 113 RH 41/1087 1940 1630
Artillerie-Regiment 256 RH 41/1111 1940 1631
I./Artillerie-Regiment 66 MSg 2/5262 1940 1632
7. Infanterie-Division Befehle  RH 41/227 1939-1942 1633
I./Artillerie-Regiment 66 KTB Nr.2 RH 41/1141 1940 1634
Infanterie-Regiment 17 - Kameradschaft RH 72/10 1940 1640
Infanterie-Regiment 59 RH 79/3 1641
Kampfgeschwader "General Wever" Nr. 4 RL 10/526 1957 1650
Allgemeines Heeresamt RH 15/60 1939-1940 1651
Allgemeines Heeresamt RH 15/423b 1939-1940 1652
Allgemeines Heeresamt RH 15/424a 1939-1940 1653
Allgemeines Heeresamt RH 15/424b 1939-1940 1654
Division Brandenburg RH 26-1002/1 1938-1945 1655
Division Brandenburg RH 26-1002/3 1938-1945 1656
Der Handstreich auf die Werkgruppe Eben-Emael RL 2-IV/107 Major Otto Zierach 1940 1657
VIII. Flieger-Korps RL 8/43 1940 1658
VIII. Flieger-Korps RL 8/45 1940 1659
Luftflottekommando 2 RL 7/50 1940 1660
Sturm-Abteilung Koch RL 33/97 Kopie KTB 1940 1661
I./Kampfgeschwader "General Wever" Nr.4 RL 10/487 1939-1944 1662
Gen.Kdo. II. Flakkorps - Operationsbefehle Abteilung Ia  RL 11/105 1940 1663
Gen.Kdo. II. Flakkorps - Daten z. Geschichte Abteilung Ic RL 11/110 1940 1664
Gen.Kdo. II. Flakkorps - Stellenbesetzungen Abteilung Ia RL 11/134 1939-1940 1665
Reserve-Flak-Abteilung 192 RL 12/532 1939-1940 1666
I./Flak-Regiment 19 RL 12/529 1939-1940 1667
leichte Flak-Abteilung 94 (mot) RL 12/519 1940 1668
I./Flak-Regiment 64 (mot.gl.) RL 12/509 1939-1940 1669
2./le.Flak-Abteilung 94 (mot) RL 12/487 1940 1670
I./Flak-Regiment 64 (mot.gl.) RL 12/226 1940 1671
I./Flak-Regiment 29 RL 12/192 1940 1672
2.(F)/123 Bericht über den Einsatz Teil I RL 10/579 1939-1941 1673
Gen.Kdo. II. Flakkorps - Operationsbefehle 10.5.40-28.6.40 RL 11/131 1940 1674
OKH - Gen.St.d.H. Ausb.-Abt.(II) RH 2/3233 1939 1675
Tagebuch Kdr. HGr B  von Bock N 22/5a 1940 1700
Tagebuch Kdr. VIII F.K. von Richthofen N 671/6 09.5.1940 1701
Kdtr. der Befestigungen Niederrhein RH 32/2967 1940 1702
Kdtr. der Befestigungen Niederrhein RH 32/2969 1940 1703
Kdtr. der Befestigungen Niederrhein Kriegstagebuch RH 32/2971 1940 1704
Kdtr. der Befestigungen Niederrhein RH 32/2972 1940 1705
Erste Plannung des FJ-Einsatzes Gen.Oberst Student ZA 3/46 15.7.1954 1706
Brief Gerard Schacht - Pissin Gerard Schacht ZA 3/46 21.12.1954 1707
Eben-Emael, 10.5.1940 (Wehr Wissenschaft-liche Rundschau Heft 5) Gerard Schacht ZA 3/49 1954 1708
Div. kaarten - tekeningen mbt Eben-Emael ZA 3/49 > 1945 1709
Truppengliederung des Flakkorps II ZA 3/60 20.2.1940 1710
Der Einsatz der FJ im Westen 1940 ZA 3/61 >1945 1711
Das Geheimnis von Eben-Emael Der grüne Teufel MSg3/603 1952 1712
Albert-Kanal und Eben-Emael DDF MSg3/613 1960 1713
Herr Gott, wie Du willst - Ein deutsches Schicksal 1939-1955 Heinz Drenger MSg2/880 1993 1714
Namentliche Verlustliste Luftwaffe RL 2 III/751 1940 1715
Verlustliste Flak Gen.Qu.6.Abt.(Ia) RL 2 III/887 1940 1716
Frontverluste Luftwaffe (Frankreichfeldzug) Reichsluftfahrtminist. RL 2 III/883 1940 1717
Verlustliste Luftwaffe RL 2 III/999 1940 1718
Veldwezelt - Bericht Lt. Bröcker, 3./Inf.Btl.z.b.V.100 Archief A.F. (D) 1940 1719
NARA Washington
