Print deze pagina

6. Armee (A.O.K.6)

Voorgeschiedenis

Het Duitse 6e Leger (6. Armee of Armee-Oberkommando 6) ontstond in oktober 1939 door herbenaming van het toenmalige 10e Leger.

Het 10e Leger werd op 26 augustus 1939 In Leipzig (gelegen in Wehrkreis IV) opgesteld bij de mobilisatie van de Wehrmacht, en ontstond uit het Heeresgruppekommando 4. Bevelhebber werd Generaloberst Walter von Reichenau, Chef van de Generale Staf AOK10 werd Generalmajor Friedrich Paulus en 1. Generalstabsoffizier (Ia) de toenmalige Oberst i.G. Anton-Reichard Freiherr von Mauchenheim genannt Bechtolsheim. [1302] Het 10e Leger, behorende tot de Heeresgrüppe Süd, werd ingezet bij de inval in Polen en had daarbij het bevel over o.a. de Armeekorpsen XI (met 18.ID en 19.ID) en XVI (met 14.ID en 31.ID).

Op 10 oktober 1939 volgt de herbenaming naar 6.Armee (AOK6), waarna men onder bevel gesteld wordt van Heeresgruppe B en verplaatsing naar de grens met Nederland volgt. Het hoofdkwartier van het 6e Leger werd vervolgens gevestigd in Düsseldorf, de commandopost(Gefechtsstand) van waaruit men in geval van oorlog de Armeekorpsen ging aansturen vestigde men in Rheydt, ten zuid-westen van Mönchengladbach, waar ook het hoofdkwartier van XI.AK gevestigd werd. [1208,1303] De planningen voor een eventuele oorlog op dat moment al volop in voorbereiding en resulteerden uiteindelijk in het definitieve aanvalsbevel van Heeresgruppe B, de "Aufmarschanweisung Gelb", van 6 maart 1940.

Een relevant extract uit het bevel aan het 6e Leger [1313, pagina 5 onder punt 7.]:

"6.Armee durchbricht mit Schwerpunkt im Abschnitt Roermond - Maastricht, die holländischen
und belgischen Grenzbefestigungen und stösst, unter entschlossener Ausnutzung gewonnener
Erfolge gegen und über die Befestigungen des Maas-Schelde- und des Albert-Kanals nach Westen
durch. Hauptstossrichtung Nivelles. Ein Durchstossen der Albert-Kanal-Stellung westlicht
Maastricht ist von ausschlaggebender Bedeutung."

Uit bovenstaande citaat blijkt duidelijk dat het zwaartepunt van de aanval gelegen was op de lijn Roermond - Maastricht, en het zou dus de Maaslinie in volle kracht raken met een voor Nederlandse begrippen ongekend grote troepenmacht. We komen hier bij de beschrijving van het Duitse aanvalsplan uitvoerig op terug.

Mei 1940

Het operatiegebied van het 6e Leger lag tussen Eindhoven in Nederland en Wavre in België.  Het trok zodoende ten zuiden van het 18e Leger (AOK18) de Nederlandse grens over, met als globale scheidslijn tussen beide legers de denkbeeldige lijn Eindhoven - Venray - Kevelaer(D) - Dinslaken(D). Hiertoe stonden 4 legerkorpsen met (gevechts-)ondersteunende eenheden tot haar beschikking, als ook luchtverkenningseenheden van de Luftwaffe. Daarnaast had het in de reserve nog de beschikking over een Legerkorps-staf (XVI.Armeekorps) met ondersteunende eenheden, de 255. Infanterie-Division als ook diverse (gevechts-)ondersteunende eenheden van Wehrmacht, Luftwaffe en Grenswacht. Tevens stonden in het gebied van het 6e Leger nog enkele reserve-eenheden van de Heeresgruppe B opgesteld, waaronder I.Armeekorps, een gemotoriseerde infanterie-divisie - 20. Infanterie-Division(mot) - en diverse ondersteunende eenheden. [1206,1314,1352]

