Print deze pagina

Biografiën en personen

Inleiding

In deze sectie worden biografiën van interessante - en voor de strijd aan het Maasfront relevante - personen aangeboden. Het betreft louter besprekingen met de aard van een biografie van een persoon zijn leven of deel daarvan. Kritische beschouwingen of analyses van kwesties waarbij een zekere persoon een hoofdrol speelt, zoals van hoofdrolspelers in het besproken theater anno 1940, worden onder 'Thematische beschouwingen' geplaatst.

Relevante personen

Om in beeld te komen in deze sectie moet een persoon zeer interessant zijn voor de besproken materie, maar hoeft geen hoofdrol te hebben gespeeld. Een te bespreken persoon zoals een bevelhebber of lokale commandant is een hoofdrolspeler, maar iemand die slechts zijdelings betrokken was bij de gebeurtenissen maar om andere redenen belangwekkend is, is dat niet.

Bij de biografiën in deze sectie wordt nadrukkelijk het voorbehoud gemaakt dat het een bijzaak betreft. Voor de hoofdcontent - proloog en gevechtsdagen - geldt dat de materie nadrukkelijk als wetenschappelijk bedoeld werk geldt, maar dat is niet het geval voor de besprekingen van personen. Dat is meer een 'service' aan de bezoeker, een mogelijkheid bieden om bepaalde markante personen een beetje beter te leren kennen.

In de sectie 'verhalen en artikelen' worden met name verhalen die door anderen zijn geschreven uitgelicht. Het kunnen dan artikelen zijn uit reeds lang geleden media of door personen (autobiografisch) geschreven verhalen. Voor dergelijke curiosa wordt graag ruimte gemaakt, mits de inhoud historisch betrouwbaar lijkt.