Print deze pagina

Duitse gesneuvelden

Inleiding / Preamble

Deze sectie en de sectie over de Geallieerde gesneuvelden wordt tweetalig - deels drietalig - aangeboden.

Hieronder vindt u de lijst met Duitse gesneuvelden aan de Maaslinie (inclusief grensstreek en Zuid-Limburg), in de periode 10-11 mei 1940. De lijst kan worden weergegeven op alfabetische volgorde of op onderdeel (waarbinnen alfabetisch wordt gerangschikt).

Het betreft alle Duitse gesneuvelden die vielen op of vanwege de strijd aan de Maaslinie in de betreffende periode. Datums van overlijden kunnen daarom ook ruim na de meidagen vallen.

Bij de gesneuvelden worden direct zichtbaar de naam, initialen, sterfdatum, rang, sneuvellocatie en onderdeel. In de persoonlijke pagina's wordt dit aangevuld met geboortedatum, geboorteplaats (indien bekend), functie (indien bekend) en nadere gegevens omtrent de persoon en/of het sneuvelen. Vrijwel alle Duitse soldaten die in Nederland sneuvelden werden naoorlogs op de begraafplaats te Ysselsteijn herbegraven. De gesneuvelden welke op een locatie staan vermeld met een (H) erachter, overleden aldaar in een ziekenhuis of veldinrichting aan hun elders opgelopen verwondingen.  

Uitdrukkelijk melden de auteurs en Stichting Kennispunt Mei 1940 dat met het etaleren van Duitse militaire graven geen politiek standpunt wordt ingenomen. Het uitgangspunt van deze website is om op basis van onbevooroordeeldheid te informeren, waarbij hoort dat thans 70 jaar na dato Duitse gesneuvelden zonder bijbedoelingen of onwerkelijke sentimenten middels dit virtuele ereveld kunnen worden gerespecteerd.

This section and the Allied casualty section shall be presented in Dutch and English, partially (German list) also in German

Hereunder one finds the full listing of German KIA who fell during or as a consequence of the battle for the Maasline and Limburg (Holland) during the period 10-11 May 1940. The list can be shown in a unit-sorted format or an alphabetic order of all names.

The listing shows the full name, place of death, date KIA, rank and unit. In the personal page of every victim this information is extended with place and day of birth (if known), function (if known) and additional personal information and/or the cause of death. Basically all German casualties that fell in the Netherlands during the war, were eventually reburied at the Germany war cemetary Ysselsteijn in the province Limburg. Deceases with a location indication followed by (H) passed away in a local hospital or medical facility at that location.

The authors and the Foundation 'Kennispunt Mei 1940' have no intention whatsoever to express any kind of political statement by showing this section of German KIA. The basis of this website is to present viewers and visitors an unbiased reconstruction of the events that took place 70 years ago, and as such it is our conviction that the virtual field of honour for German KIA is merely a matter of basic respect than anything else. 

Informatiebronnen / Sources of information

De informatie op deze pagina is samengesteld op basis van uitgebreid onderzoekswerk, waarbij vooral gebruik is gemaakt van de gegevens van de Volksbund, Weltkiregsopfer, Duitse verslagen en rapporten en persoonlijke correspondentie met kameraadschappen en/of voormalige leden van betrokken eenheden. Met name de persoonlijke context bij de gesneuvelden is veelal opgemaakt uit analyses van de Duitse krijgsverslagen door auteur dezes. Een groot deel van het inventariserende werk is echter al lang geleden verricht door de bekende Nederlandse krijgshistoricus en auteur E.H. Brongers.

Als bezoekers in de alhier geëtaleerde informatie tegenstrijdigheden, fouten of omissies tegenkomen, dan worden zij van harte uitgenodigd dit aan de auteurs of de Stichting Kennispunt Mei 1940 te laten weten. Ook indien aanvullende informatie betreffende gesneuvelden voorhanden is, laten wij ons graag nader informeren.

