Print deze pagina

Nederlandse gesneuvelden

Inleiding

Hieronder vindt u de complete lijst met Nederlandse gesneuvelden welke vielen aan de Maaslinie, in Zuid-Limburg en de bijbehorende grensstreken gedurende de periode 10 mei - 15 mei 1940. De lijst kan worden weergegeven op alfabetische volgorde of op onderdeel (waarbinnen alfabetisch wordt gerangschikt).

Het betreft alle gesneuvelden die vielen in de betreffende sector of als direct gevolg van de strijd aldaar. Daardoor kunnen datums van overlijden ook nog ver na de strijd liggen, omdat mensen soms weken, maanden of zelfs jaren later als gevolg van verwondingen konden overlijden.

Bij de gesneuvelden in de lijst wordt direct zichtbaar: de naam, initialen, geboortedatum, sterfdatum, rang, onderdeel en een eventueel toegekende onderscheiding. Als op de naam wordt geklikt komt de persoonlijke pagina voor de desbetreffende gesneuvelde in beeld, waarop nadere gegevens, eventuele specieke beknopte informatie omtrent het sneuvelen, mutaties bij onderscheidingen en alle overige informatie. Ook worden op de persoonlijke pagina's de foto's getoond van het (ere)graf van de betrokkene - indien reeds bij de Stichting voorradig - en eventuele andere afbeeldingen van de gesneuvelde.

Graf ruimingen

Bij diverse gesneuvelden valt op dat hun (niet OGS) graven inmiddels zijn geruimd. Dat is op het eerste gezicht een schokkende ervaring, maar daarvoor bestaat in veel gevallen een plausibele verklaring.

Formeel gezien mogen door oorlogshandelingen gesneuvelde militairen die begraven zijn niet worden 'geruimd'. Oorlogsgraven zijn dan ook 'voor altijd'. Een en ander was echter in de eerste periode na de Tweede Wereldoorlog niet goed geregeld. Zo kon het bestaan dat relatief veel graven van gesneuvelden op burgerbegraafplaatsen werden geruimd.

De Oorlogsgravenstichting [OGS] is er al lange tijd buitengewoon alert op dat niet OGS graven, die op de nominatie van ruiming staan, worden overgenomen door OGS of dat de stoffelijke resten zelfs naar één der door OGS beheerde erevelden worden overgebracht. Dat er in het verleden graven van slachtoffers zijn geruimd, lag daarom vaak aan de beheerders van particuliere of gemeentelijke begraafplaatsen, die de regelgeving niet juist hebben toegepast. Een macabere conclusie.

Voornamelijk door inspanningen van een aantal particulieren werd in 2005 een monument onthuld op Ereveld de Grebbeberg, dat de namen bevat van hen die geen bekend graf hebben of hen waarvan het graf werd geruimd. Zo staan er 138 mannen op het monument vernoemd, die in 1940 hun leven gaven voor het vaderland, maar geen bekend graf (meer) hebben.

Conflicterende informatie

De bij veel gesneuvelden te vermelden bijzonderheden zijn deels ruim na de oorlog door recherchewerk van historici of familieleden samengebracht. Veel gegevens stammen ook uit officiële en officieuze krijgsverslagen. Het zal de in details geinteresseerde bezoekers wellicht opvallen dat in de lijst opgenomen gegevens nogal eens afwijken van de officiële OGS gegevens c.q. de grafstenen.

Ten dele worden die discrepanties veroorzaakt door simpelweg onjuiste c.q. arbitraire administratie bij OGS. Zo valt op dat op officiële OGS grafstenen soms verkeerde of onjuiste onderdeelvermeldingen staan. Dat komt relatief vaak voor. Dit wordt veroorzaakt door Defensie zelf. Het Bureau RIOP, dat voor oud Defensiepersoneel de personeelsadministratie voert, houdt er een administratieve procedure op na die annavolgbaar is. Een ieder die regelmatig staten van dienst van (oud) defensiepersoneel opvraagt hoeft geen nadere uitleg.

Ten aanzien van overlijdensdatums is er echter een andere formele kwestie die OGS parten speelt. OGS dient op basis van officiële overlijdensakten de sneuveldatum te vermelden. Nodeloos te zeggen dat veel van die akten in die dagen - maar ook nadien - met enige lichtvaardigheid werden uitgemaakt. Daardoor betekent het dat OGS niet zomaar overlijdensdatums kan aanpassen aan de werkelijke datum. Dit houdt in dat menige datum op grafstenen en/of slachtofferregister bij OGS niet strookt met de werkelijke datum van overlijden. Anderzijds toont OGS zich ook in deze materie niet de constructieve organisatie die men van een dergelijke Stichting zou verwachten. Zo verzuimt men, ook na (o.a.) onze verzoeken daartoe, een duidelijke uitleg te geven bij dit soort veel voorkomende discrepanties, door bijvoorbeeld een uitleg te geven bij het slachtofferregister dat deze mogelijke discrepanties verklaart. Het is niet anders, maar het levert wel vaak vragen op. Zeker voor de incidentele 'onderzoeker'.

