Print deze pagina

Thematische beschouwingen

Inleiding

In deze sectie worden zaken besproken die uitgelicht worden uit de beschreven gevechtshandelingen aan het Maasfront in de meidagen van 1940. Die uitlichting vindt plaats omdat de organisaties of specifieke overige kwesties die hier apart worden besproken in hun thematisch omgeving in de chronologieën van de meidagen teveel ruimte en aandacht zouden vragen. Uitlichting is dan verstandiger en laat de keuze aan de lezers zelf om zich al dan niet voor de uitlichting te interesseren. Bovendien zijn de uitgelichte thema's op deze wijze beter na te lezen of na te zoeken wanneer dat eens opportuun zou zijn.

Personen

Deze sectie bevat een aantal markante verhalen en/of gebeurtenissen rondom markante personen die voor de gebeurtenissen aan het Maasfront van belang (kunnen) zijn of daaraan een aanvullend karakter geven. Voor biografiën van markante personen wordt verwezen naar de sectie 'Biografiën en personen'. In deze sectie met thematische beschouwingen treft men slechts kwesties die rondom een persoon speelden, niet zo zeer met de persoon zelf als brandpunt, zoals in een biografie.

Organisaties

Er is eveneens een beknopte beschouwing toegevoegd over de Brandenburger, de geheimzinnige Duitse eenheid die de meeste commandogroepjes leverde voor de overvallen op Nederlandse bruggen in het oosten en zuidoosten van het land.

Overige thema's

Het oorlogsrecht is de laatste jaren zeer sterk in beeld. Niet alleen vanwege WOII en de recente publicaties en geschriften vanuit het NIMH, maar ook omdat in recente conflicten het oorlogsrecht opeens weer zeer actueel is geworden. Journalisten zitten bovenop de strijd en schrijven heel gemakkelijk dat oorlogsmisdaden worden gepleegd, vaak zonder dat ze dwars worden gezeten door enige werkelijke kennis van zaken - nog los van empathie en inlevingsvermogen in een fenomeen als oorlog. Oorlogsrecht komt als onderwerp ook een aantal keer prominent aan de orde tijdens de verslagen over de strijd aan het zuidfront. Het leek daarom zinvol over dat oorlogsrecht een beschouwing toe te voegen.

Het begrip Blitzkrieg is al tijdens WOII een multi-interpretabel begrip geworden dat wegens propagandistische wenselijkheid bij wijze van spreken al uit zijn werkelijke context werd gelicht voor het algemeen als begrip in zwang kwam. Er wordt meer misverstand over de betekenis van het begrip gebezigd dan dat er waarheid wordt verkondigd. Er is daarom een uitgebreide beschouwing geplaatst t.a.v. de militaire etymologische betekenis van het begrip en de veelzijdige toepassing ervan. Vermoedelijk leerzaam voor vele lezers.

Curiosa zoals het Duitse Fallschirmjäger lied zijn niets meer dan trivialiteiten, maar wellicht voor sommige geinteresseerden boeiend om te kennen.

Uitbreiding thema's

Zoals de frequente bezoeker reeds gewoon is geworden inmiddels, zal ook deze sectie steeds worden uitgebreid. Als in de chronologische verslagen van de strijd aan het zuidfront thema's voorbij komen die de auteur wenst uit te lichten of van een bredere en diepere context te voorzien, dan zullen zij in deze sectie 'Uitgelicht' verschijnen. De nieuwste artikelen worden zoals gebruikelijk op de eigenlijke startpagina [home] aangekondigd met een directe link.