The information about the German KIA's has been retrieved from several sources, like the German Volksbund, Weltkriegsopfer, German reports and KTB's and personnel correspondence with Kameradschaften and/of former members of involved units. Particularly the personal context of the KIA has been extracted from German battle-reports by the author of this website. A major part of the inventory efforts was however previously done by Lieutenant-Colonel (ret.) E.H. Brongers, a reputed Dutch historical researcher and author.

Visitors are challenged to inform the author of the website and/or the foundation 'Stichting Kennispunt Mei 1940' if any irregularities, mistakes or contradicting information has been identied among the information exposed on this virtual field of honour. Please inform us soonest if such an occurence has been identified. Also if additional information on a listed KIA can be shared with us, we shall gladly receive your message.   

Rang vergelijking / rank comparison

De Duitse rangen laten zich niet altijd eenvoudig vergelijken met rangen en standen in andere legers. Dat geldt in het bijzonder voor de laagste rangen (en standen) en hoogste rangen. Alle overige rangen zijn min of meer vergelijkbaar. In de tabel wordt een vergelijking gegeven van rangen die veel voorkomen in de gesneuvelden lijst.

German ranks were not always easily equalized against ranks of other armies. That applies particularly for the most junior and most senior ranks. In the below given table a comparison is given of ranks mentioned in the KIA listing.

Duits (Fjr) / German Nederlands / Dutch Engels / British
   
Jäger / Schütze / Soldat / Pionier / Reiter / Kanonier  Soldaat Private
Oberschütze / Oberpionier / Oberkanonier  -  -
Gefreiter  - PFC
Obergefreiter Soldaat 1e klas Lance Corporal
Hauptgefreiter (f)  -  -
Unteroffizier / Oberjäger Korporaal Corporal
     
Unterfeldwebel Sergeant Sergeant
Feldwebel Sergeant 1e klas Staff Sergeant
Oberfeldwebel Sergeant-majoor Sergeant-Major
Hauptfeldwebel / Spiess (f) CSM Company SM
Stabsfeldwebel Adjudant Warrant-Officer
     
Leutnant 2e Luitenant 2nd Lieutenant
Oberleutnant 1e Luitenant  1st Lieutenant
Hauptmann Kapitein Captain
Major Majoor Major


Overzicht locaties / Scheme of operations

In het onderstaande overzicht wordt van noord naar zuid schematisch aangegeven welke verbanden in welke sectoren actief waren. Omdat de Duitsers buitengewoon veel eenheden in eerste lijn ingezet hebben is dat wellicht een overzichtelijkheid die helderheid toevoegt aan de onderstaande gesneuveldenlijst.

In the below scheme one can easily identify the operational sectors where certain German units operated. The scheme shows what German unit operated in what sector, from north to south.  

Locatie / Location A.K. Division  Eenheid / Main units Opmerkingen / Remarks
         
Mook 26 254 IR.474 Brug / bridge Maas
Cuijk 26 254 IR.454  
St. Agatha 26 254 IR.454  
         
Oeffelt 26 256 IR.481  
Gennep 26 256 IR.481 Brug / bridge Maas
Heijen 26 256 IR.456  
Boxmeer 26 256 IR.456  
Afferden 26 256 AA.256  
         
Arcen 9 56 IR.171   
Grubbenvorst  56  IR.192   
Venlo  56  IR.234  Brug / bridge Maas
         
Steijl  30  IR.6   
Belfeld / Baarlo  30  IR.6   
Reuver / Kessel  30  IR.6   
Beesel / Kesseleik  30  IR.46   
         
Buggenum  11  19  IR.59  Brug / bridge Maas 
Roermond  11  19  IR.74  Brug / bridge Maas / Roer   
         
Wessem / Maasbracht    11  14  IR.53 + AA.14   
         
Echt / Maaseik 11  31 IR.17   Brug / bridge Maaseik (B.) 
Roosteren / Maaseik 11  31  IR.82 + AA.31 Brug / bridge Maaseik (B.) 
Illikhoven / Maaseik  11  31  IR.82 + AA.31  Brug / bridge Maaseik (B.) 
Born / Maaseik  11  31  IR.82  Brug / bridge Maaseik (B.) 
         