Kriegsgliederung des Feldheeres 15.40.1940 T78R403_H1_85.2 1940 1800
Operation "Eben-Emael" MS#L-024 Schacht, Gerhard > 1945 1801
Durchbruch durch eine Bunkerlinie - IR481 MS#P-149/75 Gen.Lt. Friedrich Weber 10.06.1956 1802
Lagekarte West 10.5.1940 NARA 10.05.1940 1803
Lagekarte 18.ID 10.5.1940 Archief Lasoe 10.05.1940 1804
208. Infanterie-Division - KTB Nr.1 25.8 - 10.10.1939 Abteilung Ia T315R1609 1939 1805
208. Infanterie-Division -  Anlagen z. KTB Nr.1 27.8 - 10.10.1939 Abteilung Ia T315R1609 1939 1806
208. Infanterie-Division - KTB Nr.2 10.10.39 - 9.5.1940 Abteilung Ia T315R1609 1939-1940 1807
208. Infanterie-Division  - Anlagen z. KTB Nr.2 10.10-39 - 9.5.1940 Abteilung Ia T315R1609 1939-1940 1808
208. Infanterie-Division  -  KTB m. Anlagen 9 - 22.5.1940 Abteilung Ia T315R1609 1940 1809
208. Infanterie-Division  -  KTB m. Anlagen 22.5 - 10.6.1940 Abteilung Ia T315R1609 1940 1810
HGr B - Akte VII Heft 1 z. KTB 1 Abteilung Ia T311R204 1939 1811
HGr B - Akte VII Heft 2 KTB 2 "Gelb" Führungs-Abt. T311R204 1940 1812
HGr B - Akte VII Heft 2 KTB 2 Meldungen AOK6
Abteilung Ia T315R204 1940 1813
HGr B - Akte VII Heft 2 KTB 2 Meldungen Armeen Abteilung Ia T315R204 1940 1814
HGr B Akte VIII Heft 1 KTB 1 Organisation Abteilung Ia T315R204 1939 1815
HGr B Akte VIII Heft 2 KTB 2 Organisation Abteilung Ia T315R204 1940 1816
Archief Bund Deutscher Fallschirmjäger * (Zie voetnoot, Please see footnote, Bitte Fußnote ansehen)
Erkennungsmarkenverzeichnis 1./FJR1 BW 57/78 15.08.1939 1900
Erkennungsmarkenverzeichnis 4./FJR1 BW 57/78 10.09.1939 1901
Erkennungsmarkenverzeichnis 2./FJR1 BW 57/78 09.09.1939 1902
Erkennungsmarkenverzeichnis 3./FJR1 BW 57/78 26.08.1939 1903
Erkennungsmarkenverzeichnis Zug Witzig BW 57/298 30.04.1940 1904
Erkennungsmarkenverzeichnis 17./FJR1 BW 57/298 29.04.1940 1905
Das Geheimnis von Eben-Emael (uit DDF) Elimar Meyer-Wehner BW 57/687 1906
Eben-Emael (uit DDF) Rudolf Witzig BW 57/687 1907
Albert-Kanal und Eben-Emael I + II Rudolf Witzig BW 57/687 1908
Die Einnahme der Festung Eben-Emael - Algeme. Schweiz. Militärzeitschrift Pissin, Werner Maj. a.D. BW 57/316 08.1959 1909

* Betreffend bronmateriaal werd aangetroffen in het archief van de “Bund Deutscher Fallschirmjäger e.V.” (BDF). Onderzoek in dit archief vond plaats nadat hiertoe, op basis van vertrouwen, uitdrukkelijk speciale toestemming werd verkregen van de “BDF”. Derhalve zullen deze bronnen door Stichting Kennispunt Mei 1940 niet worden vrijgegeven aan derden.

* Include source material was found in the archives of the Bund Deutscher Fallschirmjäger e.V. (BDF). Research in this archive occurred after special permission, based on trust, was obtained from the BDF. Consequently, our Foundation "Stichting Kennispunt Mei 1940" will not release these sources to third parties.

* Enthalten Quelle-material wurde in den Archiven des Bundes Deutscher Fallschirmjäger e.V. (BDF) gefunden. Die Forschung in diesem Archiv trat nach besonderer Genehmigung, basierend auf Vertrauen, von dem BDF erhalten wurde. Daher werden diese Quellen durch unsere Stiftung "Stichting Kennispunt Mei 1940" an Dritte nicht weitergegeben.