Print deze pagina

Matheus Gerardus Driessen

Geen foto van het graf beschikbaar
Dienstplichtig korporaal
2-II-26 R.I.
Matheus Gerardus
Voornaam:
Driessen
Achternaam:
5 maart 1912
Geboortedatum:
Bergen (Limb.)
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
Grubbenvorst, nabij kaz. no. S-144
Locatie sneuvelen:
Zie notities
Grafnummer:
1e Sectie
Functie:
Rooms Katholiek
Religie:

Notities

  • Bij het gevecht te Grubbenvorst (noord van Venlo) raakte de korporaal Driessen eerst gewond aan een been, maar vocht door van achter de kazemat S-144, samen met zijn groepscommandant sergeant Van den Griend en een andere militair. Naar verluid schakelde hij enige tegenstanders uit nadat de Duitsers de westzijde van de Maas hadden bereikt. Na zijn gevangenneming zou hij alsnog zijn neergeschoten, volgens een verslag van de luitenant Paping. Deze sprak van moord. De korporaal is echter als gewonde afgevoerd naar een Duits Feldlazaret te Strählen, waar hij diezelfde dag overleed.
  • De korporaal werd begraven in Strählen (Dtsl.). Daar is echter geen sprake van een individueel graf van de korporaal. Hij is daarom vernoemd op het monument voor de gevallenen zonder (bekend) graf.
  • De korporaal Driessen werd bij KB van mei 1946 postuum met het Bronzen Kruis onderscheiden, met als considerans: "Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden bij de verdediging van de semipermanente opstelling van kazemat S-144 in het gevecht bij Grubbenvorst aan de Maas op 10 mei 1940; zette gewond zijnde den strijd voort buiten de kazemat; is daarbij gesneuveld."

Beeldmateriaal

  • Geen.