Urmond  IR.62  Brug / bridge canal 
Stein  AA.7  Brug / bridge canal 
         
Elsloo  18  18.ID  Brug / bridge canal 
         
Geulle 35  IR.34  Brug / bridge canal 
Bunde  35  IR.111  Brug / bridge canal 
         
Maastricht    Sonderverband Hocke   Brug / bridge 
Maastricht  4.PD  SR.12 / SR.33 Brug / bridge 
         
Eijsden  27  269  IR.489 + IR.490  Brug / bridge Ternaken (B.)  
         

 

Onder constructie / Under construction

Deze sectie is nog onder constructie en zal geleidelijk worden gevuld. De uitgebreide besprekingen op de persoonlijke pagina's der gesneuvelden worden grotendeels later toegevoegd.

Thans zijn vrijwel alle Duitse gesneuvelden verwerkt met uitzondering van Maastricht, de groepen voortgekomen uit zbV.800 en de gewonden verpleegd in Maastricht, Venlo en Roermond die mogelijk niet tot de slachtoffers van vuur op Nederlandse bodem behoorden.

De Duitse teksten en graffoto's worden geleidelijk aan nog toegevoegd.

This section is still under construction. Eventually all names of German KIA who fell in or as a consequence of the fighting for the (Dutch) Maasline in May 1940 shall be displayed. Extended personal histories of the KIA shall be added later. Grave-photo's shall follow soonest. Also some of the German text on the personal grave pages shall follow shortly.

At this point virtually all German casualties have been added, with specific exception of those who fell in Maastricht and the fallen members of zbV.800 as well as those who eventually succumbed to their wounds in hospitals in Maastricht, Venlo and Roermond who were possibly WIA in Belgium. 

The listing below may be selected by unit [legeronderdeel] or in alphabetic order [naam].

Overzicht op legeronderdeel of naam - Register bevat gegevens van 284 gesneuvelden

4. Panzer-Division

Schützen-Brigade 4

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Gefreiter
Schützen-Regiment 33
Maastricht (Veldwezelt)
10-05-1940
Gefreiter
Schützen-Regiment 12
Maastricht
10-05-1940
Gefreiter
Schützen-Regiment 33
Maastricht (Veldwezelt)
10-05-1940
Feldwebel
Schützen-Regiment 12
Maastricht (Vroenhoven)
10-05-1940
Gefreiter
Schützen-Regiment 33
Maastricht (Veldwezelt)
10-05-1940
Gefreiter
Schützen-Regiment 12
Maastricht
10-05-1940
Schütze
Schützen-Regiment 12
Maastricht (Veldwezelt)
10-05-1940
Gefreiter
Schützen-Regiment 33
Maastricht (Veldwezelt)
10-05-1940
Gefreiter
Schützen-Regiment 33
Maastricht
10-05-1940
Unteroffizier
Schützen-Regiment 12
Maastricht
10-05-1940
Gefreiter
Schützen-Regiment 12
Maastricht (Veldwezelt)
10-05-1940
Unteroffizier
Schützen-Regiment 33
Maastricht
10-05-1940
Obergefreiter
Schützen-Regiment 33
Maastricht (Veldwezelt)
10-05-1940
Gefreiter
Schützen-Regiment 12
Maastricht

Panzer-Aufklärungs-Abteilung 7

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Leutnant
3./Pz.Aufkl.Abtl.7
Maastricht (Vroenhoven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
1./Pz.Aufkl.Abt.7
Maastricht (Vroenhoven)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Feldwebel
3./Pz.Aufkl.Abtl.7
Maastricht (Vroenhoven)

