Print deze pagina

Ereveld

Inleiding / Preamble

In deze sectie is een virtueel ereveld ingericht waar de Nederlandse, Duitse en Geallieerde slachtoffers - die vielen in of als gevolg van de gevechten gedurende de periode 10-15 mei 1940 aan de Maaslinie, Zuid-Limburg en de daarbij behorende grensstreken - worden uitgelicht.

This section of the website displays a virtual field of honour where those Dutch, German and Allied victims are commemorated who fell during or as a direct consequence of the battle of the Netherlands (10-15 May 1940) along the Maas-line and in the province Limburg defences.

In dit hoofdstuk worden drie lijsten gegeven van gesneuvelden, respectievelijk de Nederlandse, Duitse en Geallieerde slachtoffers. Deze lijsten zijn voorzien van directe links (de naam van de gesneuvelde) naar graffoto's en persoonlijke historische gegevens. De Duitse en Geallieerde erelijsten worden bovendien meertalig aangeboden, zodat ook buitenlandse bezoekers van dat deel kennis kunnen nemen.

This section has been separated into three inventories, displaying respectively the Dutch, German and Allied victims. These inventories contain hard-linked names leading to individual grave-pages of all victims, which contain all relevant information, photo's and possibly specific cause of death information on the specific victim commemorated. The German inventory is presented in Dutch, German and English whereas the Allied inventory is presented in Dutch and English. This multi-lingual content on these particular pages is a service to our foreign visitors

Overweging / considerations

Voor Stichting Kennispunt Mei 1940 geldt dat in de dood alle militairen, onwillekeurig hun achtergrond, nationaliteit of persoonlijke daden, verenigd zijn in het Grote Leger. Daarom wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld Nederlandse of Duitse doden in de wijze waarop deze zullen worden uitgelicht. Daarmee beoogt de Stichting geenszins een politiek statement te maken, maar slechts haar respect te tonen voor allen die hun leven gaven in mei 1940.

The 'Kennispunt Mei 1940' foundation embraces the fundamental thought that in death - irrespective of nationality, army or personal deeds - military personnel has been reunited in the Great Army. That is the reason why there is no distinction between the displayed individual grave pages between victims of different armies and why German casualties are commemorated alongside Dutch and Allied victims. Doing so, the foundation does not intent to express any political statement, other than basic respect to all men that gave their lives in May 1940, in service of their respective countries

Graflocaties 

De Nederlandse militairen die aan de Maaslinie en in Limburg vielen liggen verspreid over heel Nederland en sommige van hen hebben nooit een graf gekregen (wegens vermissing) of zijn om redenen van grafruimingen (particuliere graven) inmiddels grafloos geworden. Voor hen is - als er geen veldgraffoto's beschikbaar zijn - een standaard In Memoriam foto weergegeven.

De Duitse gesneuvelden liggen vrijwel allemaal op het Duitse ereveld in Nederland te IJsselsteijn [Limburg], waarheen alle in Nederland begraven Duitse militairen na de oorlog werden overgebracht. Er zijn slechts enige tientallen Duitse gesneuvelden, die vielen in de besproken sector, die naar Duitsland zijn vervoerd en aldaar (her)begraven zijn. Zodoende is van vrijwel iedere Duitse militair een graffoto beschikbaar.

De Geallieerde militairen die in de Maaslinie sector vielen waren vliegend personeel. Hun aantal is zeer gering.

The Dutch victims that fell along the Maas-line and in the province Limburg have been buried on numerous locations. Some were never recovered, some buried in an unmarked grave, of others their graves were accidently removed. For those without a known grave, there is a standard memorial photo in stead of their grave photo. For those of whom there is no grave photo (yet), a standard photo of the Dutch lion (Dutch victims), Ysselsteyn field (German victims) or French/English flag (Allied victims) is shown in stead.

Almost all German KIA were eventually (re)buried at the German field of honour Holland at Ysselsteyn. Only a few, mostly officers, had been repatriated to Germany during the war or shortly after. As a consequence of this fact, almost all German grave pages shall eventually contain the individual grave photo of the soldier in question.

The number of Allied victims in this theater is very limited. They were all members of the Aliied airforces employed over the area during those days in May 1940.

Naar militairen waarvan de informatie onvolledig is wordt in principe altijd door ons onderzoek gedaan. In de regel eerst via BRIOP / WASt procedures, secundair bij archiefdiensten, verenigingen en overige instellingen. De bezoeker mag er vanuit gaan dat de op deze pagina's getoonde militairen werkelijk sneuvelden in de opgegeven sector. Twijfelgevallen worden als zodanig duidelijk in hun persoonlijke pagina toegelicht.

Military personnel of or on which we have insufficient or conflicting information, or of which information seems to lack almost entirely, is always subject of further investigation by us. Archives, Red Cross inventories and War Cemetary organisations are frequented by our team in quests for material yet to be disclosed. Should there be any doubt about a certain victim or the specific information on him, then that is usually stated as such on the individual grave page.

Meertalig / multi-lingual

De Duitse lijst wordt drietalig [NL/D/Eng] aangeboden en de Geallieerde lijst tweetalig [NL/Eng]. Dit is een service naar buitenlandse bezoekers.

It has been said before. The virtual field of honour is presented in Dutch, German and English when it comes to German victims and Dutch and English concerning the Allied victims. The Dutch section is only set in Dutch.

De bewerkelijkheid van de exercitie om alle slachtoffers digitaal met foto en informatie beschikbaar te maken is groot en daarom kost e.e.a. veel tijd. Het aanvullen van de graffoto's zal nog enige tijd vergen. Wij gaan er vanuit dat de bezoeker daarvoor begrip opbrengt.

The entire effort to display the individual grave pictures of all victims along with all the necessary information, photos and multi-lingual content shall take us quite a while. We presume that visitors appreciate the fact that some individual grave pages may not have reached the level of full coverage.