Print deze pagina

De co-auteur

Over Allert ...

De co-auteur van deze website is Allert Goossens. Een uitgebreide introductie van de co-auteur staat al vermeld op Zuidfront, en dat hoeft hier niet te worden herhaald.

Hugo van Dijk trekt de kar voor wat betreft de nieuwste website van Stichting Kennispunt Mei 1940, die in navolging van de themawebsites (Grebbeberg, Betuwestelling en Zuidfront) over de Meidagen van 1940, de vierde loot (naast de Engelstalige website War Over Holland) aan de nog steeds groeiende boom van de Stichting is. Zoals beide auteurs hecht samenwerken met elkaar in de totstandkoming van de themawebsite over het Zuidfront, zo zo zal ook worden samengewerkt in de opbouw van Maaslinie.

Er is inmiddels al een ruime voorbereiding van 'Maaslinie' achter de rug. Een periode waarin vooral bronwerk is verzameld in archieven en veel energie is gestoken in het verkrijgen van de juiste lectuur en overige informatie. Vier langdurige bezoeken aan het Bundesarchiv in Freiburg brachten een schat aan informatie. Talloze bezoeken aan de (talrijke) Nederlandse archieven en daar ligt nog steeds veel onderzoekswerk te wachten.

Onderwijl wordt stevig gewerkt aan de samenstelling van de eerste inleidende content. Zoals ook bij Zuidfront het geval is wordt de website chronologisch en gestructureerd opgebouwd. Eerst de proloog, met daarin een uitgebreide belichting van de belligerenten, de voorbereidingen voor de strijd, de belangrijkste personen en de aard en omvang van stellingen. Vervolgens de thematische bespreking van de strijdperken langs de Maas, praktisch ingedeeld in Noord, Midden en Zuid. Uitgelicht worden voorts de stad Maastricht en de strijd rond Eben-Emael in België, die rechtstreeks was verbonden met de Duitse operatie tegen de sector Maastricht-Visé. Mede daarom is als themafoto op de homepage een foto gekozen van de zo bekende opgeblazen brug in Maastricht, het wel haast meest gefotografeerde object van de Meidagen. Simpelweg omdat er zoveel Duitsers langs kwamen, wat direct aangeeft hoe voornaam deze locatie voor de Duitse strategie en logistiek was. Daarnaast krijgt ook Maaslinie een digitaal ereveld waarop - net zoals bij de themasite over de Grebbeberg, Betuwelinie en het Zuidfront - alle Nederlandse, Duitse en Geallieerde gesneuvelden tijdens (of als gevolg van) de strijd overzichtelijk worden weergegeven en met een persoonlijke pagina voor iedere gesneuvelde kunnen worden uitgelicht.

Deze website zal qua opbouw en structuur voor frequente bezoekers van Zuidfront heel herkenbaar overkomen. Voor algemene zaken, FAQ, bewapeningskwesties en de bekende discussiegroep van Stichting de Greb en Stichting Kennispunt mei 1940 wordt op deze site wederom doorverwezen naar de Grebbeberg site. Voor het overige vindt de bezoeker alle informatie op Maaslinie zelf vermeld.

Als co-auteur van Maaslinie wens ik de bezoekers en lezers van deze site heel veel leesplezier toe. En u weet Hugo en mij bereikbaar voor uw vragen, opmerkingen en kritiek!