Print deze pagina

Adrianus Stoets

Geen foto van het graf beschikbaar
Korporaal PTr
Det. PTr. Katwijk a.d. Maas
Adrianus
Voornaam:
Stoets
Achternaam:
2 november 1918
Geboortedatum:
Rotterdam
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
Katwijk a.d. Maas, zd.riv.kaz.
Locatie sneuvelen:
Katwijk a.d. Maas, RK BP
Begraafplaats:
OGS graf 3
Grafnummer:
3e Afd.Kps.PTr, Groep Haps
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:

Notities

  • Bij het gehucht Katwijk aan de Maas werd op 10 mei een voorname slag geleverd. De 254.ID wilde de spoorbrug bij Mook intact in handen krijgen en indien dit zou mislukken een pontonbrug slaan om bij Mook de Maas over te steken. Aangezien een heimelijke overval op de brug mislukte, en de brug werd opgeblazen, bleef een gewapend forceren van de overgang als enige optie over. Het 474e RI ontwikkelde een aanval, ondersteund door licht en zwaar antitankgeschut alsmede artillerie. Het vak werd verdedigd door 3-II-26.RI, ondersteund door 13 kazematten en twee zware rivierkazematten met kanon en zware mitrailleur, bediend door Politietroepen. Bij het veerhoofd stond ook nog een kanon 8-staal. De eerste twee aanvallen werden afgeslagen, waarna zwaar 8,8 cm geschut naar de Maas werd gebracht en rivier- en gewone kazematten met direct vuur begon te bestoken.
  • De tot de Groep Haps behorende Politietroepen [beroepsmilitairen] van het detachement Katwijk aan de Maas, vormden de bezetting van twee rivierkazematten, elk uitgerust met een kanon van 5 en een zware mitrailleur. De kazematten Noord en Zuid bevonden zich aan weerszijde van de spoorbrug bij Mook, aan Katwijkse zijde. De beide kazematten weerden zich kranig en braakten vuur uit tot aan ongeveer 1100 uur. Toen drong bij de zuidelijke kazemat een 8,8 cm de bunkerkamer binnen en doodde alle zes daar aanwezige korporaals op slag.
  • Heeft opmerkelijk genoeg op zowel OGS rol als graf de onjuiste administratieve registratie 3-II-26.RI.

Beeldmateriaal

  • Geen.