Print deze pagina

Johannes Martin Gröschke

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Schütze
Btl,zbV.100
Johannes Martin
Voornaam:
Gröschke
Achternaam:
21 november 1919 [21.11.1919]
Geboortedatum:
Bad Reinerz (Duszniki P.)
Geboorteplaats:
11 mei 1940 [11.05.1940]
Overlijdensdatum:
Maastricht
Locatie sneuvelen:
Ysselsteyn
Begraafplaats:
BZ-042
Grafnummer:
oorspr. 1./Inf.Ers.Btl 375 (no. 383)
Functie:

Notities

  • Betrokkene behoorde tot Inf.Ers.Btl.375 uit WK.VIII. De eenheid leverde aan Btl.zbV.100, dus het is vrijwel zeker dat betrokkene tot laatstgenoemde bataljon behoorde.
  • Batallion zbV 100 was een Abwehr eenheid, specifiek bedoeld voor listige commando-achtige operaties. Uit het bataljon werd Sonderverband Hocke samengesteld, dat tot doel had de drie bruggen bij Maastricht op verraderlijke wijze in handen te krijgen in de vroege ochtend van 10 mei 1940. De actie was geheel ter ondersteuning van de Duitse acties bij Eben Emael en diende als verzekering dat de overgangen over de Maas en Julianakanaal intact veroverd konden worden, zodat de verbinding met de Belgische bruggen rond Eben Emael snel zou kunnen worden gemaakt door de Duitse hoofdmacht. Het Verband was een hetrogene samenstelling van - veelal als Nederlandse militair verkleedde - wielrijders, motorrijders, verbindingsmanschappen en pioniers. Het Verband opereerde in enkele taakgerichte eenheden, die voor het feitelijke invasietijdstip de Nederlandse grens zouden passeren en naar de bruggen zouden togen om aldaar de bezetting te verrassen. Een Vorausabteilung van in burger gekleedde commando's was zelfs al eerder in Nederland aangekomen en gereed voor inzet. Een andere afdeling van zbV 100 was in regulier Duits uniform gekleed en - voorzien van enig zwaarder materieel - bedoeld om als snelle eenheid direct na het invalstijdstip naar Maastricht te snellen om aldaar de eventuele beslissing te forceren. Alle acties van Sonderverband Hocke mislukten. Leutnant Hocke zelf sneuvelde.
  • Subject soldier was registered on Inf.Ers.Btl.375, an unit from Wehrkreis VIII. That Ersazt unit delivered to zbV.100, so it is almost certain that he belonged to the latter unit.
  • Batallion zbV 100 was an Abwehr unit, specifically set up to execute cunning commando raids. The Battalion had been assigned to support the German raid against Belgian fortress complex Eben Emael. As such a special formation was formed from the Battalion, called Sonderverband Hocke (after its commander, Leutnant Hocke), that would try to seize the three Dutch Maas bridges near Maastricht before these bridges could be destroyed by Dutch pioneers. The Sonderverband Hocke was a hetrogene unit comprising bicycle infantry, motorbike infantry, a signals group and a pioneer group, mostly dressed in Dutch military uniforms over their regular outfits. The formations would operate independantly against the bridges and cross the Dutch border before the invasion hour. A number of smaller teams inflitrated even before the Hocke outfit, dressed in civil clothing, in order to seize the guard posts near the Dutch bridges at the earliest possible hour. The main body of zbV.100 consisted of regular German infantry, supported by some heavier material, and was intended to speed to the bridges moments after the official invasion hour. Sonderverband Hocke did not manage to gain any of its targets. All efforts failed and losses were considerable, including Leutnant Hocke himself.

Beeldmateriaal

  • Geen.