Print deze pagina

Kritieken van derden

Introductie

Nadat de content van deze website zich geleidelijk aan opbouwt, zal er kritiek en reflectie geleverd worden op de daarop gepubliceerde weergave van gebeurtenissen, onderzoeksresultaten en conclusies. Het grootste deel van de kritiek en/of reflectie is vaak positief van toon en inhoud, een beperkt deel meestal overwegend positief met enige kanttekeningen of verbetersuggesties en een fractie zal louter negatief van toon en inhoud zijn.

De Stichting Kennispunt Mei 1940, die inmiddels vier themawebsites over de meidagen beheert, heeft op de website over de Slag om de Grebbeberg een centraal forum, waarin gecategoriseerde reflectie op relevante zaken kan worden gegeven. Daarvan wordt echter niet zo veel gebruik gemaakt voor kritiek. Het gros der reflecties wordt per e-mail gestuurd (incidenteel per reguliere post), zo leert de praktijk van de afgelopen jaren. Meestal betreft dit een specifieke kwestie, soms slechts een persoon of straatnaam. Incidenteel komen er hele beschouwingen binnen.

Het feit dat deze kritiek niet via het openbare medium wordt gewisseld betekent dat ze niet zichtbaar wordt voor het publieke domein. In het geval van (overwegend) positieve kritiek deert dat niet, maar negatieve kritiek (kritiek op inhoud en/of auteur) leest het publieke domein nu eenmaal graag mee. Al is het alleen al om te kunnen vaststellen dat de auteurs in 'hun gelijk' niet door iedereen worden gehuldigd. Daarom is ervoor gekozen om dergelijke kritiek geanonimiseerd [tenzij toestemming van de criticaster komt dat zijn of haar naam bekend gemaakt mag worden] weer te geven in dit hoofdstuk in de menusectie 'Algemeen'. Het doel daarvan is niet alleen om te tonen dat er ook negatieve kritiek wordt ontvangen, maar tevens om dergelijke kritiek openbaar te weerleggen, te nuanceren of te erkennen.

Kritiek die in aanmerking komt voor openbare (geanonimiseerde) publicatie op deze wijze dient wel te voldoen aan enkele criteria. Het dient kritiek te zijn die goed is onderbouwd, die wezenlijk is en die in fatsoenlijke vorm is gesteld. Een scherpe pen deert niet, een grof gesteld bericht wel. Dat nodigt immers niet uit tot dialoog.

Kritiek op de inhoud van deze website is te allen tijde welkom. Dat kan per mail (info@kennispuntmei1940.nl) worden verstuurd.