Print deze pagina

Media

In deze sectie vindt de bezoeker diverse relevante verwijzingen naar beeld- en geluidsdragers alsmede afbeeldingen.

Rechten

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat Stichting de Greb en/of Stichting Kennispunt Mei 1940 alle rechten voorbehoudt ten aanzien van bij haar in bezit zijnde dan wel door haar beheerde beeld- en geluidsdragers en/of afbeeldingen. Ten aanzien van diverse in deze sectie gelinkte media zijn de rechten in handen van derden. De bezoeker dient zich nadrukkelijk bewust te zijn van copyrights en overige rechten van de Stichting c.q. derden, en deze rechten volledig te respecteren.

Foto's en kaarten

In deze sectie staan alle aan het Zuidfront gerelateerde afbeeldingen, kaarten en overzichten per categorie ingedeeld.

Bij de afbeeldingen, kaarten en overzichten waarop derdenrechten rusten c.q. welke van derden verkregen is een bronvermelding opgenomen [tenzij dit op nadrukkelijk verzoek van derden is nagelaten]. Van de overige afbeeldingen, kaarten en overzichten rusten de rechten bij Stichting de Greb en/of Stichting Kennispunt Mei 1940 c.q. worden rechten door voornoemde Stichtingen beheerd. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de afbeeldingen, kaarten en overzichten ander dan voor strikt eigen gebruik te downloaden.

De meeste afbeeldingen, kaarten en overzichten zijn opgenomen in de tekstuele delen van de site bij de desbetreffende c.q. gerelateerde gebeurtenissen en/of locaties.

« Help