Print deze pagina

Antonius Cornelis Hubertus Detrie

Geen foto van het graf beschikbaar
Dienstplichtig korporaal
1-13 G.B.
Antonius Cornelis Hubertus
Voornaam:
Detrie
Achternaam:
16 september 1911
Geboortedatum:
Meerssen (Limb.)
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
Borgharen, bij de sluis
Locatie sneuvelen:
Maastricht ABP Tongerseweg
Begraafplaats:
Vak R (cirkel) - graf 5b
Grafnummer:
1e Sectie
Functie:
Rooms Katholiek
Religie:

Notities

  • 13.GB was een samenstelling van grensdetachementen en 1.Res.GC (1-13.GB), bestond slechts uit twee compagnieën, en dus geen oorspronkelijk en compleet Grensbataljon. Het lag geheel in de sector Maastricht.
  • Na het gevecht te Borgharen (bij de sluis) met Duitse motorrijders (deels verkleed als Nederlandse militairen), trachtte de kleine groep militairen die aan de oostzijde van het Julianakanaal als voorverdediging had gelegen, alsnog over het kanaal te komen en dat via de sluisconstructie. De groep beklom daarom de oostelijke sluistoren, waarbij de - toen al aan de arm gewonde - korporaal Detrie de trap opging terwijl de Duitsers op de sluis zaten. Hij werd van de trap geschoten en was vrijwel op slag dood door een schot in de hartstreek.
  • De korporaal Detrie wordt door de sectiecommandant 1e luitenant Langeveld aangeduid als zijnde toegevoegd van 37.GB.
  • De korporaal Detrie kreeg bij KB van februari 1948 postuum het Bronzen Kruis toegekend, waarvan de considerans onbekend is. Vermoedelijk kreeg hij de onderscheiding wegens de verdiensten tijdens het voorgaande gevecht met de Duitse motorrijders en navolgende rijwiel infanterie, waarbij de Duitsers aanzienlijke verliezen en vertraging werd toegebracht door de groep militairen waartoe de korporaal behoorde. Zijn handeling om over de sluis te geraken werd echter in krijgsverslagen als zenuwachtig handelen en roekeloosheid beoordeeld.

Beeldmateriaal

  • Geen.