Print deze pagina

Help

Contact

Mocht u algemene vragen hebben aan de webmaster van Stichting Kennispunt Mei 1940 , stuurt u dan een mail door gebruik making van deze directe link (een directe link wordt geopend).

Mocht u vragen hebben ten aanzien van specifiek de content van Maasfront mei 1940 stuurt u dan een mail rechtstreeks aan de auteur via hvd@kennispuntmei1940.nl .

Print- en leesvriendelijk

De website is printvriendelijk. Dat wil zeggen dat een format is gekozen voor standaard printvriendelijke settings. Middels de icon rechtsboven op iedere pagina kunt u kiezen voor het printen van pagina's. Zodoende kunt u zaken wellicht met meer gerief nalezen.

Het icoontje dat T+ aangeeft wordt gebruikt om de tekst te vergroten of te verkleinen. Dat is voor leesgemak voor slecht- en minder ziende bezoekers.

Foto's en afbeeldingen

In de kantlijn vindt u de link naar media . Daar vindt u in categorieën de foto's en afbeeldingen die relevantie met de onderwerpen van deze website hebben.

De foto's en afbeelding vallen allen onder de absolute restricitie dat de rechten bij de makers/beheerders van deze website liggen, dan wel door hen namens derden worden beheerd. Het door derden aanwenden van de foto's voor enige vorm van eigen gebruik, distributie of vermeerdering is wederrechtelijk. Stichting Kennispunt Mei 1940 behoudt zich alle rechten terzake voor.

Indien u om moverende redenen gebruik van foto's zou willen maken, dan kunt u de webredactie daarover benaderen. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf geldt het voorgaande t.a.v. auteurs- en gebruiksrechten.

Bibliotheek 

In deze sectie vindt u doorverwijzingen naar algemene informatie die op de websites van de collega Stichting de Greb toegankelijk is. Deze menu's openen automatisch in een apart scherm zodat u deze URL's constant kunt gebruiken om zaken na te zoeken.

Nederlandse Bewapening

Onder deze link vindt u vrijwel alle wapens beschreven die in het Nederlandse leger en bij de Militaire Luchtvaart in gebruik waren in mei 1940.

Veelgestelde vragen [FAQ]

Hier vindt u veelgestelde vragen. Deze sectie wordt momenteel uitgebreid met kwesties die ook specifiek voor het Maaslinie van toepassing zijn. Daarnaast vindt u hier een zeer uitgebreide begippen- en verklaringenlijst en een veelgebruikte afkortingenlijst. Tips voor gebruik van onze websites en gebruiksvoorwaarden zijn hier ook te vinden.

Stappenplan genealogie

In het stappenplan wordt u bij de hand genomen hoe u het beste kunt handelen als u vragen hebt over een specifieke persoon die tijdens de meidagen van 1940 in werkelijke dienst was. Er wordt u allerhande informatie geboden die u kan assisteren en waar u zaken kunt opzoeken of opvragen bij diverse andere organisaties. Ook kunt u zich verdiepen in de organisatorische indeling van ons leger anno 1940, en de oorsprong van regimenten.

Nederlands Instituut Militaire Historie

Op de oude Alexanderkazerne aan de Van Alkemadelaan in Den Haag is het NIMH gevestigd. Dit instituut was in het verleden ook bekend als de Sectie Militaire Geschiedenis en Instituut Militaire Geschiedenis. Voorheen was deze instantie gescheiden voor de diverse krijgsmachtdelen ingericht, maar sinds 2005 zijn alle krijgsmachtdelen in één instituut verenigd.

Het NIMH heeft een grote collectie krijgshistorische informatie, die overigens veel breder en dieper georiënteerd is dan louter de gevechtsdagen in mei 1940. Op het instituut - dat met een geldig indentiteitsbewijs voor een ieder bereikbaar is - kunt u in een rustige leeskamer alle dossier lezen en hiervan [tegen vergoeding] kopieën maken. Terzake deskundige medewerkers van het archief kunnen u bij eventuele zoektochten assisteren.

Het is zinvol - zo niet zeer aan te raden - voorafgaand aan uw bezoek de op te vragen dossiers aan te melden bij de archiefmedewerkers. Op de website van het NIMH is een register te vinden waar u zeer overzichtelijk weergegeven de dossiernummers kunt nazoeken. Stuur uw aanvraag tijdig naar het NIMH toe zodat de medewerkers uw aanvraag kunnen verwerken voor uw bezoek. Dan staan de dossiers meestal voor u gereed en kunt u zo aan de slag!

Ook bij andere instanties zoals het Rode Kruis, Nationaal Archief en NIOD kunt u informatie vinden m.b.t. mei 1940.

Media »