Print deze pagina

Willem Hendrik van Kooten

Geen foto van het graf beschikbaar
Sergeant-majoor instructeur PTr
PTr Groep Roermond
Willem Hendrik
Voornaam:
van Kooten
Achternaam:
28 december 1899
Geboortedatum:
Harmelen
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
Horn, bij het veerhoofd
Locatie sneuvelen:
Militair Ereveld Loenen
Begraafplaats:
E - Graf 967
Grafnummer:
Commandant PTr Groep Roermond
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:

Notities

  • SMI Van Kooten constateerde dat in het vak van 1-17.GB het pontveer bij Roermond niet was opgeblazen of anderszins vernield. Samen met enige korporaals PTr trachtte hij dit alsnog te bewerkstelligen, maar hevig Duits vuur voorkwam dit. Bovendien bleek een slagsnoer ter plaatse niet beschikbaar. Toen het hevige vuur de Politietroepen in dekking dwong, probeerde de SMI over de dijk dekking te vinden, waarbij hij door een schot door het hoofd werd gedood.
  • SMI PTr van Kooten werd bij KB van 22 april 1948 postuum met het Bronzen Kruis onderscheiden, met de navolgende considerans: "Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door in den vroegen morgen van 10 mei 1940, onmiddellijk nadat de voetbrug over de Maas bij Roermond was gesprongen, zich onder 's  vijands vuur met enige andere militairen naar het pontveer te begeven, teneinde dit tot zinken te brengen. Voorts door, bij het ontvangen van rechtstreeks op hem gericht, overstelpend vijandelijk vuur van de Oostzijde van de Maas, de strijd met de vijand aan te binden, totdat hij sneuvelde."
  • Opmerkelijk genoeg wordt SMI PTr Van Kooten door OGS onjuist geadministreerd als zijnde van 1-17.GB.

Beeldmateriaal

  • Geen.