Artillerie-Regiment 103

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Unteroffizier
AR 103
Maastricht

Panzer-Pionier-Bataillon 79

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Oberpionier
Pz.Pi.Btl.79
Maastricht

7. Infanterie-Division

Infanterie-Regiment 61

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Unteroffizier
Ers.Btl.61
Sittard (H)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Infanterie-Regiment 62

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Unteroffizier
13./IR 62
Urmond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
13./IR 62
Urmond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
I./IR 62
Sittard (H)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
I./IR 62
Sittard (H)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Pionier-Bataillon 7

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Pionier
Pi.Btl.7
Urmond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Leutnant
Pi.Btl.7
Urmond

Nachrichten-Abteilung 7

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Unteroffizier
2./NA.7
Urmond / Berg
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
2./NA.7
Urmond / Berg
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

14. Infanterie-Division

Infanterie-Regiment 11

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Unteroffizier
II./IR 11
Maasbracht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Infanterie-Regiment 53

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
12-05-1940
Gefreiter
III./IR 53
Wessem
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
III./IR 53
Wessem
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
III./IR 53
Wessem
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Aufklärungs-Abteilung 14

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Gefreiter
2./AA 14
Wessem
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
2./AA 14
Wessem
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
2./AA 14
Wessem
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
2./AA 14
Wessem
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Major
2./AA 14
Wessem
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
2./AA 14
Wessem
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
2./AA 14
Wessem
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Soldat
2./AA 14
Wessem
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
2./AA 14
Wessem
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Pionier-Bataillon 50

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Obersoldat
1./Pi.Btl.50
Maasbracht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
1./Pi.Btl.50
Maasbracht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
1./Pi.Btl.50
Maasbracht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

19. Infanterie-Division

Infanterie-Regiment 59

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Feldwebel
Panzer-Zug 5
Buggenum
10-05-1940
Gefreiter
Panzer-Zug 5
Buggenum
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
Panzer-Zug 5
Buggenum
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
Panzer-Zug 5
Buggenum
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
II./IR 59
Buggenum
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
Panzer-Zug 5
Buggenum
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
II./IR 59
Buggenum
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
II./IR 59
Buggenum
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
Panzer-Zug 5
Buggenum
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Panzer-Zug 5
Buggenum
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
II./IR 59
Buggenum
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Infanterie-Regiment 74

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Unteroffizier
I./IR 74
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
II./IR 74
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
II./IR 74
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
II./IR 74
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Schütze
Ers.Btl. IR.74
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Pionier-Bataillon 19

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Pionier
2./Pi.Btl.19
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
2./Pi.Btl.19
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberpionier
2./Pi.Btl.19
Roermond
10-05-1940
Unteroffizier
2./Pi.Btl.19
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Pionier
2./Pi.Btl.19
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
2./Pi.Btl.19
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
2./Pi.Btl.19
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
2./Pi.Btl.19
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
2./Pi.Btl.19
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
2./Pi.Btl.19
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Panzer-Jäger-Abteilung 19

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
12-05-1940
Unteroffizier
3./Pz.Jg.Abt.19
Roermond (H)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Gefreiter
3./Pz.Jg.Abt.19
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Toegevoegde of onbekende eenheid

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Gefreiter
Eenheid onbekend
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
2./Bau-Bataillon 254
Roermond
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

30. Infanterie-Division

Infanterie-Regiment 6

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Unteroffizier
III./IR 6
Steijl
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
III./IR 6
Steijl
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
I./IR 6
Kessel (Reuver)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
II./IR 6
Kessel
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
I./IR 6
Kessel (Reuver)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Infanterie-Regiment 46

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Oberschütze
I./IR 46
Kesseleik (Leeuwen)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Divisionstruppen

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Feldwebel
2./Pionier-Bataillon 255
Kesseleik (Beesel)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
2./Pionier-Bataillon 255
Kesseleik (Beesel)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

