Print deze pagina

Proloog

In deze zeer uitgebreide proloog wordt een introductie gegeven van wetenswaardigheden die van belang (kunnen) zijn voor een nader begrip van de gebeurtenissen gedurende de 10e mei 1940 aan de Maaslinie.

Op het vlak van bespreking van de algemene zaken, zoals uitrusting en kwaliteit, pretendeert het voorwoord niet volledig te zijn. Er wordt vooral een algemeen beeld geschapen wat de verhoudingen op een zo goed mogelijke wijze weergeeft. Er ontbreken vooralsnog teveel micro gegevens om compleetheid of volledigheid te kunnen pretenderen. Daar waar mogelijk en voor de Maaslinie relevant, is echter een nauwkeurige bespreking van zaken weergegeven. Een nauwkeurigheid die ten aanzien van met name Duitse gegevens in Nederlandse publicaties niet eerder werd gehaald.

De beide belligerenten worden na elkaar uitgebreid besproken, in aparte modules. Daarbij is veel aandacht voor de specifieke onderdelen die bij de strijd betrokken zouden raken, hun aantallen en hun bewapening. Eerst wordt het Nederlandse leger besproken, daarna het Duitse. Naast de staat en status van de legers worden de plannen van aanval en verdediging beschouwd. Eveneens worden enkele specifieke zaken uitgelicht, zoals de Duitse voorverkenningen en natuurlijk de bijzondere Duitse akties (Sonderunternehmen) door met name de Abwehr.

Er is een hoofdstuk besteed aan het Belgische leger, specifiek voor het deel daarvan dat in het noordoosten van België lag rond de Maas en het Albertkanaal. Op de zusterwebsite Zuidfront is in de proloog een uitgebreide beschouwing van het Belgische en Franse leger opgenomen. Daarbij aandacht voor de ontwikkelingen gedurende het interbellum, de staat en status van het Franse en Belgische leger en een belangrijke focus op de Geallieerde strategie voor de verdediging van noordwest Europa bij een Duitse aanval op de Lage Landen en Frankrijk. Die zaken zijn van belang om de samenhang te zien tussen ontwikkelingen buiten Nederlands grondgebied en de lokale gebeurtenissen. 

Al deze informatie kan telkens worden nageslagen als men de modules doorneemt die de ontwikkelingen op het slagveld beschouwen. Het vormt dus als het ware binnen de menustructuur een naslagwerk voor de lezer die in de details van de materie is geinteresseerd.

Er is nadrukkelijk geen specificatie toegevoegd van Nederlands militair materieel en overige specifieke Nederlandse militaire wetenswaardigheden. Op de zustersite www.grebbeberg.nl is onder Nederlandse bewapening veel aandacht voor specificaties van bewapening en uitrusting. Bovendien geeft die site inzicht in de opbouw van regimenten en dergelijke. Ook zal binnenkort een module op www.grebbeberg.nl of www.kennispuntmei1940.nl worden toegevoegd over uniformen en rangen. Daarnaast heeft voornoemde Grebbe site een zeer uitgebreid FAQ sectie die men altijd kan raadplegen.

Het forum van de Grebbeberg is ook het forum waarop u vragen over de Maaslinie kunt stellen, of opmerkingen kunt achter laten.

Tenslotte nog een belangrijke voetnoot. Deze site zal chronologisch worden opgebouwd. Momenteel is de content voor de proloog sectie nog niet gepubliceerd, maar volop in voorbereiding. Daarna volgt geleidelijk de content die op de gevechtsdagen en theaters ziet. Op de homepage kunt u de hotlinks vinden naar de nieuwste content en op het auteursblog is altijd het laatste nieuws verwerkt alsmede algemene actuele informatie omtrent onderzoeken of speciaal uitgelichte zaken.