Print deze pagina

9. Armeekorps (IX.A.K.)

Voorgeschiedenis

Het 9e Legerkorps (IX.AK) ontstond uit de Heeresdienststelle Kassel onder bevel van General der Artillerie Friedrich Dollmann. De Heeresdienststelle Kassel werd op 1 oktober 1934 opgericht in, zoals de naam verraadt, de stad Kassel tijdens de eerste uitbreiding van de Reichswehr sinds Hitlers aantreden. Omdat er destijds nog geen sprake was van een openlijke uitbreiding van de Reichswehr aangezien Duitsland door het Vredesverdrag van Versailles uit 1918 gebonden was aan een legersterkte van 100.000 man en de schijn van gehoorzaamheid wilde ophouden, moest deze oprichting plaats hebben onder een dekmantel: Heeresdienststelle Kassel.

Er werd niet lang gebruik gemaakt van deze dekmantel want al in 1935, tijdens de oprichting van de nieuwe Wehrkreis IX werd de Heeresdienststelle hernoemd tot Generalkommando IX. Armeekorps.

Op 26 augustus 1939 volgde de mobilisatie van het Generalkommando IX.Armeekorps, echter bij de inval in Polen was men niet betrokken. IX.AK kwam op 25 oktober 1939 onder bevel van General der Infanterie Hermann Geyer. Chef van de Generale Staf IX.AK was sinds 1 oktober 1939 de Oberst i.G. Maximilian Grimmeiß, 1. Generalstabsoffizier (Ia) sinds 15 oktober 1939 de Oberst i.G. Dr. Hans Speidel. [1334]

Onder bevel gesteld van het 6e Leger (AOK6) aan de Duits-Nederlandse grens werd het hoofdkwartier van IX.AK vervolgens gevestigd in Rheinberg ten Noord-Westen van Oberhausen. De commandopost (Gefechtsstand) van waaruit men in geval van oorlog de Divisies ging aansturen vestigde men in Kempen, op zo'n 15 kilometer afstand van de Nederlandse grens. [1208,1303]

Mei 1940

Het operatiegebied van IX.AK was het meest noorderlijke aanvalsvak van het 6e Leger (AOK6) en lag tussen het aanvalsvak van XXVI.AK van het 18e Leger (AOK18) en het aanvalsvak van IX.AK van het 6e Leger. Het trok zodoende de Nederlandse grens over in het vak met als noordelijke scheidslijn de denkbeeldige lijn Eindhoven - Venray -Kevelaer(D) en als zuidelijke scheidslijn de denkbeeldige lijn Stramproy - Heythuysen - Brüggen(D). [1200]

Voor de aanval in dit meer dan 40km brede vak stonden 3 infanteriedivisies met (gevechts-)ondersteunende eenheden, een lucht-verkenningseenheid van de Luftwaffe en toegevoegde artillerie- en pionier-eenheden ter beschikking. Mocht dat niet voldoende blijken, kon men uiteraard nog een beroep doen op de reserves van AOK6 dan wel van de Heeresgruppe B. [1206,1314,1352]

De samenstelling (Gliederung) van IX.AK kon door middel van het Duitse bronmateriaal nauwkeurig vastgesteld worden en is voor de lezer zichtbaar gemaakt in onderstaand overzicht. Gebleken is na uitvoerig onderzoek dat navolgende Gliederung, vastgelegd op 15 april 1940, geldig was vanaf afgifte van het aanvalsbevel en slechts 1 keer, althans aantoonbaar, gewijzigd werd. Op 6 mei 1940 werd er namelijk een Sondertrupp van het Bau-Lehrbataillon z.b.V.800 toegevoegd aan IX.AK. [1200] In de vroege morgen van 10 mei 1940 zag de samenstelling van IX.AK er dus als volgt uit:


Gliederung IX.AK (op 10 mei 1940)

Divisies
56. Infanterie-Division
30. Infanterie-Division
216. Infanterie-Division

Toegevoegde eenheden
Aufklärungs-Abteilung (mot) 1
Divisions-Aufklärungs-Abteilung 25
Machinengewehr-Bataillon 6
Panzer-Jäger-Abteilung 563
3./Flak-Bataillon 52
6./Flak-Bataillon 46

Toegevoegde artillerie
Artillerie-Regiments-Stab 617
s. II.(mot)/Artillerie-Regiment 67 (s.F.H.)
s. Artillerie-Abteilung(mot) 425 (10 cm)
s. IV.(mot)/Artillerie-Regiment 206 (s.F.H.) (v. 225.ID)
Beobachtungs-Abteilung 19

Toegevoegde pionier eenheden
Pionier-Bataillon 225 (v. 225.ID)
Pionier-Bataillon(mot) 47 m. Brücken-Kolonne B.
Brückenkolonne B 1./405
Brückenkolonne B 2./405
Brückenkolonne B 1./411
Brückenkolonne B 2./411
Bau-Bataillon 3

Luftwaffe
2.(H.)/41
I./Flak-Regiment 231

Abwehr
1 Trupp Bau-Lehrbataillon z.b.V.800*

* De ontstaansgeschiedenis, opbouw en werkwijze van dit bataljon zal uitvoerig beschreven worden in een afzonderlijk hoofdstuk alsook in de beschrijvingen van de gevechten.