Print deze pagina

Werner Deuticke

Nog geen foto van het graf beschikbaar / No Grave Photo available yet / Noch kein Grabfoto zur Verfügung
Feldwebel
Pz Zug 5
Werner
Voornaam:
Deuticke
Achternaam:
10 juni 1906
Geboortedatum:
Eilenburg
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
Buggenum
Locatie sneuvelen:
Ysselsteyn
Begraafplaats:
CM-114
Grafnummer:
Panzer Zug detachement
Functie:

Notities

  • De Duitse Eisenbahn Panzerzug no. 5 [gepantserde trein] stond onder bevel van Oberleutnant Fritz Strauss. Het bestond uit een centraal gekoppelde gepantserde locomotief met tender met aan weerszijde drie hoge wagens en aan voor en achterzijde een lage wagon. De trein had geen eigen bewapening, met uitzondering van tien watergekoelde Spandau M.08 zware mitrailleurs en twee dubbelopstellingen MG.34 tegen luchtdoelen. Aan boord was een aanzienlijk peloton militairen en bedienden [inclusief Oberbautrupp] ter sterkte van circa 75 man. Hoewel specifieke gegevens voor Pz.Zg.5 ontbreken, waren vrijwel alle overige gepantserde treinen bezet met manschappen van een Infanterie Ersatz Batallion. Bovendien is de leeftijd van de gesneuvelden gemiddeld hoog. Alle reden aan te nemen dat dit voor de Pz.Zg.5 ook het geval was, alleen niet duidelijk welk Er.Btl het betrof. Het kan echter niet worden uitgesloten dat er toch manschappen van II./IR.59 aan boord waren i.p.v. Ersatz mannen. De trein zou bij Buggenum - net ten noorden van Roermond - over de Maas moeten steken gevolgd door een troepentransporttrein met daarin II./IR.59. De spoorbrug zelf had door een commando van zbV.800 verraderlijk moeten zijn ingenomen voordien. Dat laatste mislukte, waardoor de trein voor een gesloten pantserhek tot stilstand kwam. Daarop werd deze door het kanon in de rivierkazemat geïmobiliseerd, waarna met kanon en mitrailleurs de trein werd beschoten. Het gevolg was zeven doden en circa 25 gewonden onder de treinbezetting.
  • Feldwebel Deuticke was aan boord van de trein en werd gedood bij Buggenum.
  • The German Eisenbahn Panzerzug no. 5 [railway armoured train] was commanded by Oberleutnant Fritz Strauss. It was composed of a central (armoured) engine and tender with on both sides three personnel wagons and a low wagon on each end of the train. It had no independant guns on board (unlike most other armoured trains) but it was fitted with ten permanent water cooled Spandau M.08 MG's and two pairs of MG.34 on the flat wagons as light AA protection. It had a troop contingent on board - commanded by Oberleutnant Frits Strauss - of about 75 men including the engine drivers, train attendants and a rail-pioneer troop. The infantry men were most likely of a so called Infanterie Ersatz Batallion (like almost all other trains), but it cannot be ruled out that it were men of II./IR.59 after all. The Train no.5 had been assigned the task to cross the bridge at Buggenum (slightly north of Roermond) and clear the way for a following troop train containing the infantry of II./IR.59. Prior to the trains arriving at the Buggenum bridge, a command raid - unleashed before X-Hour - was to bring the bridge in German hands. It went wrong. The disguised Germans were caught and the armoured train found the protective gate in front of the bridge closed. Upon its arrival, the train was immediately put out of action by a number of rounds of the AT gun in the river casemate, followed by a hail of fire from the Dutch defences piercing the train and spraying its sides in order to suppress the aborting infantry. It demanded the lives of seven Germans on board whereas around 25 others were wounded.
  • Feldwebel Deuticke was on board the train and was KIA at Buggenum.

Beeldmateriaal

  • Geen.