Print deze pagina

George Adrianus Alers

Geen foto van het graf beschikbaar
Dienstplichtig Soldaat
2-15 G.B.
Georg Adrianus
Voornaam:
Alers
Achternaam:
16  juni 1919
Geboortedatum:
Rotterdam
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
Boxmeer, kaz. S-67
Locatie sneuvelen:
Boxmeer RK BP (Carmelietenstr.)
Begraafplaats:
Monumentgraf
Grafnummer:
-
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:

Notities

  • De kazematten 66 en 67 lagen samen met een semi-permanente PAG opstelling in een meander in de Maas (die tegenwoordig is gekanaliseerd) tussen Boxmeer en Gennep. Door deze bocht was er sprake van een onvolkomen dekking van de rivier, daar geconcentreerd vuur wegens de in diverse hoeken gebouwde kazematten niet mogelijk was. De Duitsers kozen een zwakke plek uit waarbij ze beide kazematten zouden uitschakelen en zodoende een ruime corridor konden forceren waarbinnen ze de Maas konden oversteken. Daartoe was een overdaad aan zwaar materieel voorhanden, waaronder 10,5 cm artillerie en 3,7 cm en 8,8 cm antitankgeschut.
  • Nadat de kazemat S-66 was uitgeschakeld deden de Duitsers een nieuwe poging tot oversteek. Deze werd vooral door toedoen van de kazemat 67 [bezet door de soldaten Alers en Smits en gecommandeerd door de sergeant Mostert] en het zeer actieve PAG geschut verijdeld. Het leidde opnieuw tot een zwaar bombardement door artillerie en antitankgeschut. Een derde oversteekpoging werd wederom afgewezen. Daarop volgde hetzelfde recept, waarbij een 8,8 cm granaat de kazemat S-67 binnendrong en de bediening uitschakelde. Beide soldaten sneuvelden, de sergeant H. Mostert raakte zwaar gewond.
  • De soldaat Alers werd bij KB in mei 1946 postuum het Bronzen Kruis toegekend. De considerans is bij de redactie onbekend.

Beeldmateriaal

  • Geen.