31. Infanterie-Division

Infanterie-Regiment 12

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Gefreiter
IR 12
Maastricht (H)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
21-05-1940
Unteroffizier
IR 12
Maastricht (H)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Infanterie-Regiment 17

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
11-05-1940
Gefreiter
IR 17
Maasbracht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Infanterie-Regiment 82

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Leutnant
III./IR 82
Born
10-05-1940
Schütze
I./IR 82
Born
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Aufklärungs-Abteilung 31

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Gefreiter
AA 31
Maaseik (B.)
10-05-1940
Gefreiter
AA 31
Maaseik (B.)
10-05-1940
Gefreiter
AA 31
Maaseik (B.)
10-05-1940
Gefreiter
AA 31
Maaseik (B.)

Divisionstruppen

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Gefreiter
I./Artillerie-Regiment 67
Susteren
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

35. Infanterie-Division

Infanterie-Regiment 111

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Gefreiter
I./IR 111
Bunde
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Aufklärungs-Abteilung 35

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Gefreiter
AA 35
Bunde
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
AA 35
Bunde

Panzer-Jäger-Abteilung 35

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Oberfeldwebel
1./Pz.Jg.Abt.35
Bunde
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Divisionstruppen

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Gefreiter
2./le.Flak.Abt.73
Geulle
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

56. Infanterie-Division

Infanterie-Regiment 192

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Unteroffizier
III./IR 192
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
III./IR 192
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
I./IR 192
Grubbenvorst
10-05-1940
Unteroffizier
III./IR 192
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
III./IR 192
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
II./IR 192
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
III./IR 192
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
II./IR 192
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberleutnant
III./IR 192
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
Stab./IR 192
Horst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
III./IR 192
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
I./IR 192
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
Gefreiter
Stab./IR 192
Venlo (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
III./IR 192
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
II./IR 192
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
I./IR 192
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
16-05-1940
Oberleutnant
Stab./IR 192
Venlo (H.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Hauptfeldwebel
II./IR 192
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Infanterie-Regiment 234

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Schütze
I./IR 234
Venlo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
II./IR 234
Venlo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Oberschütze
III./IR 234
Venlo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
I./IR 234
Venlo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
III./IR 234
Venlo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
14./IR 234
Venlo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
III./IR 234
Venlo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Schütze
14./IR 234
Venlo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Pionier-Bataillon 156

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Oberpionier
3./Pi.Btl.156
Venlo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Pionier
1./Pi.Btl.156
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Pionier
1./Pi.Btl.156
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
3./Pi.Btl.156
Venlo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
1./Pi.Btl.156
Horst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Leutnant
3./Pi.Btl.156
Venlo
10-05-1940
Gefreiter
3./Pi.Btl.156
Venlo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
3./Pi.Btl.156
Venlo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
1./Pi.Btl.156
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
1./Pi.Btl.156
Arcen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberpionier
3./Pi.Btl.156
Venlo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberpionier
3./Pi.Btl.156
Venlo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
3./Pi.Btl.156
Venlo

Artillerie-Regiment 156

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Kanonier
3./AR 156
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
14-05-1940
Obergefreiter
5./AR 156
Arcen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

254. Infanterie-Division

Infanterie Regiment 454

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
11-05-1940
Obergefreiter
I./IR 454
Cuijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
I./IR 454
Cuijk (Beers)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
12-05-1940
Schütze
III./IR 454
Cuijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
III./IR 454
Cuijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
II./IR 454
Cuijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
II./IR 454
Cuijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
II./IR 454
Cuijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Soldat
II./IR 454
Cuijk
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Infanterie-Regiment 474