De samenstelling (Gliederung) van het 6e Leger kon door middel van het Duitse bronmateriaal nauwkeurig vastgesteld worden en is voor de lezer zichtbaar gemaakt in onderstaand overzicht, waarbij vermeld dient te worden dat de precieze samenstelling van de legerkorpsen die in Nederland optraden afzonderlijk behandeld zullen worden. Dat er zich met betrekking tot de ondersteunende eenheden kleine veranderingen zullen hebben voorgedaan, valt niet uit te sluiten. Gebleken is echter na uitvoerig onderzoek dat navolgende Gliederung, laatstelijk vastgelegd op 15 april 1940, geldig was vanaf afgifte van het aanvalsbevel en niet meer, althans niet aantoonbaar, gewijzigd werd. In de vroege morgen van 10 mei 1940 zag de samenstelling van het 6e Leger er dus als volgt uit:

Gliederung AOK6 (op 10 mei 1940)*

- IX.Armeekorps (met Korpstroepen)

- XI.Armeekorps (met Korpstroepen)

- IV.Armeekorps (met Korpstroepen)

- XXVII.Armeekorps (met Korpstroepen)

Reservetroepen:

- XVI.Armeekorps met:

3. Panzer Division
s.II./Artillerie-Regiment 49 (mot)
Brückenkolonne Pionier-Bataillon 62
Machinengewehr-Bataillon 9 (min 1 Kompanie)
Panzer-Jäger-Abteilung 654
Flak-Kompanie 6./59 (3.Pz.Div.)
3./Panzer-Jäger-Abteilung 39 (3.Pz.Div.)
2. Pionier-Sperr./Pionier-Bataillon 39 (mot) (3.Pz.Div.)

- 255. Infanterie-Division
zonder Pionier-Bataillon 255 en s.IV./Artillerie-Regiment 205

- Nachrichten-Truppen
Armee-Nachrichten-Regiment 549
Feld-Nachrichten-Kommandeur 13

- Stabstruppen
Vermessungs-Abteilung 631
Propaganda-Kompanie 637
Kradmeldezug 580
Armee-Kartenstelle 560
Gruppe Geheime Feldpolizei 560
Gruppe Geheime Feldpolizei 8
Wetterpeilzug 507

- Luftwaffe
Koluft
3.(F)/10
Kurierstaffel 5
leichte Nachrichten-Abteilung (H) mot. 3

Pioniere
Kommandeur der Bautruppen 2
Bau-Bataillon 1

Pionier-Regiments-Stab 620
Pionier-Bataillon (mot) 46
Pionier-Bataillon (mot) 50
Bau-Bataillon 4
Bau-Bataillon 7
Brücken-Bau-Bataillon 548
Brücken-Bau-Bataillon 646

Pionier-Bataillon (mot) 42
Pionier-Bataillon (mot) 62
Pionier-Sperrkolonne 566
Brückenkolonne B 649 (o. Zugm)
Brückenkolonne B 651 (o. Zugm)

Artillerie
Artillerie-Regiments-Stab z.b.V. 720 met
s.s. I./Artillerie-Regiment 84 (mot)
s.s. II./Artillerie-Regiment 84 (mot)

Artillerie-Regiments-Stab z.b.V. 780 met
Eisenbahn-Batterie 695 (28cm) 2 Gesch.
Eisenbahn-Batterie 696 (28cm) 2 Gesch.

Artillerie-Abteilungs-Stab z.b.V. 676 met
Eisenbahn-Batterie 655 (15cm) 2 Gesch.
Eisenbahn-Batterie 717 (17cm) 3 Gesch.
Eisenbahn-Batterie 718 (17cm) 3 Gesch.

Ballon-Batterie 301
s.s. Batterie 820 (42 cm) 1 Gesch.

Overige
Verkehrs-Regelungs-Bataillon 758
Verkehrs-Regelungs-Bataillon 759
Feldgendarmerie-Abteilung 541

* De Reserven van Heeresgruppe B, die wel in het afwachtingsgebied van AOK6 stonden, doch deze niet toegewezen waren, zijn niet in dit overzicht opgenomen.