Print deze pagina

Karl Heinz Frank

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Schütze
2./Bau.Btl.254
Karl Heinz
Voornaam:
Frank
Achternaam:
2 oktober 1921 [02-10-1921]
Geboortedatum:
Riesa
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
Roermond
Locatie sneuvelen:
Ysselsteyn
Begraafplaats:
CM-088
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • Karl Heinz Frank wordt door E.H. Brongers geregistreerd onder 2./Bau Bataillon 254, gevallen bij Roermond. Dat laatste is verifieerbaar juist, de eenheid kan echter niet kloppen daar het op 10 mei onder Legergroep C (Zuid Duitsland) viel. Betrokkene zal daarom tot één van de andere Bau Bataillonen behoord hebben die bij Roermond en omgeving werden ingezet.
  • Karl Heinz Frank was registered by E.H. Brongers under 2./Bau Bataillon 254, KIA at Roermond. The latter is confirmed, but the unit designation is wrong. The construction-pioneer unit 254 was assigned to Army Group C in the south of Germany. Subject individual must have been attached to one of the construction units near Roermond, which operated in the 19.ID sector. 

Beeldmateriaal

  • Geen.