U kunt er als bezoeker van deze website vanuit gaan dat onze gegevens vrijwel altijd accurater zijn dan die van OGS. Dat is voor onze Stichting beslist geen kwestie van concurrentie, maar OGS geeft zelf aan op correcties - of van hun administratie (veelal gebaseerd op gegevens uit de oorlogsjaren zelf) afwijkende informatie - geen prijs te stellen, omdat men er vanuit blijft gaan dat de informatie uit de oorlogsjaren en vlak daarna accuraat is of gebonden is aan informatie van derden, zoals Bureau RIOP. Wij zijn er dus ook mee gestopt afwijkende informatie aan OGS beschikbaar te stellen. Het heeft immers geen zin. Het verklaart echter wel waarom de bezoeker met enige regelmaat kan stuiten op van OGS gegevens afwijkende informatie.

Mochten bezoekers onjuiste informatie aantreffen, beschikken over aanvullende informatie of rechtenvrije afbeeldingen of anderszins in relatie tot het onderwerp willen reflecteren, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie.

Overzicht op legeronderdeel of naam - Register bevat gegevens van 133 gesneuvelden

Infanterie

26e Regiment Infanterie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
3-III-26 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
3-II-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf II-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
2-III-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
2-II-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
4-II-26 R.I.
10-05-1940
Reserve kapitein
3-II-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1-II-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-26 R.I.
14-07-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-II-26.RI
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-26 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4-II-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4-II-26 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-26 R.I.

37e Regiment Infanterie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-I-37 R.I.
27-06-1940
Dienstplichtig sergeant
2-I-37 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
2-I-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-III-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-III-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
MC-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-37 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II-37 R.I.
10-05-1940
Reserve 1e luitenant
1-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-I-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-I-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-II-37 R.I.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
MC-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
MC-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
MC-II-37 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-II-37 R.I.

41e Regiment Infanterie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-III-41 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-III-41 R.I.
10-05-1940
Dienstplicht soldaat
3-III-41 R.I.
11-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-III-41 R.I.
08-10-1940
Dienstplichtig soldaat
1-I-41 R.I.
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1-III-41 R.I.

2e Grensbataljon

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
3-2 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
1-2 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4-2 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-2 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-2 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
2-2 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-2 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-2 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
3-2 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-2 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-2 G.B.

13e Grensbataljon

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-13 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig korporaal
1-13 G.B.
15-05-1940
Dienstplichtig korporaal
2-13 G.B.
04-06-1940
Dienstplichtig soldaat
Staf 13 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-13 G.B.
15-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-13 G.B.
Overig fotomateriaal beschikbaar

15e Grensbataljon

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-15 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-15 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
3-15 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-15 G.B.
10-06-1940
Dienstplichtig soldaat
2-15 G.B.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-15 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
2-15 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-15 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-15 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-15 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2-15 G.B.

17e Grensbataljon

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-17 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-17 G.B.
23-07-1940
Dienstplichtig soldaat
3-17 G.B.
10-05-1920
Dienstplichtig soldaat
1-17 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-17 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-17 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-17 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-17 G.B.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-17 G.B.
10-05-1920
Dienstplichtig soldaat
3-17 G.B.
05-07-1940
Dienstplichtig soldaat
3-17 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-17 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-17 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-17 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
3-17 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-17 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-17 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
3-17 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
1-17 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
3-17 G.B.

37e Grensbataljon

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4-37 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
4-37 G.B.
10-05-1940
Dienstplichtig sergeant
4-37 G.B.
Graffoto met uitvergroting beschikbaar

2 Res GC

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
2 Res GC

6 Res GC

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Reserve kapitein
6 Res GC
10-05-1940
Dienstplichtig soldaat
6 Res GC

Overige legeronderdelen

Genie

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
25-05-1940
Reserve 1e luitenant
16 C.Pn.
25-05-1940
Dienstplichtig soldaat
16 C.Pn.
25-05-1940
Dienstplichtig korporaal
16 C.Pn.
25-05-1940
Dienstplichtig soldaat
16 C.Pn.

Politietroepen

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Korporaal PTr
Det. Katwijk a.d. Maas
10-05-1940
Korporaal PTr
Det. Katwijk a.d. Maas
10-05-1940
Korporaal PTr
Det. Buggenum
10-05-1940
Korporaal PTr
Det. Katwijk a.d. Maas
10-05-1940
SMI PTr
Groep Roermond
10-05-1940
Sergeant PTr
Det. Katwijk a.d. Maas
10-05-1940
Korporaal PTr
Det. Katwijk a.d. Maas
11-05-1940
Sergeant PTr
Det. Roosteren
10-05-1940
Korporaal PTr
Det. Katwijk a.d. Maas
10-05-1940
Korporaal PTr
Det. Buggenum
10-05-1940
Korporaal PTr
Det. Katwijk a.d. Maas

2e Div. KMAR

Naam
Gevallen
Rang
Onderdeel
 
10-05-1940
Opperwachtmeester KMAR
KMAR Brigade Sittard
11-05-1940
Marechaussee 1e klas
KMAR Brigade Slenaken