Print deze pagina

Frans Gerrit Hendrik van Hoogenhuize

Geen foto van het graf beschikbaar
Reserve kapitein
3-II-26 R.I.
Frans Gerrit Hendrik
Voornaam:
van Hoogenhuize
Achternaam:
29 september 1901
Geboortedatum:
Amsterdam
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
Katwijk a.d. Maas, in het dorp
Locatie sneuvelen:
Breda RK BP 'Zuylen'
Begraafplaats:
Vak 40 C - Rij 2 - Graf 3
Grafnummer:
Compagniescommandant 3-II-26 R.I.
Functie:
Rooms Katholiek
Religie:

Notities

  • Bij het gehucht Katwijk aan de Maas werd op 10 mei een voorname slag geleverd. De 254.ID wilde de spoorbrug bij Mook intact in handen krijgen en indien dit zou mislukken een pontonbrug slaan om bij Mook de Maas over te steken. Aangezien een heimelijke overval op de brug mislukte, en de brug werd opgeblazen, bleef een gewapend forceren van de overgang als enige optie over. Het 474e RI ontwikkelde een aanval, ondersteund door licht en zwaar antitankgeschut alsmede artillerie. Het vak werd verdedigd door 3-II-26.RI, ondersteund door 13 kazematten en twee zware rivierkazematten met kanon en zware mitrailleur, bediend door Politietroepen. Bij het veerhoofd stond ook nog een kanon 8-staal. De eerste twee aanvallen werden afgeslagen, waarna zwaar 8,8 cm geschut naar de Maas werd gebracht en rivier- en gewone kazematten met direct vuur begon te bestoken.
  • Nadat de Duitsers de rivier waren overgestoken, drongen zij op richting het gehucht Katwijk zelf. De kapitein Hoogenhuize en zijn staf hadden zich langs de weg gedekt. Een groep Duitsers maanden de paar Nederlandse militairen zich over te geven. Toen de kapitein omhoog kwam, naar verluid met de handen omhoog, werd hij op enige meters afstand door een Duitse militair tweemaal in de borst geschoten. Het geval had alle schijn van moord.

Beeldmateriaal

  • Geen.