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Schütze
II./IR 474
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
II./IR 474
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
III./IR 474
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
II./IR 474
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
II./IR 474
Mook
10-05-1940
Schütze
II./IR 474
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
II./IR 474
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
II./IR 474
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
II./IR 474
Mook
10-05-1940
Schütze
II./IR 474
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
III./IR 474
Mook
10-05-1940
Gefreiter
II./IR 474
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
II./IR 474
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
II./IR 474
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
II./IR 474
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
II./IR 474
Mook

Infanterie-Regiment 484

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Pionier
Pi.-Zug/IR 484
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
Pi.-Zug/IR 484
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberfeldwebel
Pi.-Zug/IR 484
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Divisionstruppen

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Kanonier
1./Flak.Abt.49
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Pionier
1./Pi.Btl.254
Mook
10-05-1940
Gefreiter
2./Pi.Btl.254
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Pionier
2./Pi.Btl.254
Mook
10-05-1940
Schütze
2./Pz.Jgr.Abt.254
Mook
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

256. Infanterie-Division

Infanterie-Regiment 456

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Schütze
I./IR 456
Boxmeer
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
I./IR 456
Heijen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
I./IR 456
Heijen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
I./IR 456
Heijen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
I./IR 456
Heijen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
I./IR 456
Heijen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
I./IR 456
Boxmeer
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
I./IR 456
Heijen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
I./IR 456
Heijen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
I./IR 456
Heijen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
I./IR 456
Boxmeer
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
II./IR 456
Heijen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Infanterie-Regiment 481

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Major
Stab./IR 481
Gennep
10-05-1940
Gefreiter
Stab./IR 481
Gennep
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Feldwebel
II./IR 481
Gennep
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Aufklärungs-Abteilung 256

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Gefreiter
1./AA 256
Afferden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
1./AA 256
Afferden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
1./AA 256
Afferden
10-05-1940
Schütze
1./AA 256
Afferden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
1./AA 256
Afferden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

269. Infanterie-Division

Infanterie-Regiment 489

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Oberschütze
I./IR 489
Eijsden
10-05-1940
Gefreiter
I./IR 489
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
I./IR 489
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
I./IR 489
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
I./IR 489
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
I./IR 489
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
I./IR 489
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
I./IR 489
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
I./IR 489
Eijsden

Infanterie-Regiment 490

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Schütze
III./IR 490
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
13./IR 490
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
13./IR 490
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
III./IR 490
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Pi.Btl.269

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Oberleutnant
3./Pi.Btl.269
Reijmerstok
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Pionier
Pi.Ers.Btl.269
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
1./Pi.Btl.269
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberpionier
3./Pi.Btl.269
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
3./Pi.Btl.269
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Pionier
2./Pi.Btl.269
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Pionier
3./Pi.Btl.269
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Pionier
Pi.Ers.Btl.269
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberpionier
1./Pi.Btl.269
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

II./AR 59

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Unteroffizier
4./AR 59
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Leutnant
5./AR 59
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Leutnant
Stab II./AR 59
Eijsden
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Divisionstruppen

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Obergefreiter
Nachrichten-Abteilung 269
St Geertruid
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Overige eenheden

Artillerie-Ersatz-Abteilung 59

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
11-05-1940
Kanonier
Art.Ers.Abtl.59
Elsloo
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

18. Infanterie-Division

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Reiter
AA 18
Elsloo
10-05-1940
Gefreiter
2./Pz.Jg.Abt.18
Heerlen
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

II./Artillerie-Regiment 54 (gem.)

