Print deze pagina

Hendrikus Bernardus Jansen

Geen foto van het graf beschikbaar
Dienstplichtig sergeant
2-15 G.B.
Hendrikus Bernardus
Voornaam:
Jansen
Achternaam:
28 april 1918
Geboortedatum:
Zutphen
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
Boxmeer, kaz. S-66
Locatie sneuvelen:
Boxmeer RK BP (Carmelietenstr.)
Begraafplaats:
Monumentgraf
Grafnummer:
Kazemat commandant
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:

Notities

  • De kazematten 66 en 67 lagen samen met een semi-permanente PAG opstelling in een meander in de Maas (die tegenwoordig is gekanaliseerd) tussen Boxmeer en Gennep. Door deze bocht was er sprake van een onvolkomen dekking van de rivier, daar geconcentreerd vuur wegens de in diverse hoeken gebouwde kazematten niet mogelijk was. De Duitsers kozen een zwakke plek uit waarbij ze beide kazematten zouden uitschakelen en zodoende een ruime corridor konden forceren waarbinnen ze de Maas konden oversteken. Daartoe was een overdaad aan zwaar materieel voorhanden, waaronder 10,5 cm artillerie en 3,7 cm en 8,8 cm antitankgeschut.
  • De sergeant Jansen was commandant van de S-66 met een lichte mitrailleur en twee man bediening, de dpl soldaten Walgaard en Van Dee. Toen na de eerste afgeslagen aanval de kazemat met antitankgeschut werd beschoten, was een eerste voltreffer voor de beide soldaten de oorzaak van verwondingen door scherven, waarna de sergeant Jansen de mitrailleurbediening overnam. Toen vervolgens een tweede granaat door het schietgat drong, werd de sergeant op slag gedood en de soldaat Van Dee nogmaals gewond.
  • De sergeant Jansen werd bij KB van 6 mei 1946 postuum onderscheiden met het Bronzen Kruis, met de volgende considerans: "Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden als commandant van Kazemat 66 S, bezet door hem en twee soldaten, in het gevecht bij Boxmeer op 10 mei 1940; ondanks een voltreffer in de kazemat waardoor de twee soldaten werden gewond, de verdediging voortgezet, totdat hij door een tweeden voltreffer sneuvelde".

Beeldmateriaal

  • Geen.