Print deze pagina

Petrus Martien Jaspers

Geen foto van het graf beschikbaar
Korporaal PTr
PTr. Det. Katwijk a.d. Maas
Petrus Martien
Voornaam:
Jaspers
Achternaam:
18 oktober 1917
Geboortedatum:
Roosendaal
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
Katwijk a.d. Maas, zd.riv.kaz.
Locatie sneuvelen:
Breda RK BP 'Zuylen'
Begraafplaats:
15F5 - Rij 25 - Graf 3
Grafnummer:
3e Afd.Kps.PTr, Groep Haps
Functie:
Rooms Katholiek
Religie:

Notities

  • Bij het gehucht Katwijk aan de Maas werd op 10 mei een voorname slag geleverd. De 254.ID wilde de spoorbrug bij Mook intact in handen krijgen en indien dit zou mislukken een pontonbrug slaan om bij Mook de Maas over te steken. Aangezien een heimelijke overval op de brug mislukte, en de brug werd opgeblazen, bleef een gewapend forceren van de overgang als enige optie over. Het 474e RI ontwikkelde een aanval, ondersteund door licht en zwaar antitankgeschut alsmede artillerie. Het vak werd verdedigd door 3-II-26.RI, ondersteund door 13 kazematten en twee zware rivierkazematten met kanon en zware mitrailleur, bediend door Politietroepen. Bij het veerhoofd stond ook nog een kanon 8-staal. De eerste twee aanvallen werden afgeslagen, waarna zwaar 8,8 cm geschut naar de Maas werd gebracht en rivier- en gewone kazematten met direct vuur begon te bestoken.
  • De tot de Groep Haps behorende Politietroepen [beroepsmilitairen] van het detachement Katwijk aan de Maas, vormden de bezetting van twee rivierkazematten, elk uitgerust met een kanon van 5 en een zware mitrailleur. De kazematten Noord en Zuid bevonden zich aan weerszijde van de spoorbrug bij Mook, aan Katwijkse zijde. De beide kazematten weerden zich kranig en braakten vuur uit tot aan ongeveer 1100 uur. Toen drong bij de zuidelijke kazemat een 8,8 cm de bunkerkamer binnen en doodde alle zes daar aanwezige korporaals op slag.
  • Opmerkelijk genoeg op zowel OGS rol als graf de notering als staf-II-26.RI, wat onjuist is.
  • De korporaal Jaspers kreeg bij KB van mei 1946 postuum het Bronzen Kruis toegekend met als considerans: "Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden in het gevecht bij Mook op 10 mei 1940 door in de rivierkazemat Zuid, met 5 anderen, gedurende zes uren het kanon van 5 cm te bedienen onder hevig artillerievuur; is daarbij gesneuveld. Is beleidvol opgetreden bij het uitvoeren vanvernielingen."

Beeldmateriaal

  • Geen.