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 

216. Infanterie-Division

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Obergefreiter
IR 396
Grubbenvorst
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Pionier
IR 396
Grubbenvorst (Arcen)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Brücken-Bau-Batl. 577

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
19-05-1940
Pionier
Pi.Mach.Zg. Brü.Batl.577
Mook
19-05-1940
Pionier
Pi.Mach.Zg. Brü.Batl.577
Mook
19-05-1940
Unteroffizier
Pi.Mach.Zg. Brü.Batl.577
Mook

Bijzondere eenheden

Infanterie-Bataillon z.b.V.100

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
11-05-1940
Gefreiter
Inf.Btl.z.b.V.100
Maastricht
10-05-1940
Schütze
Inf.Btl.z.b.V.100
Maastricht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberschütze
Inf.Btl.z.b.V.100
Maastricht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
13-05-1940
Schütze
Inf.Btl.z.b.V.100
Maastricht (H.)
10-05-1940
Schütze
Inf.Btl.z.b.V.100
Maastricht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
Inf.Btl.z.b.V.100
Maastricht
10-05-1940
Schütze
Inf.Btl.z.b.V.100
Maastricht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
Inf.Btl.z.b.V.100
Maastricht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
11-05-1940
Schütze
Inf.Btl.z.b.V.100
Maastricht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
23-06-1940
Schütze
Inf.Btl.z.b.V.100
Maastricht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Leutnant
Inf.Btl.z.b.V.100
Maastricht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
Inf.Btl.z.b.V.100
Maastricht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
Inf.Btl.z.b.V.100
Maastricht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
Inf.Btl.z.b.V.100
Maastricht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Schütze
Inf.Btl.z.b.V.100
Maastricht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
Inf.Btl.z.b.V.100
Maastricht
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Bau-Lehr-Bataillon z.b.V.800

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Gefreiter
Btl.z.b.V.800
Buggenum
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto

Belgisch grondgebied

Sturmabteilung Koch

Naam
Name
Name
Gevallen
Date Killed
Todesdatum
Rang
Rank
Dienstgrad
Onderdeel
Unit
Truppenteil
Sneuvellocatie
Place of Death
Todesort
 
10-05-1940
Jäger
sMG Reserve
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Gr. Eisen (Kanne)
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
Gr. Granit (Eben Emael)
Eben-Emael (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
sMG Reserve
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
sMG Reserve
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
Gr. Beton (Vroenhoven)
Vroenhoven (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
sMG Reserve
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Gr. Eisen (Kanne)
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
31-08-1940
Feldwebel
Gr. Beton (Vroenhoven)
Vroenhoven (B.)
10-05-1940
Gefreiter
sMG Reserve
Vroenhoven (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
Gr. Stahl (Veldwezelt)
Veldwezelt (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Flieger
sMG Reserve
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
Gr. Eisen (Kanne)
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
sMG Reserve
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
sMG Reserve
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
Gr. Granit (Eben Emael)
Eben-Emael (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
Gr. Stahl (Veldwezelt)
Veldwezelt (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Gr. Granit (Eben Emael)
Eben-Emael (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
Gr. Eisen (Kanne)
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Gr. Beton (Vroenhoven)
Vroenhoven (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Gr. Eisen (Kanne)
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Gr. Granit (Eben Emael)
Eben-Emael (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
sMG Reserve
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Gr. Beton (Vroenhoven)
Vroenhoven (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
Gr. Granit (Eben Emael)
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
sMG Reserve
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
sMG Reserve
Veldwezelt (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Gr. Beton (Vroenhoven)
Vroenhoven (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
Gr. Stahl (Veldwezelt)
Veldwezelt (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
sMG Reserve
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
Gr. Stahl (Veldwezelt)
Veldwezelt (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
sMG Reserve
Veldwezelt (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
sMG Reserve
Vroenhoven (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Gefreiter
sMG Reserve
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Oberjäger
sMG Reserve
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
Gr. Eisen (Kanne)
Kanne (B.)
10-05-1940
Oberjäger
sMG Reserve
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
Gr. Stahl (Veldwezelt)
Veldwezelt (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
Gr. Beton (Vroenhoven)
Vroenhoven (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
sMG Reserve
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Obergefreiter
sMG Reserve
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Unteroffizier
Gr. Granit (Eben Emael)
Eben-Emael (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto
10-05-1940
Jäger
Gr. Eisen (Kanne)
Kanne (B.)
Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto